Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Upowszechnianie produktu projektu MJUP. Ramowy harmonogram 2011 Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu Zadanie 3 - Opracowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Upowszechnianie produktu projektu MJUP. Ramowy harmonogram 2011 Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu Zadanie 3 - Opracowanie."— Zapis prezentacji:

1 Upowszechnianie produktu projektu MJUP

2 Ramowy harmonogram 2011 Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu Zadanie 3 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu Zadanie 2 - Pilotażowe wdrożenie produktu w Krakowie i Poznaniu, zebranie i analiza danych z wdrożenia, zewnętrzna ewaluacja i walidacja rezultatów Zadanie 1 - Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu 2012 2013 2014 2015 Ramowy harmonogram projektu MJUP 2

3 poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce poprzez uporządkowanie i rozwój systemu zarządzania oraz poprawę wewnętrznej koordynacji działań tych jednostek. Celem ogólnym upowszechniania produktu projektu MJUP jest: 3  Upowszechnianie produktu projektu MJUP

4 dostarczenie JST w Polsce produktu finalnego projektu w postaci: – podręcznika wdrażania produktu z uwzględnieniem doświadczeń Krakowa i Poznania oraz z uwzględnieniem uwag i potrzeb zgłaszanych przez JST oraz instytucje rządowe uczestniczące w upowszechnianiu produktu, – Systemu STRADOM „do przekazania” udostępnianego zainteresowanym JST przez MAiC w postaci kodu źródłowego oprogramowania stworzonego w ramach projektu, struktury baz danych wraz z opisem oraz dokumentacją techniczną powdrożeniową Systemu BI, dokumentacją użytkownika i administratora oraz materiałami szkoleniowymi. Wersję DEMO Systemu STRADOM oraz kursów e-learningowych dla modułów produktu, trzy konferencje upowszechniające, rozpoczęcie wdrażania produktu projektu w 4 JST i opracowanie dla nich planów rozwoju i wdrażania produktu projektu. dostarczenie JST w Polsce produktu finalnego projektu w postaci: – podręcznika wdrażania produktu z uwzględnieniem doświadczeń Krakowa i Poznania oraz z uwzględnieniem uwag i potrzeb zgłaszanych przez JST oraz instytucje rządowe uczestniczące w upowszechnianiu produktu, – Systemu STRADOM „do przekazania” udostępnianego zainteresowanym JST przez MAiC w postaci kodu źródłowego oprogramowania stworzonego w ramach projektu, struktury baz danych wraz z opisem oraz dokumentacją techniczną powdrożeniową Systemu BI, dokumentacją użytkownika i administratora oraz materiałami szkoleniowymi. Wersję DEMO Systemu STRADOM oraz kursów e-learningowych dla modułów produktu, trzy konferencje upowszechniające, rozpoczęcie wdrażania produktu projektu w 4 JST i opracowanie dla nich planów rozwoju i wdrażania produktu projektu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez : 4  Upowszechnianie produktu projektu MJUP

5 Moduł I – definiowanie dziedzin, usług publicznych, wskaźników dziedzinowych w powiązaniu z celami i programami Strategii Rozwoju i Wieloletnią Prognozą Finansową, – Katalog wskaźników dziedzinowych wraz metodyką jego budowy, w tym badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, Moduł II – formułowanie programów strategicznych i projektów, Moduł III – formułowanie zadań budżetowych typu P, Moduł IV – formułowanie zadań budżetowych typu B, Moduł V – Monitorowanie i Raporty, Zbiór zasad ogólnych i praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania i integracji poszczególnych metod i narzędzi zarządzania w zakresie rachunkowości zadaniowej, WPF, BZ, programów strategicznych, monitorowania usług publicznych (na poziomie dziedzin i zadań), konsultacji społecznych… Moduł I – definiowanie dziedzin, usług publicznych, wskaźników dziedzinowych w powiązaniu z celami i programami Strategii Rozwoju i Wieloletnią Prognozą Finansową, – Katalog wskaźników dziedzinowych wraz metodyką jego budowy, w tym badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, Moduł II – formułowanie programów strategicznych i projektów, Moduł III – formułowanie zadań budżetowych typu P, Moduł IV – formułowanie zadań budżetowych typu B, Moduł V – Monitorowanie i Raporty, Zbiór zasad ogólnych i praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania i integracji poszczególnych metod i narzędzi zarządzania w zakresie rachunkowości zadaniowej, WPF, BZ, programów strategicznych, monitorowania usług publicznych (na poziomie dziedzin i zadań), konsultacji społecznych… Moduły zintegrowanego systemu zarządzania : 5  Upowszechnianie produktu projektu MJUP

6 Koniec www.mjup.krakow.pl 6


Pobierz ppt "Upowszechnianie produktu projektu MJUP. Ramowy harmonogram 2011 Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu Zadanie 3 - Opracowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google