Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blended Value System wskaźników dla indeksu WIG Spożywczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blended Value System wskaźników dla indeksu WIG Spożywczy"— Zapis prezentacji:

1 Blended Value System wskaźników dla indeksu WIG Spożywczy
Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek Patrycja.

2 Blended Value Blended Value (wartość mieszana) stanowi próbę określenia sumy dwóch wymiarów, tzn. wartości ekonomicznej i wartości społecznej. Wartości ekonomicznej odpowiada wartość społeczna, które łącznie przedstawiają wartość przedsięwzięcia. Blended Value nie zależy od intencji, a wynika ze sposobu prowadzenia działalności podmiotu, jest całościowym oddziaływaniem organizacji. Wskaźniki Blended Value to skale metryczne uwiarygodniane przez interesariuszy, składające się zazwyczaj z kilkudziesięciu wskaźników dotyczących wpływu na grupy interesariuszy.

3 WIG - Spożywczy Indeks spółek giełdowych z sektora spożywczego notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wartość tego subindeksu pozwala ocenić efektywność inwestowania w spółki z sektora spożywczego. W skład indeksu wchodzi 18 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są to: Kernel Holding, Kofola-Hoop, Astarta, Wawel, Jutrzenka, Elstar Oils, Polski Koncern Mięsny DUDA, Indykpol, Mispol, Graal, Pamapol, Ambra, Mieszko, Makarony Polskie, Wilbo, Seko, Pepees, Sobieski. Po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o aktualną listę sektorową oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG następuje rewizja kwartalna spółek wchodzących w skład indeksu. Indeks jest prowadzony od

4 System wskaźników Aspekt ekonomiczny
Nazwa wskaźnika Wskaźnik rentowności sprzedaży = (Wynik netto / Przychody) x 100. Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Rezultat Skąd pozyskać dane Dane uzyskuje się z informacji finansowych przygotowywanych przez pracowników przedsiębiorstwa. Rzetelność wskaźnika Wysoka, pod warunkiem rzetelności i poprawności danych finansowych.

5 System wskaźników Aspekt ekonomiczny
Nazwa wskaźnika Wskaźnik rentowności kapitału własnego = (Wynik finansowy / Kapitał) x 100. Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Rezultat Skąd pozyskać dane Dane uzyskuje się z informacji finansowych przygotowywanych przez pracowników przedsiębiorstwa. Rzetelność wskaźnika Wysoka, pod warunkiem rzetelności i poprawności danych finansowych.

6 System wskaźników Aspekt ekonomiczny
Nazwa wskaźnika Wskaźnik poziomu kosztów = (Koszty / Przychody) x 100 Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Rezultat Skąd pozyskać dane Dane uzyskuje się z informacji finansowych przygotowywanych przez pracowników przedsiębiorstwa. Rzetelność wskaźnika Wysoka, pod warunkiem rzetelności i poprawności danych finansowych.

7 System wskaźników Aspekt społeczny
Nazwa wskaźnika Bezpieczeństwo pracy Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Oddziaływanie Skąd pozyskać dane Statystyki, Audyt, Badania ankietowe pracowników, Kontrole BHP, Obserwacje Rzetelność wskaźnika Wysoka.

8 System wskaźników Aspekt społeczny
Nazwa wskaźnika Zgodność z regulacjami Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Produkt, Oddziaływanie Skąd pozyskać dane Regulacje prawne; Kontrola procesów biznesowych i produkcyjnych Rzetelność wskaźnika Wysoka

9 System wskaźników Aspekt społeczny
Nazwa wskaźnika Jakość produktów Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Produkt, Rezultat, Oddziaływanie Skąd pozyskać dane Audyty i kontrole wewnętrzne dostawców, procesów technologicznych i gotowych produktów Rzetelność wskaźnika Wysoka

10 System wskaźników Aspekt ekologiczny
Nazwa wskaźnika Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Oddziaływanie Skąd pozyskać dane Obowiązujące przepisy prawne, Wewnętrzne raporty emisji zanieczyszczeń; Normy emisji Rzetelność wskaźnika Wysoka

11 System wskaźników Aspekt ekologiczny
Nazwa wskaźnika Zużycie wody i energii Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Rezultat i oddziaływanie Skąd pozyskać dane Audyty energetyczne, Odczyty liczników zużycia energii i wody, Dane z raportów rocznych, Normy przepisów prawa Rzetelność wskaźnika Wysoka

12 System wskaźników Aspekt ekologiczny
Nazwa wskaźnika Gospodarka odpadami Co mierzy dany wskaźnik (produkt, rezultat lub oddziaływanie) Rezultaty i oddzialywanie Skąd pozyskać dane Ewidencja odpadów, Audyt środowiskowy, Kontrole Sanepidu, Kontrole nadzoru weterynaryjnego, Raporty zbytu odpadów przygotowywane przez zakłady utylizacji, odbierające odpady z zakładów spożywczych Rzetelność wskaźnika Wysoka

13 Podsumowanie Przedstawione wskaźniki tworzą system wskaźników, odpowiednich dla firm działających w przemyśle spożywczym, wskaźniki te zostały dopasowane odpowiednio do rodzaju i profilu prowadzonej przez te spółki działalności. Zestaw ten jest systemem uniwersalnym, który w zależności od potrzeb pojedynczych spółek, może być modyfikowany szczególnie pod ich działalność. System wskaźników umożliwia obliczenie Blended Value, czyli wartości mieszanej spółki, uwzględniając trzy aspekty oddziaływania firmy, tzn. ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, które w sumie przedstawiają całkowitą wartość przedsięwzięcia.


Pobierz ppt "Blended Value System wskaźników dla indeksu WIG Spożywczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google