Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU DLA MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Publiczne Punkty Dostępu do Internetu powstały w ramach tzw. działań koordynujących, wynikających z realizacji przez Gminę Miasto Mrągowo projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Publiczne Punkty Dostępu do Internetu uruchomiono z dniem 1 października br. w obiektach szkolnych, tj.: w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie, os. Mazurskie 12 - punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dniach pracy szkoły) w godzinach 9.00 - 14.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie, ul. Kopernika 2 - punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dniach pracy szkoły) w godzinach 14.30 - 19.30 w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie, ul. Boh. Warszawy 4 - punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dniach pracy szkoły) w godzinach 14.30 - 19.30 w Gimnazjum Nr 1 OHP przy OSiW, ul. Przemysłowa 11 - punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dniach pracy szkoły) w godzinach 9.30 - 14.30

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Szczegółowe zasady korzystania ze sprzętu komputerowego oraz Internetu w przedmiotowych Punktach określa Regulamin Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, który jest dostępny w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych tych jednostek: www.zs4rowecki.mragowo.pl, www.zs4rowecki.mragowo.pl www.zs1mragowo.edu.plwww.zs1mragowo.edu.pl, www.gim1.mragowo.plwww.gim1.mragowo.pl, jak również na stronie internetowej projektu: www.mragowo.einclusion3.pl

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Działania koordynujące przewidywały również zakup sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu do trzech mrągowskich placówek oświatowych. Łącznie zakupiono 50 zestawów komputerowych, 10 laptopów i 7 drukarek laserowych do Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 OHP przy OSiW.

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Sprzęt komputerowy służyć ma podniesieniu edukacji w szkołach poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i instrumentów wspomagających proces nauczania oraz ma służyć mieszkańcom Miasta poprzez stworzenie im możliwości wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM – realizowane projekty

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III”. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla 40 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt obejmuje następujące typy działań: dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 40 gospodarstwach domowych, dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu, szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, opiekę serwisową sprzętu, utworzenie strony internetowej projektu i jej administrowanie, wyposażenie w sprzęt komputerowy trzech placówek oświatowych.

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Okres realizacji projektu: do 31.10.2015 r. Trwałość projektu: 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, tj. do 31.10.2020 r. Wartość projektu: 773 682 zł. Rezultaty: wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu 40 gospodarstw domowych z terenu miasta Mrągowa oraz doposażenie, w ramach działań koordynacyjnych, w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu trzech szkół z terenu miasta Mrągowa, tj.: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 OHP. Utrzymanie trwałości projektu – do 2020 r. poprzez dostarczanie bezpłatnego Internetu i serwisowanie sprzętu.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II” Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 35 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt obejmował następujące typy działań: dostarczenie i instalacje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 35 gospodarstwach domowych, dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu, szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, opiekę serwisową sprzętu, utworzenie strony internetowej projektu i jej administrowanie.

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Okres realizacji projektu: 04.09.2012 r. - 31.07.2015 r. Trwałość projektu: 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, tj. do 31.07.2020 r. Wartość projektu - 297 828 zł Rezultaty: wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu 35 gospodarstw domowych na terenie miasta Mrągowa Utrzymanie trwałości projektu – do 2020 r. poprzez dostarczanie bezpłatnego Internetu i serwisowanie sprzętu.

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Celem głównym projektów była poprawa sytuacji życiowej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Mrągowo, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu dla 50 gospodarstw domowych, spełniających warunki do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt obejmował następujące typy działań: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Mrągowo, dostarczenie gospodarstwom domowym Internetu przez okres realizacji projektu, szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, opiekę serwisową sprzętu oraz jego ubezpieczenie, aktualizację oprogramowania.

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Okres realizacji projektu: 01.10.2009 r. - 31.07.2013 r. Trwałość projektu: 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, tj. do 31.07.2018 r. Wartość projektu – 708 941 zł Rezultaty: wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu 50 gospodarstw domowych na terenie miasta Mrągow Utrzymanie trwałości projektu - do dnia 2018 r. poprzez dostarczanie bezpłatnego Internetu i serwisowanie sprzętu.

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekty "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, edycja I-III", realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest to rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r. Został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Finansowany jest w 85 % z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15 % ze środków budżetu państwa.

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Głównym zadaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, a najważniejszym celem Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Rezultaty otrzymujemy poprzez sfinansowanie dostępu do Internetu oraz niezbędnych szkoleń, jak również zakupu sprzętu komputerowego, przede wszystkim osobom o niskich dochodach, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE Wartość ogólna projektów: 1 780 451 zł. Osiągnięte rezultaty: wyposażono w sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu 125 gospodarstw domowych z terenu miasta Mrągowa, doposażono w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu trzy szkoły z terenu miasta Mrągowa, tj.: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 OHP. Łącznie zakupiono 50 zestawów komputerowych, 10 laptopów i 7 drukarek laserowych, uruchomiono 4 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google