Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

2 Lifelong Learning Programme
program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS komponent odnoszący się do szkolnictwa wyższego dot. wszystkich typów uczelni, dziedzin, poziomów studiów (UG, PG, D)

3 Kraje uczestniczące 2013/2014 27 krajów członkowskich UE
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) Szwajcaria 1 kraj kandydujący: Turcja

4 Wpływ Erasmusa na uczelnie
Tworzenie ram internacjonalizacji uczelni Mobilność na wielką skalę (studenci/wykładowcy) Powstanie i rozwój ECTS (uznawanie wyników) Powstanie międzynarodowej oferty dydaktycznej Standardy podnoszące jakość kształcenia Promocja uczelni za granicą Tworzenie i rozwój biur współpracy z zagranicą

5 Indywidualne korzyści stypendystów
zdobycie „europejskiego doświadczenia” korzyści w wymiarze kulturowym (poznanie innych krajów, języków) akademickim (poznanie innych modeli kształcenia i funkcjonowania uczelni) zawodowym (studia za granicą stanowią atut w oczach pracodawców, możliwość zainicjowania współpracy na polu badań/dydaktyki) osobistym (tolerancja, otwarcie na inne kultury i innych ludzi, „sprawdzenie” się)

6 Działania Erasmusa na UEP
SM wymiana studentów w tym doktorantów (studia SMS, praktyki SMP) ST wymiana pracowników (wykłady STA, szkolenia STT) OM organizacja wymiany

7 Dokumenty do 30 października:
Wniosek potwierdzenie przyjęcia przez instytucję przyjmującą z kraju uprawnionego z datami wypełniony Indywidualny program nauczania (ITP) lub szkolenia (IWP) Kopia nowej umowy, jeśli wykładowca ma jechać na STA do uczelni spoza listy z kraju uprawnionego (na STT UEP jej nie wymaga)

8 STA – wykłady - umowy bilateralne
Umowy międzyuczelniane (liczba: ok.90) Umowy mogą być podpisywane w ciągu całego roku akademickiego Kopia nowej umowy, podpisanej z uczelnią zagraniczną posiadającą Kartę Erasmusa ważną w roku 2013/2014 – jeśli wykładowca chce pojechać na STA do uczelni spoza listy z kraju uprawnionego (na szkolenie STT na UEP umowy nie są wymagane)

9 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich STA
Kryteria formalne i zasady realizacji: Obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Pracownik naukowo-dydaktyczny, tytuł co najmniej doktora lub lektor ze SPNJO Wyjazd realizowany na uczelni partnerskiej Wymóg realizacji minimum 5 godz. dydaktycznych Sporządzony Indywidualny Program Nauczania Termin zajęć uzgodniony z uczelnią partnerską

10 Wyjazdy szkoleniowe STT
Kryteria formalne i zasady realizacji: Obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Pracownik zatrudniony na UEP Wyjazd realizowany w instytucji z kraju uprawnionego (UEP nie wymaga podpisania umowy międzyinstytucjonalnej Erasmusa przy wyjazdach na STT) Sporządzony Indywidualny Program Szkolenia (związany z charakterem pracy wykonywanej na UEP) Termin uzgodniony z instytucją przyjmującą

11 Obowiązki beneficjenta programu Erasmus
Przed wyjazdem Podpisanie IWP/ITP – indywidualnego Programu Szkolenia/Nauczania przez instytucję przyjmującą Podpisanie umowy pracownik a UEP – stypendium Erasmusa na diety, noclegi i podróż* wyrażone w EUR * Podróż może być finansowana ze środków współpracy z zagranicą pod warunkiem złożenia dokumentów zgodnie z procedurą wyjazdową obowiązującą na UEP

12 Obowiązki beneficjenta programu Erasmus
Po powrocie Potwierdzenie z datami i liczbą przeprowadzonych godzin (tylko STA wykłady) na papierze firmowym Na podstawie dat z potwierdzenia rozliczenie stypendium Rozliczenie wyjazdu w p. 222 zgodnie z procedurą; rachunki za noclegi nie są konieczne, ale bilety lotnicze i karty pokładowe należy dostarczyć nawet jeśli finansuje się podróż z własnych środków Wypełnienie ankiety on-line na stronie FRSE

13 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Stypendium programu Erasmus zawsze na diety+ noclegi i podróż, jeśli z pominięciem procedury wyjazdowej Środki współpracy z zagranicą na podróż (np. lot) (jeśli zgodnie z procedurą wyjazdową) Pracownik otrzymuje stypendium na faktyczny czas podróży nie dłuższy niż 7 dni. Przykład: jeśli wykłady odbędą się od wtorku do czwartku, to podróż może trwać 5 dni (od poniedziałku do piątku). Rozliczenie dziennych stawek na podstawie potwierdzenia z datami

14 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Liczba miejsc: ograniczenia przy dużej liczbie chętnych; dodatkowa kwalifikacja przy małej liczbie chętnych lub rezygnacjach. Stypendium Erasmusa dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności.

15 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Stawki dzienne na 2013/ grupy: 140 EUR wyjazdy do państw z grupy 1, tj.: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, 120 EUR wyjazdy do państw z grupy 2, tj.: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy 100 EUR wyjazdy do państw z grupy 3, tj.: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry

16 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Czas (okres) finansowania: nieprzekraczalny: od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014, przyjęty na UEP do – konieczność rozliczenia wyjazdu, od ? NOWY okres rozliczeniowy w Erasmus+ jak otrzymamy kartę Erasmusa na lata

17 Zasady wyboru pracowników STT i STA
Duże zainteresowanie: priorytet dla osób, które nie brały jeszcze udziału w Erasmusie w latach ubiegłych oraz pracowników administracyjnych i technicznych przy szkoleniach. Bardzo dużo chętnych – jedna osoba jeden wyjazd STT lub STA (nie to i to) Wolne miejsca i środki: można zgłaszać zapytania po terminie kwalifikacji.

18 Szczegółowe informacje
Erasmus/PRACOWNICY w ramach programu LLP/Erasmus (STA i STT)

19 Kontakt Osoba kontaktowa w procesie kwalifikacji: Romana ZIÓŁKOWSKA (p.218A, ) Osoba zajmująca się wyjazdami zagranicznymi pracowników UEP: Joanna MUNIA (p. 222A, )

20 Dziękuję za uwagę Romana Ziółkowska Dział ds. Badań Naukowych
Romana Ziółkowska Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą


Pobierz ppt "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google