Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termin realizacji X 2012 – X 2014 Wartość dofinansowania: 1.579 743,72 PLN 14 zadań 6 partnerów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termin realizacji X 2012 – X 2014 Wartość dofinansowania: 1.579 743,72 PLN 14 zadań 6 partnerów."— Zapis prezentacji:

1 Termin realizacji X 2012 – X 2014 Wartość dofinansowania: 1.579 743,72 PLN 14 zadań 6 partnerów

2 Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej Zadanie 1: Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w 6 JST –Efektem doradztwa jest 252 kart usług oraz 6 procedur przyjętych przez Wójtów 6 JST zarządzeniami dot. wdrożenia procedury publikacji i aktualizowania opisu usług świadczonych przez JST. Zadanie 2: Uruchomienie nowych usług dla 6 JST, świadczonych za pomocą platformy ePUAP –W gminach zostały uruchomione usługi świadczone za pomocą e-PUAP: UG Skórzec - 3 usługi, UG Wiśniew - 2 usługi, UG Domanice - 2 usługi, UG Suchożebry - 3 usługi, UG Wodynie - 2 usługi, UG Stoczek - 2 usług; łącznie 14 usługi.

3 Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej Zadanie 3: Stworzenie punktu wydziału obsługi klienta mieszkańców gminy (POK) w Urzędzie Gminy Skórzec Zadanie 4: Uruchomienie punktów potwierdzania profilu zaufanego w 4 JST –w ramach zadania i pracy z doradcą, każda z 4 gmin opracowała po 2 wymagane procedury; uzupełniła umowy dot. przetwarzania danych osobowych; sporządziła wnioski do MAiC; opracowała politykę bezpieczeństwa informacji co pozwoliło partnerskim gminom na wystąpienie o uruchomienie punktów potwierdzania profilu zaufanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2011r w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

4 Wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji Zadanie 5: Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 6 JST –przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego poprawy komunikacji wewnętrznej w 6 JST a na jego podstawie opracowanie i wdrożenie 6 procedur dotyczących komunikacji wewnętrznej (w 6 JST) –opracowanie i wdrożenie 6 procedur dotyczących identyfikacji wizualnej urzędu (w 6 JST). Procedury zostały przyjęte Zarządzeniem Wójta w każdej z 6 JST. Zadanie 6: Wspólna metody oceny - systemy CAF w 6 JST

5 Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej Zadanie 7: System rozwoju kompetencji kadr 6 urzędów Zadanie 8: Zwiększenie skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych dla 5 JST Efektem doradztwa jest 6 procedur dot. systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych przyjętych zarządzeniem przez Wójtów 6 JST.

6 Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej Zadanie 9: Poprawa gospodarowania zasobami w 6 JST UG Wodynie - Zarządzenie w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Wodyniach. UG Suchożebry - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2013 z dnia 31 grudnia 2010 roku UG Stoczek - Zarządzenia Wójta Gminy Stoczek w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy systemu informatycznego do prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz Zarządzenie Wójta Gminy Stoczek zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Stoczku. UG Skórzec - Zarządzenie w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy w Skórcu. UG Domanice - Zarządzenie w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Domanicach W UG Wiśniew uszczelniono system kontroli wewnętrznej w obszarze dochodów z mienia jednostki poprzez ustanowienie procedury zapisanej w indywidualnym zakresie czynności. Zostało to wprowadzone aneksem do indywidualnego zakresy czynności.

7 Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej Zadanie 10: Poprawa skuteczności ocen okresowych pracowników JST w 6 JST Gmina Skórzec - Zarządzenie nr 3/14 z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Skórcu. Gmina Stoczek - Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy Stoczek. Gmina Wodynie - Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych. Gmina Domanice - Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy Domanice. Gmina Suchożebry - Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Suchożebrach. Gmina Wiśniew - Zarządzenie nr 243/2014 z dnia 10 lutego 2014 w sprawie wprowadzenia Regulamin okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Wiśniewie.

8 Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Zadanie 11: Wprowadzenie systemu monitorowania jakości stanowionego prawa i wydawanie decyzji administracyjnych w 6 JST –6 partnerskich gmin opracowało narzędzia do monitoringu stanowionego prawa i wydawania decyzji administracyjnych. Efektem współpracy jest 6 procedur przyjętych zarządzeniami wójtów w sprawie wdrożenia procedury monitorowania jakości stanowionego prawa i wydawania decyzji administracyjnych. Zadanie 12: Aktualizacja strategii rozwoju 4 gminy –Stoczek - uchwała z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020 –Suchożebry - uchwała z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2007-2020 –Wiśniew - uchwała z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniew do roku 2015 –Skórzec – uchwała z dni 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Skórzec do 2024 roku

9 Słupy ogłoszeniowe 20.664,00 zł Skórzec 2 szt. Stoczek 2 szt. Wodynie 4 szt. Witacze 23.014,53 Skórzec2 szt. Wiśniew 2 szt. Stoczek 5 szt. Słupy, witacze 43.678,53 zł

10 Wodynie 1 szt. (gablota zewnętrzna) Suchożebry 21 szt. (tablice sołeckie, tablica wewnętrzna, tabliczki przydrzwiowe) Domanice 28 szt. (tablice sołeckie, tablica wewnętrzna, tabliczki przydrzwiowe) Wiśniew 27 szt. (tablice sołeckie) Tablice, gabloty 33.426,87 zł

11 Domanicedysk twardy zewnętrzny USB (1 sztuka) Skórzecdysk twardy zewnętrzny USB (1 sztuka) Skórzecprojektor LCD z uchwytem (1 sztuka) Skórzeckomputer stacjonarny (3 sztuki) Skórzeclaptop (1 sztuka) Skórzecdrukarka A3 atramentowa (1 sztuka) Skórzecekran do prezentacji (1 sztuka) Skórzecfaks elektroniczny (1 sztuka) Skórzecdyktafon cyfrowy (1 sztuka) Sprzęt 67.852,65 zł

12 Stoczekkomputer stacjonarny (1 sztuka) Stoczekdrukarka A3 atramentowa (1 sztuka) Stoczeklaptop (1 sztuka) Suchożebrytelefon bezprzewodowy (2 sztuki) Suchożebryrouter (1 sztuka) Suchożebrykomputer stacjonarny (3 sztuki) Suchożebrymonitor (1 sztuka) Suchożebryserwer do kopii zapasowych (1 sztuka) Suchożebryurządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka) Suchożebrydyktafon cyfrowy (1 sztuka)

13 Wiśniewskaner A3 kolor (1 sztuka) Wiśniewkamera cyfrowa (1 sztuka) Wiśniewlaptop (1 sztuka) Wiśniewlaptop (1 sztuka) Wiśniewdyktafon cyfrowy (1 sztuka)

14 Wodyniekomputer stacjonarny (1 sztuka) Wodyniekomputer stacjonarny (1 sztuka) Wodyniekomputer stacjonarny (1 sztuka) Wodynieserwer do kopii zapasowych (1 sztuka) Wodynieserwer baz danych (1 sztuka) Wodynieekran do prezentacji (1 sztuka) Wodynierouter (1 sztuka)

15 Programy i licencje – 169.729,32 zł Edytor Aktów Prawnych XML Legislator – 6 gmin 11.968,75 zł „LEX dla Samorządu Terytorialnego on- line. Wersja PLUS” – 5 gmin 69.416,81 zł

16 Inne programy i licencje – 87.267,51 zł DomaniceMIKROBIT Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Wersja 6.3 DomaniceMIKROBITKolektor ARGOX PT-20 – 1 szt. DomaniceMIKROBITDrukarka ZEBRA 2824 – 1 szt. DomaniceRESTOR Licencja Adobe Acrobat XI Pro PL WIN pakiet 3 stanowiskowy SkórzecINFO-SYSTEMProgram AUTA SkórzecINFO-SYSTEM Systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych SkórzecRESTORLicencja Adobe Acrobat XI Pro PL WIN SkórzecRESTORProgram Corel Draw Graphics Suite X6

17 StoczekBTCE-AUDITOR 3.7 STANDARD StoczekGEOBID EWMAPA Licencja wielostanowiskowa- sieciowa. StoczekGEOBIDProgram DROGI StoczekLUPINEDrukarka etykiet Bixolon SLP T400 – 1 szt. StoczekLUPINE Urządzenie do zbierania, przechowywania i przesyłania danych Argox PT-20 – 1 szt. StoczekLUPINELUPINE Inwentaryzacja +

18 SuchożebryINFO-SYSTEMProgram AUTA SuchożebryINFO-SYSTEM Systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych SuchożebryRESTORLicencja Adobe Acrobat XI Pro PL WIN WiśniewMS OFFICE do laptopa WiśniewINFO-SYSTEMProgram AUTA WiśniewMIKROBIT Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Wersja 6.3 WiśniewRESTORProgram Corel Draw Graphics Suite X6

19 WodynieARISCO GOMiG – Moduł Wymiarowy, Moduł RIPOK, Moduł wzajemnej integracji, KSGZOB Windows - system księgowości podatków i opłat Wodynie2/05/14 MS OFFICE Wodynie Licencje na UPGRADE systemu operacyjnego (5 sztuk) WodynieINFO-SYSTEMPodatki JGU WodynieINFO-SYSTEM Systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych WodynieRESTORLicencja Adobe Acrobat XI Pro PL WIN Wodynie Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 PL OEM (5 sztuk)

20 Skórzec Wyposażenie POK Zestaw mebli: szafa aktowa zamykana,abudowa biura, szafka na jednostkę komp., pólka na klawiature, sortery, tablice korkowe 3 238,08 zł DomaniceINF-MEDIAStrona internetowa w systemie CMS 3 500,00 zł Suchożebry, Wodynie, Wiśniew, Skórzec ERGOBTLUlotki i tablice PPPZ 5 116,97 zł DomaniceINF-MEDIA założenie 13 kont e-mail dla pracowników Urzędu Gminy Domanice wraz z wykupieniem domeny na 24 m-ce 220,00 zł Skórzec SŁAWOMIR BATOK Dostosowanie strony www 2 200,00 zł Skórzec, Wodynie Samorządowy Informator SMS systemu teleinformatycznego Samorządowy Informator SMS, systemu teleinformatycznego Samorządowy Informator WWW oraz świadczenie Usługi: Samorządowego Informatora SMS (SISMS), Samorządowego Informatora WWW (SIWWW) 6 444,00 zł Skórzec SŁAWOMIR BATOK założenie 25 kont e-mail dla pracowników Urzędu Gminy Skórzec wraz z wykupieniem domeny na 24 m-ce. 250,00 zł Stoczek, Domanice Tablice urzedowe, godła 2 219,02 zł Wiśniew Wykonanie logo gminy 3 000,00 zł

21 Studia – 14 uczestników/-iczek RodzajUczelniaGminyl. os. Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami SGGW Suchożebry1 Studia Podyplomowe Zamówienia PubliczneSGGW Skórzec, Stoczek2 StudiaPodyplomowe Administracja Publiczna Collegium Mazovia Wodynie, Wiśniew, Domanice7 Studia Podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Skórzec, Stoczek, Wiśniew3 Studia Podyplomowe Informatyka – specjalizacja doskonaląca w zakresie zastosowań informatyki i technologii informacyjnej Politechnika Warszawska Wodynie1

22 Kursy Rodzaj Gminyl. os. ECDL6 gmin41 Język angielskiWodynie, Suchożebry, Stoczek, Skórzec23 Język migowyWiśniew, Wodynie2 Kurs administratora nieruchomościWodynie, Wiśniew, Skórzec3 Kurs zarządzanie mieniem komunalnym Skórzec, Wodynie, Wiśniew, Suchożebry4

23 Szkolenia 1 Dostęp do informacji publicznej 2 E-PUAP 3 Interpretacja kryteriów i standardów oceny 4 Jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi 5 Kodeks postępowania administracyjnego 6 Komunikacja wewnętrzna 7 Ochrona danych osobowych 8 Obsługa klienta 9 Obsługa programu ‘środki trwałe’ 10 Ochrona środowiska - decyzje środowiskowe 11 Podatki i opłaty lokalne 12 Podział nieruchomości, rozgraniczenia, decyzje administracyjne 13 Prawo Pracy 14 Szkolenie z edytora aktów prawnych 15 Tworzenie i aktualizacja opisu stanowisk 16 Tworzenie profilu zaufanego 17 Ustawa o samorządzie gminnym 18 USC i ewidencja ludności 19 Zarządzanie kadrami w urzędzie z zastosowaniem narzędzi CAF i kontroli zarządczej 20 Prawo zamówień publicznych 21 Samoocena urzędu 22 Tworzenie prawa miejscowego 23 Redagowanie pism urzędowych

24 Ocena szkoleń Temat szkoleniaJak ogólnie ocenia Pan(i) szkolenie? Jak ocenia Pan(i) szkolenie pod względem sprawności organizacji Jak ocenia Pan(i) szkolenie ze względu na wartość merytoryczną (treść) DdIP 5,8 E-PUAP 5,35,25,3 IKiSO 5,55,45,6 JTiZZZ 5,45,65,5 KPA 5,8 KW 5,55,65,7 ODO 5,8 OK 5,75,85,7 OPST 5,7 OŚ 5,55,65,5 PiOL 5,5 5,6 PNRDA 5,65,3 PP 5,6 5,7 SzEAP 5,55,45,5 TiAOS 5,45,3 TPZ 5,5 UoSG 5,8 USC 5,55,35,5 WPF 5,85,45,8 ZKwU 5,7 5,8 Średnia dla całego projektu 5,7

25 Ocena trenerów Posługując się skalą ocen szkolnych (od 1 do 6) proszę ocenić poszczególnych trenerów prowadzących zajęcia pod względem ich UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH, KOMPETENCJI i NASTAWIENIA DO UCZESTNIKÓW SZKOLENIA : Temat szkolenia Umiejętności dydaktyczne (sposób prowadzenia zajęć) Kompetencje (wiedza merytoryczna) Nastawienie do uczestników szkolenia DdIP – Jacek Wajs5,9 E-PUAP – Bartosz Błaszczyk5,4 IKiSO – Grzegorz Dziarski5,6 5,8 ZZ – Grzegorz Dziarski5,8 KPA – Jacek Wajs5,9 KW – Grzegorz Dziarski5,8 ODO – Jacek Wajs5,9 OK – Jacek Wajs5,8 Szkolenie z obsługi programu > 5,9 OŚ – Anna Jagoda5,75,65,8 PiOL – Paweł Kucofan5,8 PNRDA – Marcin Sobota5,35,75,6 PP - Rafał Budzisz5,7 Szkolenie z edytora aktów prawnych 5,35,45,3 TiAOS – Grzegorz Dziarski5,5 TPZ – Beata Węgrzyn5,65,85,7 UoSG – Jacek Wajs5,9 USC - Rafał Budzisz5,7 5,8 WPF - Ewa Czołpińska6,0 ZKwU – Grzegorz Dziarski5,96,05,9 Średnia dla całego projektu5,8


Pobierz ppt "Termin realizacji X 2012 – X 2014 Wartość dofinansowania: 1.579 743,72 PLN 14 zadań 6 partnerów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google