Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ
Art. 80. 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2 Możliwości kształcenia za granicą:
Polacy mogą studiować w każdym z 27 krajów członkowskich Każdy obcokrajowiec z terenów UE jest przyjmowanych na tych samych zasadach jak obywatele swojego kraju. Po przerwaniu nauki za granicą nie muszą zaczynać edukacji od początku, gdyż wybrana uczelnia zaliczy im okres studiów zagranicznych, a umożliwia to Europejski System Transferu Punktów ( ECTS ) Dyplomy uzyskiwane na wyższych uczelniach krajów unijnych są uznawane w całej Europie Studenci potrzebujący pomocy medycznej mogą korzystać z opieki medycznej w pełnym zakresie.

3 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – funkcjonuje przy polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej głównych zadań należą: * koordynacja i organizacja rekrutacji * kwalfikacja polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne * kwalfikacja cudzoziemców na studia i staże w Polsce * opiniowanie projektów oraz negocjowanie umów, porozumień i programów międzynarodowych w zakresie kształcenia obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce.

4 Charakterystyka kształcenia wyższego w wybranych krajach UE
Szwecja : - możliwość studiowania na uniwersytetach lub kolegiach uniwersyteckich, utworzony sektor szkolnictwa. - posiadanie świadectwa ukończenia ogólnokrajowego programu w szkole średniej II stopnia, warunkiem przyjęcia na wszystkie typy studiów. Na większości kierunków obowiązują również specjalne wymogi, które zalezą od ich specyfiki lub rodzaju programu. - absolwentom przyznaje się 4 tytuły ogólne i ok. 40 zawodowych Portugalia: - w szkolnictwie wyższym obowiązuje system dualny - uczelnie są również uprawnione do kształcenia innego niż wyższe - aby rozpocząć studia, należy : ukończyć szkołę średnią lub placówkę kształtującą na równorzędnym poziomie , zdać egzaminy wstępne oraz spełnić inne warunki wynikające ze specyfiki wybranego kierunku. - w Portugalii przyznaje się następujące tytuły akademickie: licencjat, magister i doktor.

5 Słowacja : - aby ubiegać się o przyjęcie na studia, trzeba posiadać świadectwo zdania egzaminu końcowego w szkole średniej II stopnia - Studia I stopnia, kończą się uzyskaniem tytułu bakalar (BA). Dyplom umożliwia absolwentowi podjęcie studiów magisterskich lub wejście na rynek pracy Węgry: - dwa rodzaje placówek szkolnictwa wyższego: kolegia i uniwersytety. Oba te typy uczelni prowadzą studia na poziomach licencjackim, magisterskim oraz doktorskim. - dwuletnie zaawansowane programy kształcenia zawodowego mogą być z kolei realizowane przez instytucje szkolnictwa wyższego i szkoły średnie II stopnia. - warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu kończącego kształcenie w zakresie szkoły średniej, który odgrywa rolę egzaminu wstępnego - aby ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie, należ posiadać tytuł licencjata. O rozpoczęciu studiów doktoranckich mogą zaś starać się kandydaci z tytułami magistrów. - liczbę bezpłatnych miejsc dla każdego stopnia i kierunku studiów co roku określają instytucje szkolnictwa wyższego – zarówno państwowe, jak i prywatne uczelnie – mają prawo oferować naukę płatną i bezpłatną.

6 Wielka Brytania (Anglia,Walia,Szkocja i Irlandia Północna) :
-system szkolnictwa wyższego obejmuje tam uniwersytety, kolegia oferujące studia zawodowe i niewielką liczbę kolegiów uniwersyteckich - dla każdego kierunku ustala się kryteria indywidualne - placówki te przyznają: świadectwa i dyplomy ukończenia studiów, tytuły poświadczające naukę w kolegiach przygotowujących do dłuższych lub bardziej zaawansowanych studiów.

7 Matura międzynarodowa
Organizacja międzynarodowej matury została założona w 1968r. I ma siedzibę w Genewie. Zrzesza około 1300 szkół i jest wspierana przez UNESCO. Zarządza nią Rada Fundacji, w której skład wchodzą m.in.. przedstawiciele rządów różnych państw oraz dyrektorzy szkół należących do organizacji.

8 Program matury międzynarodowej
Obejmuje dwu letni kurs realizowany w Polsce w klasach drugich i trzecich liceów ogólnokształcących. Kurs ten kończy się uznawanym na całym świecie egzaminem dojrzałości i najczęściej pozwala na wybór uniwersytety bez egzaminów wstępnych. Przedmioty w programie IB są podzielone na grupy, do wyboru przez ucznia. Musi on wskazać: -trzy przedmioty na poziomie wyższym (HL) -trzy przedmioty na poziomie niższym (SL)

9 W ten sposób wybiera się poziom egzaminów końcowych
W ten sposób wybiera się poziom egzaminów końcowych. Obowiązkowe przedmioty to: język polski, język obcy i matematyka. Uczeń może wybrać poziom. Musi też wybrać jeden przedmiot „społeczny”, jeden eksperymentalny, oraz jeden dodatkowy, związany zazwyczaj z kierunkiem studiów. Ma obowiązek napisać pracę dyplomową z wybranego przedmiotu w języku angielskim. Bierze też udział w międzydyscyplinarnych zajęciach określanych jako teoria wiedzy. Musi także napisać samodzielną pracę z jego zakresu. Jej ocena ma wpływ na całościowy wynik matury. Uczeń musi uczestniczyć w programie CAS, żeby uzyskać dyplom, młodzi ludzie muszą angażować się w pozaszkolne działania społeczne sportowe i twórcze. Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzi się w języku angielskim, dlatego uczeń musi znać biegle ten język

10 Patryk Kopciał kl. Ib Źródła:
Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet ( Patryk Kopciał kl. Ib


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google