Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pierwszego roku wdrażania RPOWP na lata 2007-2013 w kontekście przeprowadzonych konkursów Białystok, dnia 19 grudnia 2008 r. Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania RPOWP na lata 2007-2013 w kontekście przeprowadzonych konkursów Białystok, dnia 19 grudnia 2008 r. Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pierwszego roku wdrażania RPOWP na lata 2007-2013 w kontekście przeprowadzonych konkursów Białystok, dnia 19 grudnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

2 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

3 114 040 219 2 827 591 7 739 928 11 227 198 8 981 758 18 861 692 53 287 126 11 114 926 Wkład krajowy w Euro 750 248 102636 207 883RAZEM 28 275 90625 448 315Pomoc technicznaPriorytet VII 58 636 55950 896 631 Rozwój infrastruktury społecznej Priorytet VI 74 847 98663 620 788 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet V 59 878 38950 896 631 Społeczeństwo Informacyjne Priorytet IV 120 654 953101 793 261 Rozwój turystki i kultury Priorytet III 256 873 649203 586 523 Rozwój infrastruktury transportowej Priorytet II 151 080 660139 965 734 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Priorytet I OgółemWkład UE w EuroNazwa Priorytetu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

4 9 beneficjentami 26 projektów W 2008 roku podpisano pre-umowy z 9 beneficjentami na realizację projektów umieszczonych w tzw. Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych, czyli liście najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju regionu, przedsięwzięć inwestycyjnych. Znajduje się na niej 26 projektów. 357,57 mln euro 256,88 mln euro Ich szacunkowa wartość to 357,57 mln euro z czego 256,88 mln euro stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

5 Postęp w realizacji projektów kluczowych Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

6 Krótka statystyka… 14 14 Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił od lutego do grudnia 14 konkursów w ramach 14 działań/poddziałań. 752 W odpowiedzi na konkursy wpłynęły łącznie 752 wnioski (14 wniosków wpłynęło po terminie). 431 122 Do tej pory ocenę formalną przeszło pozytywnie 431 projektów, a ocenę merytoryczną 122 projekty. W kilku działaniach nadal trwa ocena formalna lub merytoryczno- techniczna wniosków. 21 Podpisano 21 umów (wydano decyzji) o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

7 Konkurs - działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Czas trwania: 25.06.2008 - 01.08.2008 Liczba złożonych wniosków: 1 Alokacja na konkurs: 30 000 000,00 PLN Wartość dofinansowania: 3 016 871,67 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 1 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: 1 Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 1 Kwota dofinansowania wniosków:3 016 871,67 PLN Kwota dofinansowania wniosków: 3 016 871,67 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

8 Konkursy – poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne Czas trwania: 1.04.2008 - 30.05.2008/ 15.09.2008 – 17.10.2008 Liczba złożonych wniosków: 4/1 Alokacja na konkurs: 21 000 000,00 PLN/ 3 000 000 EURO Wartość dofinansowania: 14 479 955,67 PLN/2 939 726,58 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 0/1 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: 0/ w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

9 Konkurs - poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu Czas trwania: 28.07.2008 (forma konkursu otwartego) 14.11.2008 Liczba złożonych wniosków: 6 Alokacja na konkurs: 500 000 Euro Wartość dofinansowania: 301 018,32 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 3 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

10 Konkurs - działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Czas trwania: 27.06.2008 - 29.08.2008 Liczba złożonych wniosków: 335 (12 złożonych po terminie) 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa: 179 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa: 144 Alokacja na konkurs: 1.4.1: 11 440 000 Euro 1.4.2: 14 560 000 Euro Wartość dofinansowania: 1.4.2: 1.4.2: 104 060 362,17 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną 1.4.1: w trakcie 1.4.2: 120 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

11 Konkurs – poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Czas trwania: 29.02.2008 - 25.04.2008 Liczba złożonych wniosków: 139 Alokacja na konkurs: 137 335 000 PLN Wartość dofinansowania: 284 703 819,21 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 126 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: 61 Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 44 Wartość dofinansowania: 121 491 675,47 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

12 Konkurs - działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Czas trwania: 26.06.2008 - 04.08.2008 Liczba złożonych wniosków: 27 Alokacja na konkurs: 12 000 000 Euro Wartość dofinansowania: 100 668 668,99 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 24 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: 18 Wartość dofinansowania wniosków po ocenie merytorycznej : 59 724 793,91 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

13 Konkurs - działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Czas trwania: 01.04.2008 - 30.05.2008 Liczba złożonych wniosków: 63 Alokacja na konkurs: 35 000 000,00 PLN Wartość dofinansowania: 109 953 450,00 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 31 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: 11 Podpisane umowy: 9 Wartość dofinansowania: 26 399 941,02 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

14 Konkurs - działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa) Czas trwania: 15.10.2008 - 28.11.2008 Liczba złożonych wniosków: 3 Alokacja na konkurs: 5 500 000 PLN Wartość dofinansowania: 21 900 601,46 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

15 Konkurs – działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz działanie (ochrona przyrody) Czas trwania: 15.10.2008 - 28.11.2008 Liczba złożonych wniosków: 11 Alokacja na konkurs: 2 000 000 Euro Wartość dofinansowania: 11 982 795,91 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

16 Konkurs – działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (ochrona przyrody) Czas trwania: 15.10.2008 - 28.11.2008 Liczba złożonych wniosków: 2 Alokacja na konkurs: 1 000 000 Euro Wartość dofinansowania: 595 000 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

17 Konkurs - działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Czas trwania: Czas trwania: 01.04.2008 - 30.05.2008 Liczba złożonych wniosków: 76 Alokacja na konkurs: 25 000 000 PLN Wartość dofinansowania: 156 238 634,41 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 60 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

18 Konkurs – działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Czas trwania: 29.02.2008 - 25.04.2008 Liczba złożonych wniosków: 49 Alokacja na konkurs: 30 000 000 PLN Wartość dofinansowania: 129 187 765,35 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 36 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły cenę merytoryczną: 31 Podpisane umowy: 13 Wartość dofinansowania: 26 448 301,20 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

19 Konkurs - Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturowego Czas trwania: 31.07.2008 - 15.09.2008 Liczba złożonych wniosków: 33 Alokacja na konkurs: 5 000 000 Euro Wartość dofinansowania: 80 576 033,39 PLN Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną: 29 Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną: w trakcie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

20 Harmonogram konkursów na 2009 r. Oś priorytetowaDziałanie/PoddziałanieTerminy konkursów I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 7 września - 9 października Poddziałanie 1.2.1. Tereny inwestycyjne5 października - 16 listopada Poddziałanie 1.2.2. Promocja gospodarcza regionu23 luty - 31 marca Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu3 sierpnia - 15 września 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa1 lipca - 30 września 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa23 luty - 24 kwietnia II. Rozwój infrastruktury transportowejDziałanie 2.3. Rozwój transportu publicznego10 sierpnia - 25 września III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu16 listopada 2009 - 12 luty 2010 Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 14 września - 30 października V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.1 Regionalna infrastruktura ochrony przyrody - ochrona powietrza 1 marca - 15 kwietnia 5.2 Lokalna infrastruktura ochrony przyrody - ochrona powietrza 5.2 Lokalna infrastruktura ochrony przyrody - gospodarka wodno - ściekowa 5 października - 13 listopada 5.1 Regionalna infrastruktura ochrony przyrody - gospodarka odpadami 27 lipca - 4 września 5.2 Lokalna infrastruktura ochrony przyrody - gospodarka odpadami 5.1 Regionalna infrastruktura ochrony przyrody - odnawialne źródła energii 27 kwietnia - 15 czerwca 5.2 Lokalna infrastruktura ochrony przyrody - odnawialne źródła energii VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji (uczelnie wyższe) 23 luty - 3 kwietnia Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 29 czerwca - 31 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

21 Stan wdrażania RPOWP (stan na 17.12.2008 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

22 Stan wdrażania ROPWP (stan na 17.12.2008r.) Alokacja 2007-2013 34,96% alokacji 7,76% alokacji 2,27% alokacji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

23 Stan wdrażania RPOWP na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

24 Stan wdrażania RPOWP wg osi priorytetowych (stan na 17.12.2008 r.) wg KSI SIMIK (07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

25 Stan wdrażania RPOWP (stan na 17.12.2008 r.) wg KSI SIMIK (07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

26 Wskaźnik realizacji celu głównego RPOWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

27 Porównanie wskaźników monitorowania – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

29 Porównanie wskaźników monitorowania – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy brutto Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym - 2013 600 320 Zakładana wartość wskaźnika z projektów przyjętych do dofinansowania 77,92505 Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym - 2013 30 550 Zakładana wartość wskaźnika z projektów przyjętych do dofinansowania 49 740 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

30 Porównanie wskaźników monitorowania – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

31 Porównanie wskaźników monitorowania – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Wskaźnik rezultatu - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów. Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym -2013 36 000 rocznie Zakładana wartośc wskaźnika z projektów na koniec realizacji projektów ( wielkość ogółem) 327 798 ( przez wszyskie lata realizacji projektów) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

32 Sposób rozpatrzenie odwołań (stan na dzień 17.12.2008 r. - dane - Rejestr odwołań IZ RPOWP ) 40Nierozpatrzone 46 w tym dwa razy wydano rozstrzygniecie o pozostawieniu bez rozpatrzenia Rozpatrzone 86 Ilość odwołań w zakresie oceny formalnej lub merytorycznej złożonych przez beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

33 Zapraszamy na www.rpowp.wrotapodlasia.pl Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym


Pobierz ppt "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania RPOWP na lata 2007-2013 w kontekście przeprowadzonych konkursów Białystok, dnia 19 grudnia 2008 r. Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google