Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. w terminie: od r. do r.

2

3 Projekty unijne realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Cel główny realizowanych projektów unijnych
wsparcie kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, poprzez poszerzenie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności

5 2007-2009 – „Warto posłuchać, warto zobaczyć”
partnerstwo w realizacji z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze – „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” partnerstwo z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – „Wirtualna fizyka – Wiedza prawdziwa” partnerstwo z Politechniką Koszalińską – „Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa” partnerstwo w realizacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. – „Matematyka Reaktywacja” partnerstwo z Politechniką Wrocławską

6

7 Etapy podsumowania projektu
Przeprowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem środków dydaktycznych pozyskanych w projekcie Spotkanie z rodzicami i prezentacja uzyskanych efektów Spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów

8 Lekcja otwarte język niemiecki Nauczyciel prowadzący: p. Dorota Bosiacka Zaproszeni goście: p. Krystyna Monach – dyrektor Studium Języków Obcych PROJECT w Gorzowie Wlkp. p. Renata Nadobnik - konsultant ds. języka niemieckiego WOM w Gorzowie Wlkp.

9 Lekcja otwarte język angielski Nauczyciel prowadzący: p. Sylwia Kowalicka Zaproszeni goście: p. Krystyna Monach – dyrektor Studium Języków Obcych PROJECT w Gorzowie Wlkp. p. Mirosław Kwiatkowski - konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej WOM w Gorzowie Wlkp. p. Jolanta Kotowicz – nauczyciel języka angielskiego

10 Lekcja otwarte projektowanie CAD Nauczyciel prowadzący: p. Anna Kamińska Zaproszeni goście: p. Iwona Surdacka - doradca metodyczny ds. edukacji zawodowej WOM w Gorzowie Wlkp. p. Elżbieta Popielnicka – z-ca dyr. szkoły

11 Lekcja otwarte doradztwo zawodowe Nauczyciel prowadzący: p. Iwona Kędziora Zaproszeni goście: p. Grażyna Lindner-Cegieła – konsultant ds. edukacji zawodowej WOM w Gorzowie Wlkp. p. Tadeusz Najdora – dyrektor szkoły

12 Spotkania z rodzicami – prezentacja realizacji i uzyskanych efektów w projekcie

13 Spotkania z rodzicami W czasie realizacji projektu odbyły się 4 spotkania z rodzicami, na których koordynator projektu informował o postępie realizacji zadań projektowych Dla uczniów klas maturalnych zaświadczenia o udziale w projekcie, certyfikaty, nagrody wręczono na uroczystym apelu w obecności zaproszonych rodziców

14 Projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

15 Całkowity budżet projektu wyniósł

16 Kilka liczb - całość projektu realizowana była w 5 zadaniach:
120 uczniów wzięło udział w zadaniu 1 100 uczniów wzięło udział w zadaniu 2 50 uczniów wzięło udział w zadaniu 3 50 uczniów wzięło udział w zadaniu 4 30 uczniów wzięło udział w zadaniu 5 w sumie 240 uczniów wzięło udział w projekcie Pracownie szkolne wzbogaciły się o: ponad 100 podręczników 11 filmów dydaktycznych 6 zestawów multimedialnych nową sieć komputerową w budynku szkoły

17 6 gabinetów otrzymało pełne zestawy multimedialno-interaktywne

18 Zestaw składa się z: tablicy interaktywnej typu SMART projektora szerokokątnego zestawu nagłośniającego laptopa

19 Prezentacja realizowanych zadań projektowych

20 Nauczyciele prowadzący: Anna Kamińska Tomasz Mila
Zadanie 1 Realizacja certyfikowanych zajęć dodatkowych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD Firma realizująca: BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania w Poznaniu Nauczyciele prowadzący: Anna Kamińska Tomasz Mila

21 Zadanie 1 - realizowano w 12 grupach 10 osobowych, 60 godz
Zadanie 1 - realizowano w 12 grupach 10 osobowych, 60 godz. zajęć na 1 grupę (720 godz.) Dyrektor szkoły p. Tadeusz Najdora i prezes firmy BUDiKOM p. Jacek Rogoziński w dniu r. podpisali umowę o współpracy w realizacji projektu

22 Efekty: 120 uczniów poznało i doskonaliło swoje umiejętności projektowe, pracując na profesjonalnym oprogramowaniu AutoCAD firmy AUTODESK – oprogramowaniu znanym i wykorzystywanym w biurach i firmach projektowych branży architektonicznej, budowlanej i mechaniczno-samochodowej na całym świecie

23 Efekty: 120 uczniów klas budowlanych i samochodowych opanowało od podstaw zasady komputerowego tworzenia rysunków za pomocą profesjonalnego oprogramowania Na podstawie przeprowadzonych diagnoz oszacowano 20% przyrost wiedzy i umiejętności w tym zadaniu

24 Efekty: Firma BUDiKOM na cele projektu, przeszkoliła dodatkowo dwoje nauczycieli naszej szkoły do prowadzenia zajęć z projektowania CAD: p. Annę Kamińską - nauczyciela przedmiotów budowlanych p. Tomasza Milę – nauczyciela informatyki Od bieżącego roku szkolnego nauczyciela prowadzą już na bieżąco zajęcia z rysunku CAD

25 Efekty: 120 uczniów zmierzyło się z profesjonalnym egzaminem certyfikowanym ECDL CAD, który dla większości naszych uczniów nie okazał się łatwym

26 Efekty: Firma BUDiKOM dostarczyła szkole zestawy dydaktyczne do prowadzenia zajęć, które zawierały również podręczniki z zakresu podstaw opanowania kreślenia za pomocą narzędzi CAD Podręcznik opisuje „krok po kroku” doskonalenie danej umiejętności projektowej Otrzymane materiały dydaktyczne w bieżącym roku szkolnym są wykorzystywane na zajęciach rysunku CAD

27 Zadanie 2 Realizacja certyfikowanych zajęć dodatkowych w zakresie nauki języków obcych TOEIC, WiDaF
Firma realizująca: Studium Języków Obcych PROJECT w Gorzowie Wlkp. Nauczyciele prowadzący: TOEIC – Jolanta Kotowicz Sylwia Kowalicka Justyna Krawczyk WiDaF – Elżbieta Zdanewicz Dorota Bosiacka Magdalena Sielska

28 Zadanie 2 – realizowano w 10 grupach 10 osobowych, 60 godz
Zadanie 2 – realizowano w 10 grupach 10 osobowych, 60 godz. nauki języka angielskiego lub niemieckiego na 1 grupę (600 godz.) Dyrektor szkoły p. Tadeusz Najdora i dyrektor SJO PROJECT p. Krystyna Monach w dniu r., podpisali umowę o współpracy w realizacji projektu

29 Efekty: 100 uczniów doskonaliło swoje umiejętności obcego języka zawodowego w branży budowlanej i samochodowej, z szerokim wsparciem i wykorzystaniem technik multimedialnych i interaktywnych Na podstawie przeprowadzonych diagnoz, oszacowano 35% przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych

30 Efekty: 100 uczniów zdało międzynarodowy egzamin certyfikowany TOEIC i WiDaF w większości na poziomach B1 lub B2, co można przyjąć za wynik zadawalający, gdyż odpowiada to średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, w tym języka zawodowego

31 Efekty: Podczas zajęć projektowych wykorzystywano różnorodne metody i techniki nauczania, ze szczególnym naciskiem na komunikację nauczając metodami: Piomar House, Direct English

32 Efekty: Firma SJO PROJECT dostarczyła na potrzeby realizacji zadania: podręczniki, słowniki, zestawy ćwiczeniowe Materiały te są obecnie, na bieżąco wykorzystane w nauce języka obcego zawodowego, co mieliśmy sposobność zaobserwować na lekcjach otwartych

33 Efekty: Dzięki dodatkowemu wsparciu firmy SJO PROJECT, czworo nauczycieli języków obcych zdało egzamin i uzyskało uprawnienia międzynarodowych egzaminatorów certyfikatów TOEIC i WiDaF, co w realizacji projektu pozwoliło nam usprawnić organizację końcowych egzaminów na powyższe certyfikaty Egzaminatorzy TOEIC p. Jolanta Kotowicz, p. Sylwia Kowalicka – nauczyciele języka angielskiego Egzaminatorzy WiDaF: p. Dorota Bosiacka, p. Elżbieta Zdanewicz – nauczyciele języka niemieckiego

34 Nauczyciel prowadzący: Iwona Kędziora
Zadanie 3 i 5 Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowano w 8 grupach 10 osobowych, 30 godz. na 1 grupę (240 godz.) Nauczyciel prowadzący: Iwona Kędziora

35 Efekty: 80 uczniów klas szkoły zasadniczej, w tym 50 uczniów klas kończących szkołę w zawodach: murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i stolarz, otrzymało bogate wsparcie merytoryczne oraz nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy, tuż przed ukończeniem szkoły

36

37 Zadanie 4 Staże zawodowe realizowano 50 staży po 150 godz
Zadanie 4 Staże zawodowe realizowano 50 staży po 150 godz. (razem przepracowano 7500 godz.) Termin realizacji: r. Specjalista ds. staży - Wojciech Basiński

38 Efekty: 50 uczniów brało udział w stażach zawodowych, w 20 firmach branży budowlanej i samochodowej województwa lubuskiego Każdy z uczniów przepracował min. 150 godz. w ciągu 4 tygodni stażu Frekwencja uczniów na stażach wynosiła 100%

39 Firmy współpracujące w realizacji staży zawodowych

40 Firmy branży budowlanej
1. Fabryka Domów PREFADOM ul. Walczaka 110,Gorzów Wlkp. 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wełniany Rynek 3,Gorzów Wlkp. 3. Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Bolesław Studencki ul. Błotna 56, Gorzów Wlkp. 4. STEMB STE Group Sp. komandytowa ul. Słowiańska 69, Gorzów Wlkp. 5. Hurtownia Materiałów Budowlanych ul. Owcza 22, Gorzów Wlkp. 6. BUDO-MONTAŻ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ul. Koszalińska, Gorzów Wlkp. 7. Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński ul. Wojska Polskiego 45, Krzeszyce 8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, Szczecin, Oddział Gorzów Wlkp. 9. ARCHIDEA Biuro Projektów ul. Szkolna 2/2, Gorzów Wlkp.

41 Firmy branży samochodowej
1. Miejski Zakład Komunikacji ul. Kostrzyńska 46, Gorzów Wlkp. 2. Szyjkowski AUTO sp. z o.o. ul. Bierzanina3, Gorzów Wlkp. 3. AUTO-BIS sp. z o.o ul. Olimpijska 46, Gorzów Wlkp. 4. AUTO-GUM Józef Borek Baczyna 5. Autodiagnostyka Tadeusz Florczak ul. Marynarki Wojennej 4, Gorzów Wlkp. 6. STAN-GUM Stanisław Majkut ul. Główna 24, Przytoczna 7. Handel International Spedition Poznachowski ul. Kostrzyńska 89E, Gorzów Wlkp. 8. Auto Centrum-Service Andrzej Nowicki ul. Kostrzyńska 35a, Gorzów Wlkp. 9. Mechanika Wulkanizacja Edyta Rzemieniecka ul. Kos. Gdyńskich 50, Gorzów Wlkp. 10. Zakład Usługowo-Handlowy Tadeusz Dorna ul. Chrobrego 6D, Międzychód 11. Okręgowa Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów - Biedrzyccy ul. Piłkarska 19, Gorzów Wlkp.

42 Efekty: 24 uczniów klas budowlanych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne podejmując różne prace budowlane w firmach budowlano-remontowych, drogowych, hurtowniach materiałów budowlanych, biurach projektowych

43 Efekty: Wykazali się sumiennością i wytrwałością, co potwierdzili pracodawcy w ankietach ewaluacyjnych

44

45 Efekty: 26 uczniów klas samochodowych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne podejmując różne prace w firmach i warsztatach samochodowych, wykonując prace naprawcze, diagnostyczne lub obsługując klienta

46

47 Efekty: Otrzymane wynagrodzenie za odbyty staż, można było przeznaczyć na atrakcyjny wypoczynek w II połowie wakacji lub zaproponować rodzicom jako swój udział finansowy, przy zakupie samochodu

48

49 Reklama projektu

50

51

52

53 Mocne i słabe strony projektu

54 Mocne strony projektu Oprócz wzrostu wiedzy i kompetencji zawodowych, udział uczniów naszej szkoły w zajęciach projektowych przyczynił się do ich rozwoju osobistego i zainteresowań, co potwierdzili sami uczniowie w ankietach ewaluacyjnych Trafnie dobrane metody pracy na zajęciach projektowych oraz możliwość indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem, przyczyniły się do zwiększenia wiary w siebie i swoje możliwości, o tym również sygnalizowali uczniowie w ankietach Realizacja zajęć projektowych przez nauczycieli naszej szkoły udoskonaliła relacje nauczyciel – uczeń, gdyż formy pracy odbiegały często od obowiązujących form pracy w szkole i na lekcji. Tym samym, sprzyjały budowaniu dobrej atmosfery w szkole Szerokie wsparcie i stosowanie technologii multimedialno–interaktywnej w czasie zajęć projektowych czyniły zajęcia „ciekawe dla ucznia”

55 Mocne strony projektu Pozyskane w projekcie środki dydaktyczne są wykorzystywane w bieżącym procesie edukacyjnym, co potwierdziły obserwacje lekcji otwartych nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w projekcie Poszerzenie współpracy z pracodawcami branży budowlanej i samochodowej rysuje możliwości szerszego wsparcia kształcenia zawodowego w naszej szkole oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym Przychylne opinie rodziców przekazane na spotkaniach nt. realizowanego projektu w szkole, pogłębiły dobre relacje szkoła – rodzice Zakończyliśmy realizację zadań projektowych zgodnie z harmonogramem projektowym, bez zawirowań organizacyjnych, jako bezpośredni beneficjenci

56 Słabe strony projektu Zaplanowanie realizacji zadań projektowych tylko na 1 rok szkolny - i w tym układzie pogodzenie realizacji projektu z równoległą, bieżącą pracą szkoły - nie było łatwe Zaplanowanie i udział w projekcie uczniów klas maturalnych technikum, dla których dodatkowe 4 godziny w tygodniu mogły przyczynić się do niesystematyczności w przygotowywaniu się do egzaminu maturalnego

57 Wnioski do realizacji w przyszłych projektach
Planować realizację zadań projektowe na okres 1,5 roku lub 2 lata Wybór rodzaju zadań projektowych poddać szerszej ocenie - nie tylko opinii grona pedagogicznego i uczniów, ale także rodziców i pracodawców Planować realizację zadań projektowych w klasach młodszych, odciążając w ten sposób uczniów klas kończących szkołę Planując zadania projektowe, obowiązkowo zaplanować staże zawodowe, jako najdoskonalszą formę kształcenia zawodnego

58 Zespół Zarządzający projektem „Nowoczesna edukacja zawodowa” Elżbieta Popielnicka - koordynator projektu Marzena Giejsztor – specjalista ds. organizacyjnych Małgorzat Szolak – specjalista ds. rozliczeń w projekcie Janusz Kwietniewski – administrator strony internetowej projektu Wojciech Basiński- specjalista ds. organizacji staży

59 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google