Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."— Zapis prezentacji:

1 Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak

2 Pierwsze spotkanie RADAR „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak SP Leżajsk, 11 czerwca 2014 r.

3 Podsumowanie z badania Powiat Leżajski

4 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 29 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 400 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu leżajskiego oraz pracownicy i kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Leżajsku Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2014 r.

5 Analiza wyników „jakość życia” Jakość/Ważność

6 Analiza wyników „jakość zarządzania” Jakość/Ważność

7 Zestawienie wyników „jakość życia” i „jakość zarządzania” w Powiecie Leżajsk (2014 r.)

8 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

9 Charakterystyka próby Płeć Wiek

10 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

11 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

12 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

13 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

14 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

15 Wyniki badań W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm.

16 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

17 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia.

18 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

19 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

20 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

21 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się.

22 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

23 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający.

24 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

25 …………….. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

26 ………………. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

27 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Media lokalne interesują się kulturą. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Najbliższy dom kultury ma ofertę skierowaną do mnie. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W mojej miejscowości funkcjonują niezależne organizacje z ofertą kulturalną dla mieszkańców. Mam łatwy dostęp do informacji o ofercie kulturalnej w mojej okolicy. W mojej miejscowości szkoły mają ofertę kulturalną dla uczniów. Znam program pracy najbliższego domu kultury. Zapraszam znajomych spoza mojej miejscowości na wydarzenia kulturalne odbywające się w okolicy. Uczestniczę w płatnych wydarzeniach kulturalnych. W mojej okolicy biblioteka prowadzi działania promujące czytelnictwo. W mojej miejscowości dom kultury planuje swoją prace pytając mieszkańców o ich zainteresowania.

28 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

29 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

30 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

31 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci.

32 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

33 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych.

34 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

35 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W mojej okolicy uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu Mam dostęp do Internetu W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju

36 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

37 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

38 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

39 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

40 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

41 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych, itp. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

42 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

43 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych.

44 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

45 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPS, PCPR, itp.), z mojej miejscowości. Władze samorządowe w mojej okolicy powinny przeznaczyć środki na nieodpłatne zajęcia sportowe lub kulturalne dla dzieci z rodzin wielodzietnych Posiadam wystarczającą wiedzę na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem społecznym Wsparcie osób wykluczonych społecznie w mojej okolicy, np. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu jest wystarczające. W sąsiedztwie mam do czynienia z problemem ubóstwa Samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia społecznego W mojej okolicy niepełnosprawni nie mają problemów w życiu codziennym Jakość życia osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w mojej okolicy jest dobra Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej okolicy wsparcie osób bezrobotnych jest wystarczające Wsparcie rodzin wielodzietnych z mojej okolicy jest wystarczające W mojej okolicy są miejsca, w których mogłyby spędzać czas osoby samotne i starsze W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

46 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

47 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

48 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

49 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Co roku wyjeżdżam na wakacje.

50 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

51 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane.

52 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

53 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do starostwa. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

54 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

55 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

56 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

57 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

58 PłećWiek Charakterystyka próby

59 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

60 W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi). Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy.

61 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

62 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia. Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego.

63 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

64 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

65 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

66 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa.

67 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

68 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE Samorząd skutecznie i właściwie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia. W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia. W okolicy jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Samorząd posiada i realizuje programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd posiada i realizuje programy przeciwdziałania narkomanii. Samorząd posiada wiedzę na temat stanu zdrowia mieszkańców. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. Samorząd prowadzi wystarczającą ilość działań w zakresie promocji zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat czasu oczekiwania na porady specjalistyczne. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. W okolicy jest wystarczająca ilość żłobków. Samorząd posiada lokalne programy zdrowotne adekwatne do potrzeb mieszkańców. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia.

69 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

70 ……………. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

71 ……….. ………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

72 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Samorządowe instytucje kultury współpracują ze szkołami. Samorząd posiada aktualną bazę organizacji pozarządowych funkcjonujących w sektorze kultury. Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe. Samorząd bądź instytucje kultury pozyskują środki zewnętrzne na działalność kulturalną. Samorząd finansuje działania przybliżające mieszkańcom lokalną historię. Temat kultura ma osobny, jasno wydzielony rozdział bądź część w corocznym sprawozdaniu z działalności wójta, burmistrza, prezydenta, starosty. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Instytucje kultury angażują się w działalność krajowych/ międzynarodowych sieci instytucji kultury. Wysokość środków finansowych przekazywanych z budżetu samorządu na instytucje kultury jest bezpośrednio związana z oceną pracy tych instytucji. Urząd poddaje regularnej ocenie prace instytucji kultury. Samorząd zapewnia środki na podnoszenie kwalifikacji kadry instytucji kultury. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych. Instytucje kultury budują swój program na podstawie rozpoznanych potrzeb mieszkańców.

73 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

74 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

75 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

76 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd realizuje politykę rowerową. W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

77 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

78 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski.

79 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

80 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej.

81 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

82 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd wspiera policję i szkoły w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. Samorząd dba o utrzyma nie dróg w okresie zimowym. W mojej miejscowości nie ma problemu z łącznością telefonii komórkowej. Samorząd prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Urząd monitoruje informacje o stanie dróg. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Samorząd umożliwia działanie różnych operatorów sieci telefonicznej. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Samorząd dba o czystość przystanków transportu publicznego. Samorząd przeznacza środki na oświetlenie dróg gminnych. Samorząd konsultuje z mieszkańcami inwestycje z zakresu drogownictwa. Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Samorząd zachęca przewoźników do organizowania transportu publicznego w gminie. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

83 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

84 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

85 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

86 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek.

87 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

88 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu „Orlik”. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn i sportowców jaki i masowe zawody dla mieszkańców. Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną.

89 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

90 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia społecznego. Samorząd skutecznie wspiera osoby niepełnosprawne Poziom opieki społecznej jest zadawalający a instytucje samorządowe działające w obszarze wsparcia społecznego pracują właściwie Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy). Samorząd na bieżąco prowadzi analizy dotyczące problemów społecznych Samorząd na bieżąco prowadzi analizy dotyczące problemów społecznych Samorząd posiada dostateczną wiedzę na temat sytuacji dzieci z rodzin patologicznych i skutecznie je wspiera Samorząd skutecznie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/bezdomne/uzależnione od alkoholu Dzięki wsparciu samorządu jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprawia się Samorząd pomaga rodzinom wielodzietnym w wystarczającym stopniu Samorząd skutecznie wspiera osoby bezrobotne Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa.

91 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

92 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

93 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

94 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie.

95 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

96 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y).

97 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

98 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji.

99 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

100 Część III PODSUMOWANIE

101 Podsumowanie Na podstawie powyższych analiz ‘Jakości Życia’ można dokonać, gradacji obszarów ze względu na stopień ich jakości i ważności i na tej podstawie wyznaczyć obszary interwencji. TRANSPORT I KOMUNIKACJA JAKOŚĆ ADMINISTRACYJNA WOLNY RYNEK PRACA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIE KULTURA DOBROBYT DEMOKRACJA ŚRODOWISKO WSPARCIE SPOŁECZNE DOSTĘP DO USŁUG SIECI HANDLOWYCH MIESZKALNICTWO INFRASTRUKTURA SPORTOWA I obszary interwencji JAKOŚĆ WAŻNOŚĆ III obszary interwencji II obszary interwencji IV obszary interwencji EDUKACJA

102 I OBSZAR: …… ……. II OBSZAR: …… ……. III OBSZAR: …… ……. IV OBSZAR: …… ……. Obszar, w którym jakość omawianych zagadnień jest najniższa, a ważność ich znajduje się na najwyższym poziomie; wymaga on zatem natychmiastowej interwencji. Mimo, że jakość jest stosunkowo wysoka, jest to obszar uznawany za ważny, więc interwencja ma przebiegać w celu utrzymania, bądź podwyższenia jakości. Mimo, że jakość tego obszaru znajduje się na stosunkowo niskim poziomie, charakteryzuje go dość niska ważność, więc interwencja może być odwleczona w czasie. Obszar o stosunkowo wysokiej jakości i niskiej ważności, interwencji wymaga na końcu. Podsumowanie Obszary interwencji

103 Na podstawie powyższych analiz ‘Jakości Zarządzania’ można dokonać, gradacji obszarów ze względu na stopień ich jakości i ważności i na tej podstawie wyznaczyć obszary interwencji. I obszary interwencji JAKOŚĆ WAŻNOŚĆ III obszary interwencji II obszary interwencji IV obszary interwencji TRANSPORT I KOMUNIKACJA JAKOŚĆ ADMINISTRACYJNA WOLNY RYNEK PRACA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIE KULTURA DOBROBYT DEMOKRACJA ŚRODOWISKO WSPARCIE SPOŁECZNE DOSTĘP DO USŁUG SIECI HANDLOWYCH MIESZKALNICTWO INFRASTRUKTURA SPORTOWA EDUKACJA Podsumowanie

104 Obszar, w którym jakość omawianych zagadnień jest najniższa, a ważność ich znajduje się na najwyższym poziomie; wymaga on zatem natychmiastowej interwencji. Mimo, że jakość jest stosunkowo wysoka, jest to obszar uznawany za ważny, więc interwencja ma przebiegać w celu utrzymania, bądź podwyższenia jakości. Mimo, że jakość tego obszaru znajduje się na stosunkowo niskim poziomie, charakteryzuje go dość niska ważność, więc interwencja może być odwleczona w czasie. Obszar o stosunkowo wysokiej jakości i niskiej ważności, interwencji wymaga na końcu. Podsumowanie Obszary interwencji I OBSZAR: …… ……. II OBSZAR: …… ……. III OBSZAR: …… ……. IV OBSZAR: …… …….

105 Porównanie wyników dwóch ankiet ‘Jakość Życia’ i ‘Jakość Zarządzania’ pozwala na wychwycenie różnic jakie zachodzą między badanymi grupami: społecznością (‘Jakość Życia’), a urzędnikami (‘Jakość Zarządzania’). Najbardziej istotne z punktu widzenia badania są obszary między, którymi zachodzą największe różnice, tzn. jeśli społeczności wskazują na odmienny poziom jakość i ważności danego obszaru, niż urzędnicy. Mamy wtedy do czynienia ze sprzecznymi obszarami  urzędnicy nie zdają sobie sprawy, że społeczności za konieczne uważają wprowadzenie zmian w danym obszarze, więc działania zmierzające w celu podwyższenia jakości nie mogą być planowane ani podejmowane. Może zdarzyć się też tak, iż urzędnicy myśląc, że w konkretnym obszarze konieczne jest rozpoczęcie prac nad zmianami, wprowadzają je w obszarach mało ważnym dla społeczności, co może być odbierane jako marnowanie pieniędzy, nieprzemyślane inwestycje – po prostu złe działanie ze strony urzędów. OBSZARY SPRZECZNOŚCI, wyodrębnione na podstawie przeprowadzonych analiz: ………. ……….. Podsumowanie

106 I obszary interwencji WAŻNOŚĆ TRANSPORT I KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIE ŚRODOWISKO INFRASTRUKTURA SPORTOWA MIESZKAŃCYURZĘDNICY ………………………. (porównanie z wynikami RADAR) ………………. METODA RADAR JAKOŚĆ

107 Podsumowanie wyników badań „jakość życia” w Powiecie Lezjsk przeprowadzonych w latach 2012-2013

108

109 Porównanie wyników ankiety „jakość życia” w Powiecie Leżajsk przeprowadzonej w latach 2012,2013,2014

110 Zestawienie wyników

111 Podsumowanie wyników badań „jakość zarządzania” w Powiecie Leżajsk przeprowadzonych w latach 2012-2013

112

113 Porównanie wyników ankiety „jakość zarządzania” w Powiecie Leżajsk przeprowadzonej w latach 2012,2013,2014

114 Zestawienie wyników

115 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google