Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zagraniczne praktyki i standardy pracy czynnikiem poprawy kompetencji zawodowych oraz zwiększenia szans na rynku pracy” Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zagraniczne praktyki i standardy pracy czynnikiem poprawy kompetencji zawodowych oraz zwiększenia szans na rynku pracy” Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373."— Zapis prezentacji:

1 „Zagraniczne praktyki i standardy pracy czynnikiem poprawy kompetencji zawodowych oraz zwiększenia szans na rynku pracy” Nr projektu: PL1-LEO Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI-projekty mobilności IVT 2013

2 Założenia projektu 1.Program projektu to uzupełnienie realizacji programu kształcenia zawodowego, dla fryzjerów, mechaników samochodowych , blacharzy i sprzedawcy. 2.Praktyka zagraniczna – 4 tygodnie ( od r. ) w Schkeuditz koło Lipska. 3.Uczestnicy projektu – 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 4.Partner zagraniczny – Vitalis GmbH Gut Wehlitz , D Schkeuditz , Germany

3 Cele projektu: 1.Trening kompetencji zawodowych pod okiem niemieckich profesjonalistów z wybranej branży zawodowej . 2.Rozwijanie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych . 3.Poznanie standardów i procedur na niemieckim rynku pracy. 4.Doskonalenie znajomości języka niemieckiego . 5.Kształtowanie świadomości europejskiej . 6.Poznanie kultury, tradycji i obyczajów Niemiec. 7.Zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy .

4 Harmonogram projektu:
1.Rekrutacja uczestników projektu. 2.Realizajca programu przygotowawczego poprzez : kurs języka niemieckiego , przygotowanie pedagogiczne , szkolenie BHP , szkolenie kulturowe . 3.Logistyka związana z przygotowaniem wyjazdu (spotkania informacyjne , podpisanie umów z uczestnikami , organizacja transportu ,ubezpieczenie , zakup odzieży roboczej , zakup materiałów dydaktycznych ). 4.Realizacja programu zawodowych praktyk zagranicznych u pracodawców niemieckich i na warsztatach szkoleniowych firmy Vitalis . 5.Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Europass . 6.Ewaluacja projektu i programu praktyk . 7.Sprawozdanie z realizacji i raport finansowy .

5 Szkolenia przygotowawcze
1.Przygotowanie językowe to intensywny 40 godzinny kurs języka niemieckiego prowadzony w dwóch zakresach : -komunikacja codzienna -komunikacja w miejscy pracy. 2.Przygotowanie kulturowe prowadzone na dwóch etapach : -krajowym , to 5 godzinne szkolenie zapoznawcze z kulturą i tradycją Niemiec , stylem życia Niemców -zagranicznym, to zapoznanie z topografią miasta i okolic Lipska , systemem komunikacji miejskiej , usytułowaniem instytucji publicznych , wycieczki do Berlina , Lipska , Drezna. 3. Szkolenie pedagogiczne , to 4 godzinne warsztaty w celu integracji grupy , poznania technik antystresowych , radzenie sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach , radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi , wzmocnienia własnej wartości. 4.BHP , to 2 godzinne szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracownika , ryzyka zawodowego , udzielania pierwszej pomocy , wypadków przy pracy i ochrony przeciw pożarowej.

6 Program zagranicznej części
stażu : Uczestniczy w ramach zagranicznej praktyki odbywać będą : -2tyg szkolenie w warsztatach firmy Vitalis , -2tyg staż u miejscowych pracodawców tj w warsztatach samochodowych , salonach fryzjerskich i w sklepie Netto. W czasie wolnym realizować będą zagraniczną część programu kulturowego -wezmą udział w wycieczkach kulturoznawczych po regionie i w weekendowych wycieczkach do Lipska , Drezna i Berlina .

7 Promocja projektu ma na celu rozpowszechnianie informacji o programie Leonardo i POKL oraz o realizowanym projekcie : w prasie lokalnej na stronie internetowej szkoły wśród młodzieży szkolnej ZSP2 lokalnych gimnazjalistów w czasie dni otwartych .

8 Certyfikacja nabytych umiejętności
Uczestnicy projektu otrzymają : Europass Mobility , będący europejskim certyfikatem potwierdząjacym odbycie praktyk zagranicznych Listy referencyjne od zagranicznych pracodawców , zawierające rekomendacje zawodowe Certyfikat o ukończeniu projektu od firmy Vitalis Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń przygotowawczych od ZSP nr 2 w Jaworznie

9 Ewaluacja projektu Ewaluacja odbędzie się na poziomie uczniów , nauczycieli szkoły i partnera zagranicznego . Ocenie ewaluacyjnej podlegać będą : -jakość i efekty przygotowania do wyjazdu -poprawność i trafność procesu upowszechniania -zgodność tematyki stażu z ustalonym programem -ocena przygotowania zajęć , organizacja transportu , warunku pobytu -ogólne wrażenia dotyczące organizacji , korzyści , propozycji zmian i ulepszeń , zalet i wad projektu

10 Oczekiwane rezultaty:
Podniesienie umiejętności zawodowych uczestników projektu Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Zwiększenie mobilności absolwentów na rynku pracy Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu Wyrobienie nawyku doskonalenia zawodowego Zaznajomienie z kulturą , mentalnością i tradycją Niemiec Poprawę kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu

11 Wartość projektu : 36881- w EURO 151975,54- w PLN


Pobierz ppt "„Zagraniczne praktyki i standardy pracy czynnikiem poprawy kompetencji zawodowych oraz zwiększenia szans na rynku pracy” Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373."

Podobne prezentacje


Reklamy Google