Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI BANK INWESTYSYJNY Inicjatywa JESSICA Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce Agata Matusiak JESSICA and Investment Funds Division.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI BANK INWESTYSYJNY Inicjatywa JESSICA Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce Agata Matusiak JESSICA and Investment Funds Division."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI BANK INWESTYSYJNY Inicjatywa JESSICA Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce Agata Matusiak JESSICA and Investment Funds Division

2 Instytucja Zarządzająca Fundusz Powierniczy JESSICA (zarządzany przez EBI) FROM Wkład z RPO Projekty Miejskie Przekazanie środków do FROM Pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje dla projektów Środki spłacane przez projekty do FROM Schemat wdrażania JESSICA Finansowanie projektów miejskich za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w formie pożyczek, wkładów kapitałowych i gwarancji - Wkład z RPO (główne źródło) - Możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania (na poziomie FROM lub projektu miejskiego) Projekty muszą spełniać kryteria określone w RPO i być ujęte w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) FROM są wybierane przez Managera Funduszu Powierniczego, wybór jest zatwierdzany przez Radę Inwestycyjną

3 Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Województwo Śląskie Województwo Pomorskie Województwo Łódzkie Województwo Mazowieckie Aktywne działania prowadzone w 6 Regionach Wybrane FROM i nabór Projektów Miejskich Wybór FROM Studia Ewaluacyjne Nabór Projektów Miejskich

4 Województwo Wielkopolskie Podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA – 29 kwietnia 2009 r. (kwota ok. 66 milionów Euro) Call for Expression of Interest (ogłoszony w marcu, zakończony w czerwcu 2010 r.) Wybrany jeden Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) – Bank Gospodarstwa Krajowego, Umowa Operacyjna zawarta 29 września 2010 r. FROM zainwestuje ok. 294 milionów PLN w Projekty Miejskie Projekty z zakresu: rewitalizacji obszarów miejskich oraz powojskowych i poprzemysłowych, inwestycje w instytucje otoczenia biznesu Produkt finansowy: pożyczki Ogłoszenie naboru wniosków na pożyczki – 29 października 2010 r.

5 Województwo Zachodniopomorskie Podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA – 30 lipca 2009 r. (kwota ok. 140 milionów PLN) Call for Expression of Interest (ogłoszony w maju, zakończony we wrześniu 2010 r.) Wybrane dwa Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM): - jeden do zarządzania Funduszami JESSICA w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym (Lot 1 - ok.77 milionów PLN) - drugi do zarządzania Funduszami JESSICA poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym (Lot 2 - ok. 63 milionów PLN) Umowy Operacyjne z wybranymi FROM zostały zawarte: Z Bankiem Ochrony Środowiska 28 grudnia 2010 r. Z Bankiem Zachodnim WBK 29 marca 2011 r.

6 Województwo Śląskie Podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA – 9 lipca 2010 r. (kwota 60 milionów Euro) Wybór Konsultanta Biznesowego (TPA Horwath) do wspierania działalności Funduszu Powierniczego w województwie śląskim w zakresie: - identyfikacji kandydatów na FROM - identyfikacji potencjalnych Projektów Miejskich - działań promocyjnych Ogłoszenie Call for Expression of Interest (14 kwietnia 2011 r.) Zakończenie procedury wyboru FROM (3Q 2011) Podpisanie Umów Operacyjnych (3Q 2011)

7 Województwo Pomorskie Podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA – 12 lipca 2010 r. (kwota 58,6 milionów Euro) Wybór Konsultanta Biznesowego (VMP Partners) do wspierania działalności Funduszu Powierniczego w województwie pomorskim w zakresie: - identyfikacji kandydatów na FROM - identyfikacji potencjalnych Projektów Miejskich - działań promocyjnych Ogłoszenie Call for Expression of Interest (31 marca 2011 r.) Zakończenie procedury wyboru FROM (2Q 2011) Podpisanie Umów Operacyjnych (3Q 2011)

8 Województwa Łódzkie i Mazowieckie Województwo Łódzkie Wybór Konsultanta dla celów przygotowania Studium Ewaluacyjnego (firma Deloitte) – listopad 2010 r. Zakończono realizacje Studium Ewaluacyjnego – marzec 2011 r. Województwo Mazowieckie Wybór Konsultanta dla celów przygotowania Studium Ewaluacyjnego (firma Deloitte) – styczeń 2011 r. Realizacja Studium Ewaluacyjnego – maj 2011 r. Podpisanie Umowy o Finansowaniu

9 Key implementation stages: 0 Pre-negotiation Stage/ HF Agreement to be signed in 2010 1 HF Agreement signed/ Investment strategy/ Investment board 2 Call(s) for Expression of Interest in preparation 3 Call(s) for Expression of Interest launched 4 Call(s) for Expression of Interest closed 5 UDF(s) selected 6 Operational agreements in place (HF/ UDF) Implementacja JESSICA

10 European Investment Bank Kontakt JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100, bvd Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg www.eib.org/jessica Agata Matusiak JESSICA Local Holding Fund Officer Tel.: +48 22 310 05 06 Email: a.matusiak@eib.org


Pobierz ppt "EUROPEJSKI BANK INWESTYSYJNY Inicjatywa JESSICA Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce Agata Matusiak JESSICA and Investment Funds Division."

Podobne prezentacje


Reklamy Google