Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy dr Katarzyna Szmigiel-Rawska Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy dr Katarzyna Szmigiel-Rawska Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof."— Zapis prezentacji:

1 Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy dr Katarzyna Szmigiel-Rawska Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof. UW; Jan Charkiewicz Anna Dąbrowska; dr Marta Derek; Bartłomiej Iwańczak; dr Paweł Kretowicz; dr Marta Mackiewicz; Klaudia Peszat; Adam Rybkowski; Aleksandra Sekuła; Joanna Sędek; Monika Sochaczewska i inni

2 Wprowadzenie 1.Kto? 2.W jakim celu? 3.Zakres badania 4.Metoda badawcza

3 Zakres diagnozy STRUKTURA SPOŁECZNA MIGRACJE KAPITAŁ SPOŁECZNY, W TYM TOŻSAMOŚĆ METROPOLITALNA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I UBÓSTWO USŁUGI DLA LUDNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STRUKTURA GOSPODARKI INNOWACYJNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ B+R+I WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI A INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU I Z OBSZARU B+R INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU ZIELONA INFRASTRUKTURA PROCES SUBURBANIZACJI/URBAN SPRAWL – KIERUNKI ORAZ UWARUNKOWANIA JAKOŚĆ KRAJOBRAZU TRANSPORT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ORAZ POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OBSZAREM METROPOLITALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁONNOŚĆ JST DO WSPÓŁPRACY KLASA METROPOLITALNA LOKALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH FIRM I INSTYTUCJI SEKTOR USŁUG DLA KLIENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY LOKALIZACJA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH O ZASIĘGU PONAD KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA SAMORZĄDÓW ORAZ CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH TURYSTYKA ZAGRANICZNA MIĘDZYNARODOWA ROLA UCZELNI WYŻSZYCH PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE EKSPORT ORAZ IMPORT W OMW MIĘDZYNARODOWE POWIĄZANIA TRANSPORTOWE

4

5 Wymiary i potencjały Potencjały bierne Potencjały aktywnePotencjały utracone Jakość życia Jakość zarządzaniaSpójność wewnętrznaKonkurencyjność 354 pytania badawcze… Jaka jest skala i konsekwencje emigracji z OMW? Czy w OMW istnieją dziedziny (wyznaczone poprzez grupy towarów), których eksport w znaczącym stopniu stracił na znaczeniu? Czy istnieją instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, których potencjał nie jest wykorzystywany? Czy istnieje potencjał instrumentów współpracy administracyjnej, który nie jest wykorzystywany ? Jakie są przewagi konkurencyjne OMW w zakresie usług publicznych? Czy tereny zielone stanowią zasób pozwalający na prowadzenie skutecznej polityki w zakresie ochrony środowiska?

6 Metoda badawcza NarzędziaWykonanie Wywiad kwestionariuszowy typu CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 1200 wywiadów Wywiad kwestionariuszowy typu CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) 1070 respondentów zakończyło badanie Panel ekspertów/metoda delficka Kilkunastu ekspertów ze świata nauki i administracji Metody analizy przestrzennej Kilkadziesiąt map Indywidualny wywiad pogłębiony (Individual In-Depth Interview) 55 wójtów i burmistrzów około 50 urzędników gminnych ponad 20 IOB urzędy pracy szkoły wyższe eksperci ds. transportu eksperci ds. edukacji…

7 Produkty Diagnoza szczegółowa wszystkich pól badawczych – raport zbiorczy Raport syntetyczny Opis wymiarów Identyfikacja potencjałów i wyzwań


Pobierz ppt "Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy dr Katarzyna Szmigiel-Rawska Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google