Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIADOMOŚCI – świadomie i celowo zdobyta i zapamiętana wiedza; UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania czynności (w tym zawodowych) w określonych warunkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIADOMOŚCI – świadomie i celowo zdobyta i zapamiętana wiedza; UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania czynności (w tym zawodowych) w określonych warunkach."— Zapis prezentacji:

1

2

3 WIADOMOŚCI – świadomie i celowo zdobyta i zapamiętana wiedza; UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania czynności (w tym zawodowych) w określonych warunkach gwarantująca uzyskanie określonego efektu; KWALIFIKACJE – połączenie wiadomości z umiejętnościami; KOMPETENCJE – połączenie wiadomości i umiejętności z odpowiedzialnością za uzyskany efekt, którym może być produkt, usługa itp.

4

5  głównym celem było wsparcie mobilności ponadnarodowej 42 uczniów doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą,  zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez stworzenie uczniom możliwości odbycia stażu zagranicznego, wprowadzającego ich na Europejski Rynek Pracy,  poszerzenie u uczestników posiadanej wiedzy i zdobycie kwalifikacji zawodowych,  praca w środowisku odmiennym kulturowo i językowo, styczność z nowymi technologiami i rozwiązaniami miała umożliwić transfer doświadczeń i innowacji.

6  podniesienie umiejętności zawodowych,  podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych,  poznanie specyfiki hiszpańskiego rynku pracy,  przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach i tym samym przyczynienie się do wzrostu mobilności uczniów,  kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Hiszpanii zwiększają konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwiają im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności.

7 KAŻDY Z 41 UCZESTNIKÓW  Przepracował średnio 140 godzin stażowych,  Uczestniczył w 70 godz. kursów i zajęć przygotowujących do wyjazdu,  Otrzymał 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje; - Europass Mobilność - Certyfikat wystawiony przez pracodawcę - Dyplom ukończenia kursu  Zdobył umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie komunikatywnym.

8

9

10 Chłopcy24 Dziewczęta17 DIAGRAM ILUSTRUJĄCY ILOŚĆ UCZESTNIKÓW Z PODZIAŁEM NA ZAWODY

11  Określenie i zdefiniowanie gatunków, rodzajów i stanu włosów, rozpoznawanie zmian chorobowych i stopnia zniszczenia włosów.  Wybór metod i preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz stylizacji włosów.  Poznanie nowych technik modelowania, cięcia włosów, nabłyszczania i upinania.

12 Umiejętność porozumiewania się w języku hiszpańskim;  Rozumienie słuchania: A1  Rozumienie czytania: A1  Interakcja w mowie: A1  Wypowiedzi ustne: A1  Pisanie: A1

13  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.  Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.  Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

14  Umiejętność pracy w zespole.  Umiejętność organizowania pracy przy zachowaniu wyznaczonych terminów, wykorzystanie zasobów oraz podejmowania decyzji w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  Umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i prawidłowej obsługi.  Umiejętność słuchania i wypowiadania się w sposób jasny, rzeczowy i terminowy poprzez pisanie oraz komunikację werbalną i niewerbalną.

15  Umiejętność szybkiej integracji i wydajnej pracy.  Zdolność przystosowania się do wielokulturowego środowiska pracy. Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym.  Zdolność do przyjmowania nowych obowiązków.  Asertywność.  Zdolność do akceptowania negatywnych uwag bez wnoszenia zastrzeżeń.  Zdolność do wnoszenia pomysłów i rozwiązań poprawiających działalność firmy.

16 Prowadzone były badania diagnozujące opinie uczestników dotyczące takich zagadnień jak:  nowe technologie, maszyny i urządzenia,  obsługa klientów,  przygotowanie do europejskiego rynku pracy,  warunki socjalne i nadzór nad uczestnikami,  promocja projektu,  posługiwanie się językiem obcym,  organizacja stażu,  satysfakcja i zadowolenie.

17  Diagnozując wyniki ankiet, rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu, wypowiedzi osób zatrudnionych w projekcie tak z Polski jak i z terenu Hiszpanii, należy bardzo wysoko oceniać staże, ich przebieg i efekty.  Uczestnicy przed rozpoczęciem staży zostali zaznajomieni z przygotowanym programem i mieli możliwość na etapie projektowania wpłynąć na jego kształt. Pozwoliło to na dużą integrację uczestników z projektem.

18  Uczestnicy nie mieli problemów z komunikacją, dzięki przygotowaniu językowemu. Dużym wsparciem było wyrozumiałe podejście środowiska lokalnego do ich problemów komunikacyjnych.  Wszyscy poznali nowe rozwiązania technologiczne typowe dla regionu i charakterystyczne dla zawodów przez nich reprezentowanych.  Uczestnicy potwierdzili planowanie zatrudniania w Unii Europejskiej.  Wysoko oceniono profesjonalizm partnera hiszpańskiego – przedstawicieli firmy EuroMoving.  Wszyscy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa. i polecają innym wyjazdy na staże zagraniczne.

19

20 Dziękuję za uwagę Mieczysław Urbański Koordynator projektu Tarnów 12 maja 2014r.


Pobierz ppt "WIADOMOŚCI – świadomie i celowo zdobyta i zapamiętana wiedza; UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania czynności (w tym zawodowych) w określonych warunkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google