Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu LLP-Erasmus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu LLP-Erasmus."— Zapis prezentacji:

1 Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu LLP-Erasmus

2 Informacje ogólne Co to jest program LLP-Erasmus tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających międzynarodową wymianę studentów wsparcie finansowe wymiany studentów – stypendia Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie gdy: Uczelnia macierzysta posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) Uczelnia macierzysta podpisała umowy o wymianie studentów z innymi europejskimi uczelniami

3 Informacje ogólne Kto może uczestniczyć w programie ? studenci zarejestrowani na studiach licencjackich / magisterskich / doktoranckich będący obywatelami państwa uczestniczącego w programie LLP-Erasmus studenci co najmniej II roku studiów

4 Informacje ogólne Podstawowe założenia wyjazdu zagranicznego Realizacja części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej porównywalnych z programem uczelni macierzystej Wyjazd tylko na praktykę jest nieuprawniony Zaliczenie w zagranicznej uczelni partnerskiej części studiów jest równoznaczne z zaliczeniem tego okresu studiów w uczelni macierzystej Podczas pobytu za granicą student nie traci praw studenta w Polsce (możliwość pobierania i ubiegania się o stypendia socjalne, za dobre wyniki w nauce, inne)

5 Informacje ogólne Podstawowe założenia wyjazdu zagranicznego cd. Partnerska uczelnia zagraniczna nie pobiera od studentów GWSP opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, itd.) Czesne w GWSP zostaje obniżone o 50% Czas wyjazdu Od 3 do 12 miesięcy Zazwyczaj to 1 semestr (ok. 4-5 mc) Prawo wyjazdu w ramach Programu LLP-Erasmus jest jednokrotne

6 Rekrutacja W jaki sposób można ubiegać się o wyjazd ? 1.Złożenie Wniosku zgłoszeniowego oraz Listu motywacyjnego 2.Ogłoszenie pierwszego etapu wyboru studentów 3.Rozmowy kwalifikacyjne 4.Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych na wyjazd oraz listy osób rezerwowych

7 Planowanie wyjazdu Kontakty z koordynatorem Programu LLP-Erasmus w GWSP i zagranicznej uczelni partnerskiej Porozumienie o programie zajęć (LA – Learning Agreement) Karta zaliczeń (RS - Recognition Sheet) Podpisanie umowy o stypendium Programu LLP- Erasmus Pobranie dewiz / konto osobiste studenta Ubezpieczenia / rejestracja Zakwaterowanie / podróż

8 Na jaką pomoc finansową można liczyć ? Student GWSP zakwalifikowany na wyjazd do zagranicznej uczelni partnerskiej uzyskuje prawo do stypendium Programu LLP-Erasmus Stypendium służy do pokrycia części kosztów pobytu za granicą np. koszty podróży, zwiększone koszty utrzymania, itp. Wielkość stypendium określona jest w umowie pomiędzy studentem a GWSP Pomoc finansowa

9 Wielkość stypendium uzależniona jest od kraju wyjazdu oraz liczby miesięcy pobytu –do 340 EUR/mc – kraje grupy I: Dania, Finalandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Francja –do 290 EUR/mc – kraje grupy II: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy –do 250 EUR/mc – kraje grupy III: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry

10 Gdzie student GWSP może studiować za granicą w roku akademickim 2007-2008 Business School Ostrava (www.vsp.cz) University of Zilina (www.utc.sk) University of Trencin (www.tnuni. sk) Université de Valenciennes (www.univ-valenciennes.fr) University of the West of Scotland (www.paisley.ac.uk) Leipzig University of Applied Sciences (www.htwk-leipzig.de)

11 Organizacja wyjazdów zagranicznych w GWSP Biuro Programów i Współpracy –pok. 202 bud. B –www.gwsp.edu.pl {Struktura/Biuro Programów i Współpracy} Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus –dr Adam Drobniak –e-mail: adr@ae.katowice.pladr@ae.katowice.pl –mgr Damian Morgała –bpiw@gwsp.edu.plbpiw@gwsp.edu.pl Narodowa Agencja Programu LLP-Erasmus –www.socrates.org.pl


Pobierz ppt "Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu LLP-Erasmus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google