Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UE DLA CIEBIE!!!. SPIS TREŚCI Co to jest UE? Filary UE Cele UE Fundusze Euro Młodzi w UE Kwoty funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UE DLA CIEBIE!!!. SPIS TREŚCI Co to jest UE? Filary UE Cele UE Fundusze Euro Młodzi w UE Kwoty funduszy."— Zapis prezentacji:

1 UE DLA CIEBIE!!!

2 SPIS TREŚCI Co to jest UE? Filary UE Cele UE Fundusze Euro Młodzi w UE Kwoty funduszy

3 Co to jest UE? Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht. Wspólnota obecnie liczy 27 krajów członkowskich. MENU

4 FILARY MENU Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Wspólnota Europejska (większość wspólnych obszarów działalności) Unia Europejska Traktaty

5 CELE UE promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych. ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów. powiększenie standardów życia MENU

6 FUNDUSZE MENU Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

7 EURO Unia monetarna powstała w ramach I filaru UE. Euro obowiązuje obecnie w 16 krajach wspólnoty, a dodatkowo w kilku krajach poza UE np. w Watykanie. MENU

8 KWOTY FUNDUSZY MENU Programy operacyjne Ilość wniosków o dofinansowanie Poziom wykorzystania puli środków na lata 2007-2013 Razem krajowe67 0393,71% Woj. śląskie3 3201,15% Woj. wielkopolskie 1 20212,85%

9 Programy młodzieżowe eTwinning Socrates Comenius Leonardo da Vinci Erasmus MENU

10 eTWINNING MENU eTwinning – to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

11 SOCRATES COMENIUS Comenius – jeden z czterech programów sektorowych programu uczenie się przez całe życie. MENU

12 LEOARDO DA VINCI Leonardo da Vinci – program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej uczenie się przez całe życie. Będzie on realizowany w latach 2007 – 2013. MENU

13 ERASMUS Erasmus – jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, i ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. MENU

14 Źródła www.europa.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.google.com www.wikipedia.pl

15 Autorzy Karolina Sambok Olga Lubieniecka Krzysztof Szymała Szymon Nieszporek


Pobierz ppt "UE DLA CIEBIE!!!. SPIS TREŚCI Co to jest UE? Filary UE Cele UE Fundusze Euro Młodzi w UE Kwoty funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google