Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska- Republika Słowacka 2004-2006 Nowy Targ, 16 czerwca 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska- Republika Słowacka 2004-2006 Nowy Targ, 16 czerwca 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska- Republika Słowacka 2004-2006 Nowy Targ, 16 czerwca 2008 roku

2 Ważne daty; Zatwierdzenie Programu przez KE - 15.11.2004 r. 1 posiedzenie KM – 20.12.2004 r. Zatwierdzenie dokumentów wdrażania Programu 1 posiedzenie KS – 17. 02. 2005 r. Zatwierdzenie projektów parasolowych 2 posiedzenie KS – 6 do 7. 07.2005 r. Zatwierdzenie projektów I naboru wniosków 3 posiedzenie KS – 2 do 3.03.2006 r. Zatwierdzenie projektów z II naboru wniosków 1 posiedzenie PKS – 21do 22.09.2005.r Zatwierdzenie mikroprojektów z I naboru wniosków 2 posiedzenie PKS – 30-31.05.2006 r. Zatwierdzenie mikroprojektów z II naboru wniosków Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006

3 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 Obszar wsparcia Programu

4 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 Główny cel Programu Wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego polsko-słowackiego pogranicza

5 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 Priorytety Programu Priorytet 1: rozwój infrastruktury działanie 1.1: infrastruktura techniczna i komunikacyjna działanie 1.2: infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: rozwój społeczno-gospodarczy działanie 2.1: rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości działanie 2.2: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego działanie 2.3: wsparcie inicjatyw lokalnych Priorytet 3: pomoc techniczna działanie 3.1: zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola Działanie 3.2: promocja i ocena programu

6 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 alokacja na Program 20,0 mln Eur alokacja polska 10,5 mln Eur EFRR Wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji Priorytet 1 - 55% Priorytet 2 - 39% Priorytet 3 - 6%

7 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 W ramach Programu zatwierdzono po stronie polskiej 48 dużych projektów w Priorytetach 1 i 2 w tym 3 projekty parasolowe w działaniu 2.3 na kwotę blisko 39 mln PLN

8 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 W ramach Programu podpisano po stronie polskiej 45 Umów o dofinansowanie z EFRR dużych projektów przy czym 1 Umowa została rozwiązana Aktualny stan to - 44 podpisane Umowy w ramach Priorytetów 1 i 2 na kwotę 33,6 mln PLN z wyłączeniem działania 2.3

9 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 W ramach Programu po stronie polskiej ukończono 30 dużych projektów na kwotę 26,5 mln PLN z EFRR oraz łącznie wypłacono z EFRR na realizację dużych projektów kwotę ponad 30,98, mln PLN

10 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006

11 Program IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 Realizacja mikroprojektów w Programie po stronie polskiej 3 projekty parasolowe wdrażane przez Euroregiony: Beskidy – 36 mikroprojektów Karpacki – 31 mikroprojektów Tatry – 47 mikroprojektów EFRR kwota zakontraktowana – 4 278 404,7 PLN EFRR środki wypłacone – 2 158 708,96 PLN 1 projekt realizowany przez Euroregion Tatry zakończony

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska- Republika Słowacka 2004-2006 Nowy Targ, 16 czerwca 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google