Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea projektów innowacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea projektów innowacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Idea projektów innowacyjnych
Konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” Elbląg, 29 czerwca 2010 r. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Projekty innowacyjne w Polsce
Przyjęto, że projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej będą wdrażane w ramach każdego z Priorytetów POKL. Takie rozwiązanie umożliwia najbardziej elastyczne wdrażanie omawianych zasad, i równocześnie ułatwia wykorzystywanie wypracowanych w ramach PO KL innowacyjnych narzędzi oraz zdobytych doświadczeń wynikających ze współpracy ponadnarodowej.

3 Cel projektów innowacyjnych
Poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarze wsparcia EFS.

4 Rodzaje projektów innowacyjnych
Projekty innowacyjne testujące Projekty innowacyjne upowszechniające Mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. Celem jest upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk/rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów POKL.

5 Innowacyjność produktu
Uczestnika projektu Formy wsparcia Problemu Innowacyjność produktu powinna przejawiać się w co najmniej jednym z powyższych wymiarów

6 Innowacyjność produktu c.d.
Uczestnika projektu – nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup (niekorzystających wcześniej z pomocy/otrzymujących wsparcie innego rodzaju/ korzystających z podobnych, ale nie identycznych form pomocy).

7 Innowacyjność produktu c.d.
Problemu – rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa (nowy problem – brak narzędzi/znany problem – brak narzędzi/znany problem – narzędzia nie pozwalające na rozwiązanie problemu).

8 Innowacyjność produktu c.d.
Formy wsparcia – wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów: Możliwe jest tutaj adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach a także w innych kontekstach np. w stosunku do innej grupy docelowej, Rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności.

9 Etapy realizacji projektu innowacyjnego
I ETAP PRZYGOTOWANIA Diagnoza i analiza problemu Tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego

10 Etapy realizacji projektu innowacyjnego c.d.
II ETAP WDROŻENIA Testowanie opracowanego produktu Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu (konieczna na tym etapie ewaluacja zewnętrzna) Opracowanie produktu finalnego oraz walidacja rezultatów. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Idea projektów innowacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google