Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIG - Chemia Zaproponowany system wskaźników, z których chcielibyśmy korzystać w idealnym świecie, by określić wartość mieszaną firm w danej branży Zaproponowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIG - Chemia Zaproponowany system wskaźników, z których chcielibyśmy korzystać w idealnym świecie, by określić wartość mieszaną firm w danej branży Zaproponowany."— Zapis prezentacji:

1 WIG - Chemia Zaproponowany system wskaźników, z których chcielibyśmy korzystać w idealnym świecie, by określić wartość mieszaną firm w danej branży Zaproponowany system wskaźników, z których chcielibyśmy korzystać w idealnym świecie, by określić wartość mieszaną firm w danej branży

2 Spółki wchodzące w skład indeksu WIG Chemia: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. Ciech S.A. Ciech S.A. Zakłady Chemiczne Police S.A. Zakłady Chemiczne Police S.A. Zakłady Azotowe Puławy S.A. Zakłady Azotowe Puławy S.A. Synthos S.A. Synthos S.A.

3 Wskaźniki ekonomiczne: Cel Co chcemy osiągnąć Wskaźnik ilościowyŹródło wskaźnika Weryfikacja Mniejsze koszty produkcji o 10% w przeciągu 5 lat Zmniejszenie finansowych kosztów produkcji o min. 2% w stosunku do roku poprzedniego Raporty finansowe firmy Specjalistyczne analizy zwiększenie sprzedaży o 6% wśród nowych klientów w okresie 3 lat (nowi klienci) Zwiększenie sprzedaży produktów o min. 2% w ciągu roku w stosunku do roku poprzedniego Dane statystyczne Badania marketingowe przejście na tańsze surowce w okresie 7 lat Wykorzystanie „tańszego odpowiednika” co najmniej jednego używanego surowca w ciągu każdego roku Analizy finansowe firmy Dane technologiczne firmy Eksploracja 2 nowych rynków zbytu na produkty w okresie 4 lat Dostarczanie produktów na co najmniej jeden nowy rynek europejski/światowy w ciągu każdego 2-letniego cyklu Umowy podpisane z nowymi kontrahentami, dystrybutorami

4 Wskaźniki ekologiczne: Cel Co chcemy osiągnąć Wskaźnik ilościowyŹródło wskaźnika Weryfikacja Wprowadzenie do produkcji 6% więcej substancji biodegradowalnych w przeciągu 6 lat Zwiększenie poziomu wykorzystania substancji biodegradowalnych w procesie produkcji o min. 3% w ciągu trzech lat w stosunku do roku poprzedniego Dane technologiczne firmy Redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska (gazy, pyły, ścieki) o 5% w przeciągu 5 lat Zmniejszenie ilości szkodliwych substancji wydzielanych do środowiska o min. 1% w ciągu każdego roku w porównaniu z rokiem poprzednim Badania środowiskowe (analizy) firmy Raporty z audytów środowiskowych (zewnętrznych) Mniejsze „koszty energetyczne” produkcji o 12% w przeciągu 6 lat – zmniejszenie energochłonności procesu wytwórczego Zmniejszenie kosztów energetycznych (prąd, zużycie wody, etc.) o 2% w ciągu roku w porównaniu z rokiem ubiegłym Analizy finansowe firmy Dokumentacja kosztów eksploatacyjnych (rachunki)

5 Wskaźniki ekologiczne : Cel Co chcemy osiągnąćWskaźnik ilościowy Źródło wskaźnika Weryfikacja Zmniejszenie poziomu natężenia hałasu o 16% w przeciągu 4 lat (produkcja) Zmniejszenie poziomu natężenia hałasu podczas całego cyklu produkcyjnego o 4% w roku odnosząc do roku ubiegłego Specjalistyczne badanie poziomu natężenia hałasu Badania zewnętrzne Dywersyfikacja komponentów do produkcji (polityka eksploatacji zasobów) Zwiększenie o 1% udziału nowych produktów Badania zewnętrzne koszt wysoki Wykorzystanie transportu ekologicznego, który ma stanowić 30% transportu w okresie 2 lat (np. transport kolejowy) Zwiększenie wykorzystania transportu „eko” o 15% w ciągu roku w stosunku do roku poprzedniego Dane firmy

6 Wskaźniki społeczne: Cel Co chcemy osiągnąć Wskaźnik ilościowyŹródło wskaźnika Weryfikacja Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w przeciągu 5 lat o 50% Zmniejszenie liczby incydentów i wypadków pracowniczych o 10% w ciągu roku. Właściwie oznakowanie miejsc: 1. W których występuje narażenie na substancje o działaniu rakotwórczym, mutagennym 2. rurociągów, pojemników i zbiorników podręcznych z niebezpiecznymi chemikaliami; Opracowanie i wdrożenie procedur informowania osób z firm obcych,wykonujących prace na terenie zakładu o zagrożeniach chemicznych oraz o bezpiecznym postępowaniu Analiza statystyczna dokumentacji (np. karty powypadkowe ) Monitoring oznakowanych miejsc Badania ankietowe pracowników

7 Wskaźniki społeczne: podjęcie współpracy z 3 odpowiednimi organami zewnętrznymi w przeciągu 2 lat (kontrola, wsparcie itp.) Członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, oraz w sieci SPOT – element ICE (Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wspieranie działań operacyjnynnych służb). Współpraca z instytucjami naukowymi i uczelniami w zakresie badań i wdrożeń rozwiązań Obecność w spisie członków Dokumentacja współpracy zwiększenie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników o 20% w przeciągu 2 lat Redukcja liczby przypadków zapadania na schorzenia, choroby zawodowe, związane z wykonywaną pracą o 10% w ciągu roku w stosunku do roku poprzedniego Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników Dane kadrowe

8 Wskaźniki społeczne: Włączenie w proces produkcji surowców, materiałów, półproduktów krajowych lub regionalnych (20% produkcji) w ciągu 4 lat Zwiększenie wykorzystania w produkcji surowców krajowych, lokalnych o 5% w ciągu roku w stosunku do roku poprzedniego Dane technologiczne firmy Umowy z przedsiębiorstwami lokalnymi pozyskanie do współpracy min 2 organizacji pozarządowych (np. o profilu „eko”) w ciągu 2 lat Zwiększenie liczby nowych partnerów „pozarządowych” o jedną org. w ciągu roku Umowy partnerskie zwiększenie efektywności współpracy z władzami lokalnymi w okresie 2 lat (samorząd, gmina, etc.) Co najmniej jeden wspólny projekt w ciągu każdego roku Dane firmy Dokumentacja projektowa

9 Wskaźniki społeczne: Raporty z działalności Komunikacja z otoczeniem Publikowanie corocznych raportów z działalności firmy Raporty z działalności Certyfikacja produktów Komunikacja z klientem, uzyskanie 2 certyfikatów w przeciągu 6 lat Uzyskanie jednego nowego certyfikatu (jakościowy, branżowy) w ciągu trzech lat Dokumentacja certyfikacyjna (zewnętrzna) Edukacja. Podnoszenie świadomości społecznej dot. substancji chemicznych oraz bezpiecznego używania produktów pochodzenia chemicznego. Zwiększenie świadomości wśród 2100 obywateli w przeciągu 3 lat Przeprowadzenie min. dwóch projektów edukacyjnych w ciągu każdego roku z min 700 uczestnikami Dokumentacja projektowa Umowy z partnerami

10 Wskaźniki społeczne: Rozwój społeczności lokalnej, zatrudnienie 9 stażystów w przeciągu 3 lat Liczba płatnych staży dla studentów w ciągu roku (stworzenie co najmniej 3 miejsc stażu w roku) Dokumenty firmy Sponsorowanie działalności i inicjatyw służących promocji zdrowia, sponsorowanie 3 inicjatyw w przeciągu 3 lat Liczba sponsorowanych wydarzeń sportowych (co najmniej 1 w roku) Umowy sponsorskie Wspieranie odnowy zabytków regionu, włącznie się w odnowienie 4 zabytków w ciągu 2 lat Wzrost o 10% funduszy przeznaczonych na odnowę zabytków / albo co najmniej 2 odnowione zabytki w roku Dokumentacja renowacji

11 Dziękujemy


Pobierz ppt "WIG - Chemia Zaproponowany system wskaźników, z których chcielibyśmy korzystać w idealnym świecie, by określić wartość mieszaną firm w danej branży Zaproponowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google