Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373 Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373 Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania."— Zapis prezentacji:

1 Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373 Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI-projekty mobilności IVT 2013

2 1.Program projektu to uzupełnienie realizacji programu kształcenia zawodowego, dla fryzjerów, mechaników samochodowych, blacharzy i sprzedawcy. 2.Praktyka zagraniczna – 4 tygodnie ( od 23.03 -19.04. 2014r. ) w Schkeuditz koło Lipska. 3.Uczestnicy projektu – 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 4.Partner zagraniczny – Vitalis GmbH Gut Wehlitz, D-04435 Schkeuditz, Germany

3 1.Trening kompetencji zawodowych pod okiem niemieckich profesjonalistów z wybranej branży zawodowej. 2.Rozwijanie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych. 3.Poznanie standardów i procedur na niemieckim rynku pracy. 4.Doskonalenie znajomości języka niemieckiego. 5.Kształtowanie świadomości europejskiej. 6.Poznanie kultury, tradycji i obyczajów Niemiec. 7.Zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy.

4 1.Rekrutacja uczestników projektu. 2.Realizajca programu przygotowawczego poprzez : kurs języka niemieckiego, przygotowanie pedagogiczne, szkolenie BHP, szkolenie kulturowe. 3.Logistyka związana z przygotowaniem wyjazdu (spotkania informacyjne, podpisanie umów z uczestnikami, organizacja transportu,ubezpieczenie, zakup odzieży roboczej, zakup materiałów dydaktycznych ). 4.Realizacja programu zawodowych praktyk zagranicznych u pracodawców niemieckich i na warsztatach szkoleniowych firmy Vitalis. 5.Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Europass. 6.Ewaluacja projektu i programu praktyk. 7.Sprawozdanie z realizacji i raport finansowy.

5 1.Przygotowanie językowe to intensywny 40 godzinny kurs języka niemieckiego prowadzony w dwóch zakresach : -komunikacja codzienna -komunikacja w miejscy pracy. 2.Przygotowanie kulturowe prowadzone na dwóch etapach : -krajowym, to 5 godzinne szkolenie zapoznawcze z kulturą i tradycją Niemiec, stylem życia Niemców -zagranicznym, to zapoznanie z topografią miasta i okolic Lipska, systemem komunikacji miejskiej, usytułowaniem instytucji publicznych, wycieczki do Berlina, Lipska, Drezna. 3. Szkolenie pedagogiczne, to 4 godzinne warsztaty w celu integracji grupy, poznania technik antystresowych, radzenie sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach, radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi, wzmocnienia własnej wartości. 4.BHP, to 2 godzinne szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracownika, ryzyka zawodowego, udzielania pierwszej pomocy, wypadków przy pracy i ochrony przeciw pożarowej.

6 Uczestniczy w ramach zagranicznej praktyki odbywać będą : -2tyg szkolenie w warsztatach firmy Vitalis, -2tyg staż u miejscowych pracodawców tj w warsztatach samochodowych, salonach fryzjerskich i w sklepie Netto. W czasie wolnym realizować będą zagraniczną część programu kulturowego -wezmą udział w wycieczkach kulturoznawczych po regionie i w weekendowych wycieczkach do Lipska, Drezna i Berlina.

7 ma na celu rozpowszechnianie informacji o programie Leonardo i POKL oraz o realizowanym projekcie : -w prasie lokalnej -na stronie internetowej szkoły - wśród młodzieży szkolnej ZSP2 - lokalnych gimnazjalistów w czasie dni otwartych.

8 Uczestnicy projektu otrzymają : 1.Europass Mobility, będący europejskim certyfikatem potwierdząjacym odbycie praktyk zagranicznych 2.Listy referencyjne od zagranicznych pracodawców, zawierające rekomendacje zawodowe 3.Certyfikat o ukończeniu projektu od firmy Vitalis 4.Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń przygotowawczych od ZSP nr 2 w Jaworznie

9 Ewaluacja odbędzie się na poziomie uczniów, nauczycieli szkoły i partnera zagranicznego. Ocenie ewaluacyjnej podlegać będą : -jakość i efekty przygotowania do wyjazdu -poprawność i trafność procesu upowszechniania -zgodność tematyki stażu z ustalonym programem -ocena przygotowania zajęć, organizacja transportu, warunku pobytu -ogólne wrażenia dotyczące organizacji, korzyści, propozycji zmian i ulepszeń, zalet i wad projektu

10 -Podniesienie umiejętności zawodowych uczestników projektu -Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami -Zwiększenie mobilności absolwentów na rynku pracy -Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu -Wyrobienie nawyku doskonalenia zawodowego -Zaznajomienie z kulturą, mentalnością i tradycją Niemiec - -Poprawę kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu

11


Pobierz ppt "Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37373 Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google