Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej."— Zapis prezentacji:

1 Umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej

2 Kod N Komunikat O

3 Język WerbalnyNiewerbalny Język ciała Znaki / Kody SymboleEmotikonyPiktogramy

4 70% czasu poza snem zajmuje KOMUNIKACJA 11% pisanie 11% pisanie 15% czytanie 15% czytanie 32% mówienie 32% mówienie 41 - 47% słuchanie 41 - 47% słuchanie

5 Mówienie Formułowanie oraz przekaz informacji z wykorzystaniem głosu, składni i sygnałów niewerbalnych zrozumiałych dla słuchacza.

6 Słuchanie Jest efektem syntezy, interpretacji, oceny, zapamiętywania informacji z przekazów werbalnych i niewerbalnych.

7 SŁYSZENIE jest procesem biernym Słyszę, ale nie słucham.

8 AKT SŁUCHANIA Wymaga: koncentracji uwagi koncentracji uwagi kontaktu wzrokowego kontaktu wzrokowego używania zwrotów podtrzymujących kontakt używania zwrotów podtrzymujących kontakt

9 NADAWCO! Oddzielaj sprawy ważne od mniej istotnych! Oddzielaj sprawy ważne od mniej istotnych! Mów do partnera, a nie o nim! Mów do partnera, a nie o nim! Wyrażaj potrzeby, obawy i uczucia! Wyrażaj potrzeby, obawy i uczucia!

10 ODBIORCO! Nie przeszkadzaj! Nie przeszkadzaj! Daj czas i swoją uwagę! Daj czas i swoją uwagę! Sprawdzaj czy dobrze rozumiesz! Sprawdzaj czy dobrze rozumiesz!

11 Komunikat typu JA Informuje o Twoich odczuciach związanych z konkretną sytuacją. Informuje o Twoich odczuciach związanych z konkretną sytuacją.

12 Komunikat typu TY niesie oskarżenie niesie oskarżenie wskazuje winnego wskazuje winnego wykorzystuje negatywne oceny wykorzystuje negatywne oceny

13 FUNKCJE TEKSTÓW JĘZYKOWYCH Komunikacyjna / informacyjna Komunikacyjna / informacyjna Impresywna Impresywna Ekspresywna Ekspresywna Metajęzykowa Metajęzykowa Stanowiąca/magiczna Stanowiąca/magiczna Artystyczna/poetycka Artystyczna/poetycka Fatyczna Fatyczna

14 KOMUNIKACJA POMAGA w zdobywaniu wiedzy i umiejętności POMAGA w zdobywaniu wiedzy i umiejętności UMOŻLIWIA rozwój języka UMOŻLIWIA rozwój języka UŁATWIA poznanie, rozumienie siebie i innych UŁATWIA poznanie, rozumienie siebie i innych WPŁYWA na funkcjonowanie w społeczeństwie, WPŁYWA na funkcjonowanie w społeczeństwie, a więc na rynku pracy a więc na rynku pracy

15 WSPÓŁPRACA oznacza dążenie do osiągnięcia celu przez wiele osób GRUPAZESPÓŁ proces

16 EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACY zależy od: zależy od: organizacji organizacji planowania planowania komunikacji komunikacji motywacji motywacji

17 UCZĄC WSPÓŁPRACY pamiętajmy: o etapach rozwoju grupy, o etapach rozwoju grupy, o różnych sytuacjach problemowych utrudniających osiągniecie celu, o różnych sytuacjach problemowych utrudniających osiągniecie celu, o konieczności UCZENIA określania wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, o konieczności UCZENIA określania wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, o różnych kryteriach i sposobach oceniania zespołu, o różnych kryteriach i sposobach oceniania zespołu, że praca zespołowa integruje wiele umiejętności kluczowych, że praca zespołowa integruje wiele umiejętności kluczowych, że konflikty mogą wzmocnić grupę, że konflikty mogą wzmocnić grupę, że jednomyślność członków może zmienić cel że jednomyślność członków może zmienić cel (z ważności efektów na sam kontakt). (z ważności efektów na sam kontakt).

18 SUKCES GRUPY ZALEŻY OD INDYWIDUALNEGO SUKCESU KAŻDEGO UCZESTNIKA „Jedynie dzięki innym stajemy się sobą” Lew Wygotski Lew Wygotski

19 Dziękuję za uwagę! Ewa Toś


Pobierz ppt "Umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google