Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy
dr Katarzyna Szmigiel-Rawska Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof. UW; Jan Charkiewicz Anna Dąbrowska; dr Marta Derek; Bartłomiej Iwańczak; dr Paweł Kretowicz; dr Marta Mackiewicz; Klaudia Peszat; Adam Rybkowski; Aleksandra Sekuła; Joanna Sędek; Monika Sochaczewska i inni

2 Wprowadzenie Kto? W jakim celu? Zakres badania Metoda badawcza

3 Zakres diagnozy LOKALIZACJA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
TRANSPORT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ORAZ POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PROCES SUBURBANIZACJI/URBAN SPRAWL – KIERUNKI ORAZ UWARUNKOWANIA TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OBSZAREM METROPOLITALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁONNOŚĆ JST DO WSPÓŁPRACY LOKALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH FIRM I INSTYTUCJI AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA SAMORZĄDÓW ORAZ CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI A INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU I Z OBSZARU B+R TURYSTYKA ZAGRANICZNA JAKOŚĆ KRAJOBRAZU PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE EKSPORT ORAZ IMPORT W OMW MIĘDZYNARODOWA ROLA UCZELNI WYŻSZYCH INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH O ZASIĘGU PONAD KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ZIELONA INFRASTRUKTURA INNOWACYJNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ B+R+I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I UBÓSTWO SEKTOR USŁUG DLA KLIENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY KLASA METROPOLITALNA MIĘDZYNARODOWE POWIĄZANIA TRANSPORTOWE KAPITAŁ SPOŁECZNY, W TYM TOŻSAMOŚĆ METROPOLITALNA STRUKTURA GOSPODARKI MIGRACJE USŁUGI DLA LUDNOŚCI STRUKTURA SPOŁECZNA

4

5 Wymiary i potencjały 354 pytania badawcze… Jakość życia
Jakość zarządzania Spójność wewnętrzna Konkurencyjność Potencjały utracone Potencjały bierne Potencjały aktywne Czy w OMW istnieją dziedziny (wyznaczone poprzez grupy towarów), których eksport w znaczącym stopniu stracił na znaczeniu? Jakie są przewagi konkurencyjne OMW w zakresie usług publicznych? Czy istnieją instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, których potencjał nie jest wykorzystywany? Czy tereny zielone stanowią zasób pozwalający na prowadzenie skutecznej polityki w zakresie ochrony środowiska? Czy istnieje potencjał instrumentów współpracy administracyjnej, który nie jest wykorzystywany ? Jaka jest skala i konsekwencje emigracji z OMW?

6 Metoda badawcza Narzędzia Wykonanie
Wywiad kwestionariuszowy typu CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 1200 wywiadów Wywiad kwestionariuszowy typu CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) 1070 respondentów zakończyło badanie Panel ekspertów/metoda delficka Kilkunastu ekspertów ze świata nauki i administracji Metody analizy przestrzennej Kilkadziesiąt map Indywidualny wywiad pogłębiony (Individual In-Depth Interview) 55 wójtów i burmistrzów około 50 urzędników gminnych ponad 20 IOB urzędy pracy szkoły wyższe eksperci ds. transportu eksperci ds. edukacji…

7 Produkty Diagnoza szczegółowa wszystkich pól badawczych – raport zbiorczy Raport syntetyczny Opis wymiarów Identyfikacja potencjałów i wyzwań


Pobierz ppt "Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google