Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO WM 2007-2013 Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Priorytet III: Regionalny system transportowy. Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Priorytet VIII: Pomoc Techniczna

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podział środków EFRR - 1.831.496.698 euro w latach 2007-2013 Wszystkich wyliczeń w prezentacji dokonano wg kursu z dn. 30.08.2011 r. (EURO/PLN = 4,1579).

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podsumowanie konkursów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 dotychczas ogłoszono łącznie 39 konkursów na kwotę 1,02 mld euro. W odpowiedzi na nabory do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 5956 wniosków o dofinansowanie na kwotę EFRR 17 300 378 452,90 zł. Do dofinansowania zostało wyłonionych 1206 projektów na łączną kwotę z EFRR: 6 077 379 740,33 zł Aktualnie z beneficjentami podpisano 1067 umów o dofinansowanie na kwotę EFRR: ponad 5,16 mld zł

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Etykiety wierszy wnioski zatwierdzoneWartość ogółem - Wnioskowane dofinansowanie - Ciechanowski98707115896,1497 033 554,7 Ostrołęcki137713299246,7523 871 147,3 Płocki101929240392,2519 027 244,4 Radomski171950079647,3574 545 556,9 Siedlecki158800654514579 7065 28,7 Warszawski z Warszawą5585449279515340 389 0031 Suma końcowa122395496692126 098 074 063

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO w ujęciu regionalnym (ilościowo) wnioski zatwierdzone Ciechanowski98 Ostrołęcki137 Płocki101 Radomski171 Siedlecki158 Warszawski z Warszawą558 Suma końcowa1223

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych RPO w ujęciu regionalnym (wartościowo) RPO w ujęciu regionalnym (wartościowo) wnioskowane dofinansowanie Ciechanowski497 033 554,7 Ostrołęcki523 871 147,3 Płocki519 027 244,4 Radomski574 545 556,9 Siedlecki579 706 528,7 Warszawski z Warszawą3 403 890 031,00 Suma końcowa6 098 074 063,00

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Ciechanowski: Typ beneficjenta Wnioskowane dofinansowanie - wnioski zatwierdzone Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 749 927,00 zł JST 479 084 529,56 zł Przedsiębiorca 17 199 098,15 zł Suma 497 033 554,71 zł

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Ostrołęcki: Region Ostrołęcki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia JST 477 057 081,61 zł Przedsiębiorca 46 814 065,67 zł SUMA 523 871 147,28 zł

10 10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Płocki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 21 275 507,78 zł Jednostka naukowa 18 999 285,61 zł JST 319 321 636,13 zł Przedsiębiorca 159 430 814,88 zł Suma 519 027 244,40 zł

11 11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Radomski: Region Radomski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 17 503 023,24 zł Jednostka naukowa 20 592 933,00 zł JST 457 654 633,89 zł Przedsiębiorca 78 794 966,78 zł 574 545 556,91 zł

12 12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Siedlecki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 2 599 780,22 zł Jednostka naukowa 10 225 967,47 zł JST 512 545 242,62 zł Przedsiębiorca 54 335 538,40 zł Suma 579 706 528,71 zł

13 13 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Region Warszawki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 108 968 523,07 zł Jednostka naukowa 226 379 844,87 zł JST 2 344 124 971,75 zł Przedsiębiorca 724 416 691,74 zł Suma 3 403 890 031,43 zł

14 14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Długość wybudowanych i przebudowanych dróg Długość wybudowanych i przebudowanych dróg859,65 Ciechanowski190,64 Ostrołęcki196,12 Płocki40,16 Radomski151,74 Siedlecki116,04 Warszawski164,95

15 15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno – kanalizacyjnej Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno – kanalizacyjnej35226 Ciechanowski3433 Ostrołęcki9372 Płocki2116 Radomski4945 Siedlecki6648 Warszawski8712

16 16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej1711 Ciechanowski240 Ostrołęcki197 Płocki921 Radomski64 Siedlecki13 Warszawski276

17 17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: Wskaźniki w podziale na podregiony: m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej38067,8 Ciechanowski9841,6 Ostrołęcki2335,86 Płocki12337 Radomski4141,12 Siedlecki304,78 Warszawski9107,44

18 18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wskaźniki w podziale na podregiony: To pozwoli rocznie przeprowadzać x specjalistycznych badań na zakupionych urządzeniach540340 Ciechanowski41200 Ostrołęcki2260 Płocki30730 Radomski25400 Siedlecki137500 Warszawski303250 (ilość specjalistycznych badań na zakupionych aparaturach medycznych)

19 19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dziękuję za uwagę Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Zarządzającą RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google