Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich & Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich & Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ."— Zapis prezentacji:

1 Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich & Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ

2

3 Inicjatywa FRSE: Zainicjowanie wymiany doświadczeń między osobami zaangażowanymi w projekty związane z uczeniem się przez całe życie Wypracowanie efektywnych metod osiągania synergii między działaniami realizowanymi przez różne podmioty, na różnych poziomach i finansowanych z różnych programów UE Zwrócenie uwagi na trzy główne aspekty obecne we wszystkich rodzajach programów edukacyjnych Aktualne wymagania rynku pracy Osobisty rozwój uczestników Podnoszenie świadomości międzykulturowej

4 Miejsce i termin: Warszawa, 8 grudnia 2010 Program: Przykłady dobrych praktyk PWSZ w Tarnowie Małopolski WUP Politechnika Warszawska Comenius Grundtvig Dyskusja nad kierunkami rozwoju Sieci

5 Nowelizacja Prawa o Szkolnictwie Wyższym, nowe rozporządzenia, wprowadzanie Ram Kwalifikacji etc. Nowe inicjatywy europejskie: HE Modernization Agenda, przygotowania do konferencji ministrów w Bukareszcie (2012), przygotowania do programu Erasmus for All Rok 2012 – rok wyborczy w większości polskich uczelni

6 Krajowa Promowanie idei LLL Rozwijanie współpracy między różnymi sektorami Europejska Efektywne wykorzystanie europejskich programów edukacyjnych Zwiększenie udziału i roli polskich instytucji / osób w działaniach na poziomie europejskim Pangalaktyczna Zwiększenie widoczności polskiej edukacji w regionach pozaeuropejskich Bardziej aktywne/agresywne włączanie się w programy edukacyjne z udziałem tych regionów

7 Portal LLL Repozytorium Biblioteka elektroniczna z materiałami związanymi z edukacją Wykorzystanie zasobów FRSE, CBSW UJ etc. Kalendarium Kalendarz uwzględniający konferencje, seminaria etc. związane z LLL organizowane przez MNiSW, MEN, IBE, FRSE. KRASP… Inkubatorium Tworzenie zespołów/centrów dobrej praktyki/… etc. w obszarach zainteresowania Sieci

8 Sieciowanie sieci W Europie funkcjonuje wiele sieci instytucji edukacyjnych oraz organizacji związanych z edukacją Przykładowo: w obszarze szkolnictwa wyższego mamy kluby akademickie (UNICA, Coimbra, Compostela, Santander, Utrecht…) Sieci tematyczne i ich archipelagi Sieci regionalne (BSRUN, DRC, …) Organizacje międzynarodowe (EUA, EURASHE, EAIE, EAIR, HUMANE, …) Zadanie: identyfikacja polskich uczestników w/w sieci i organizacji, efektywne wykorzystanie tych kontaktów w działaniach na szczeblu krajowym

9 Spotkania warsztatowe Sieci LLL Analogia do Forum Dyskusyjnego na SGH (1994-95) i Seminarium Jakości Kształcenia w ISW (1997-98) Częstotliwość: 3-4 razy w roku (ogólnopolskie); lokalne – w zależności od potrzeb Uwaga: można łączyć spotkania Sieci z innymi imprezami/seminariami (jako zdarzenia satelitarne) Miejsce: Warszawa, FRSE (ogólnopolskie) Inne miasta (Gdańsk, Poznań, Kraków… - regionalne)

10 FRSE ESN Poland IROs FORUM ……………….. ???

11 Instytucjonalne strategie internacjonalizacji, polityka językowa etc. Stymulowanie lokalnych platform na rzecz LLL (przykład: Małopolskie Porozumienie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego) Budowa partnerstw strategicznych Tworzenie sojuszów na rzecz wiedzy Lifelong Mobility Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, mobilność wirtualna …………………………..

12 Sieć osób czy instytucji? Jaka struktura sieci? Czy wyznaczamy koordynatora? Czy wyznaczamy kierowników tematów/grup zadaniowych? Jakie finansowanie sieci? …………………………..


Pobierz ppt "Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich & Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google