Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO WM Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Priorytet III: Regionalny system transportowy. Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Priorytet VIII: Pomoc Techniczna

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podział środków EFRR euro w latach Wszystkich wyliczeń w prezentacji dokonano wg kursu z dn r. (EURO/PLN = 4,1579).

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podsumowanie konkursów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dotychczas ogłoszono łącznie 39 konkursów na kwotę 1,02 mld euro. W odpowiedzi na nabory do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 5956 wniosków o dofinansowanie na kwotę EFRR ,90 zł. Do dofinansowania zostało wyłonionych 1206 projektów na łączną kwotę z EFRR: ,33 zł Aktualnie z beneficjentami podpisano 1067 umów o dofinansowanie na kwotę EFRR: ponad 5,16 mld zł

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Etykiety wierszy wnioski zatwierdzoneWartość ogółem - Wnioskowane dofinansowanie - Ciechanowski , ,7 Ostrołęcki , ,3 Płocki , ,4 Radomski , ,9 Siedlecki ,7 Warszawski z Warszawą Suma końcowa

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO w ujęciu regionalnym (ilościowo) wnioski zatwierdzone Ciechanowski98 Ostrołęcki137 Płocki101 Radomski171 Siedlecki158 Warszawski z Warszawą558 Suma końcowa1223

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO w ujęciu regionalnym (wartościowo) RPO w ujęciu regionalnym (wartościowo) wnioskowane dofinansowanie Ciechanowski ,7 Ostrołęcki ,3 Płocki ,4 Radomski ,9 Siedlecki ,7 Warszawski z Warszawą ,00 Suma końcowa ,00

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Ciechanowski: Typ beneficjenta Wnioskowane dofinansowanie - wnioski zatwierdzone Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,00 zł JST ,56 zł Przedsiębiorca ,15 zł Suma ,71 zł

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Ostrołęcki: Region Ostrołęcki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia JST ,61 zł Przedsiębiorca ,67 zł SUMA ,28 zł

10 10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Płocki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,78 zł Jednostka naukowa ,61 zł JST ,13 zł Przedsiębiorca ,88 zł Suma ,40 zł

11 11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Radomski: Region Radomski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,24 zł Jednostka naukowa ,00 zł JST ,89 zł Przedsiębiorca ,78 zł ,91 zł

12 12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Siedlecki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,22 zł Jednostka naukowa ,47 zł JST ,62 zł Przedsiębiorca ,40 zł Suma ,71 zł

13 13 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Warszawki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,07 zł Jednostka naukowa ,87 zł JST ,75 zł Przedsiębiorca ,74 zł Suma ,43 zł

14 14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Długość wybudowanych i przebudowanych dróg Długość wybudowanych i przebudowanych dróg859,65 Ciechanowski190,64 Ostrołęcki196,12 Płocki40,16 Radomski151,74 Siedlecki116,04 Warszawski164,95

15 15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno – kanalizacyjnej Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno – kanalizacyjnej35226 Ciechanowski3433 Ostrołęcki9372 Płocki2116 Radomski4945 Siedlecki6648 Warszawski8712

16 16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej1711 Ciechanowski240 Ostrołęcki197 Płocki921 Radomski64 Siedlecki13 Warszawski276

17 17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej38067,8 Ciechanowski9841,6 Ostrołęcki2335,86 Płocki12337 Radomski4141,12 Siedlecki304,78 Warszawski9107,44

18 18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: To pozwoli rocznie przeprowadzać x specjalistycznych badań na zakupionych urządzeniach Ciechanowski41200 Ostrołęcki2260 Płocki30730 Radomski25400 Siedlecki Warszawski (ilość specjalistycznych badań na zakupionych aparaturach medycznych)

19 19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dziękuję za uwagę Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google