Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 Projekt skierowany był do 12 mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, w wieku 18-44 lata ( 7K/5M) w tym jednej osoby niepełnosprawnej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tym poradnictwa i pracy socjalnej posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz niskie wykształcenie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rekrutacja do projektu trwała od stycznia 2011r do czerwca 2011r. Przeprowadzona została w oparciu o regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym. W celach rekrutacji zostały wykorzystane następujące kanały informacyjne: prasa lokalna ( ogłoszenia), ulotki, plakaty. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u 12 bezrobotnych K/M mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Osiągnięcie celu głównego uwarunkowane było następującymi celami szczegółowymi: podniesienie kompetencji komunikacyjnych, zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości podniesienie kompetencji komunikacyjnych, zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalających na powrót na rynek pracy zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalających na powrót na rynek pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wobec każdego uczestnika projektu zastosowano trzy instrumenty aktywnej integracji, tj. zawodowy zawodowy społeczny społeczny edukacyjny edukacyjny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Instrument aktywizacji zawodowej obejmował doradztwo zawodowe indywidualne, które odbyło się w trzech etapach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Pierwszy etap obejmował diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych w oparciu m.in. o testy psychologiczne, ocenę mocnych i słabych stron, diagnozę obecnych problemów na rynku pracy. w oparciu m.in. o testy psychologiczne, ocenę mocnych i słabych stron, diagnozę obecnych problemów na rynku pracy. Termin lipiec 2011r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Drugi etap obejmował omówienie wyników testów ze wskazaniem mocnych stron w aspekcie zawodowym, budowanie alternatywnych propozycji rozwiązywania problemów zawodowych w oparciu o metodę 6 kroków. Termin: lipiec 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Trzeci etap obejmował omówienie nowych perspektyw zawodowych związanych z umiejętnościami zdobytymi podczas szkolenia, stworzenie indywidualnego planu działania. Termin : grudzień 2011r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Instrument aktywizacji zawodowej obejmował również spotkania grupowe z doradcą zawodowym. Celem zajęć było określenie umiejętności, kompetencji i zainteresowań niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy. Termin: sierpień 2011r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Instrument aktywizacji społecznej – warsztaty indywidualne z terapeutą, które miały na celu przełamanie własnych barier i trudności, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, praca nad umiejętnościami asertywnymi. Termin: lipiec 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Instrument aktywizacji społecznej – warsztaty grupowe z terapeutą, które miały na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych, samooceny i wiary w siebie, rozpoznanie własnego potencjału, nauka radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności niezbędnych do walki ze stresem, przełamanie stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn oraz przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. Termin: lipiec 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Instrument aktywizacji edukacyjnej obejmował sfinansowanie szkoleń/kursów zawodowych. Miały one na celu przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Glazurnik – termin od 26 października 2011 r do 22 listopada 2011r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zorganizowano i sfinansowano następujące rodzaje szkoleń i kursów zawodowych: Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – termin : 16 sierpnia 2011r do 08 września 2011r. Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG: termin od 22 sierpnia 2011r do 18 listopada 2011r. Liczba osób, które ukończyły kurs:2 Kucharz małej gastronomii – termin : od 23 sierpnia 2011 r do 20 września 2011r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 1 Kurs prawa jazdy kat. C – termin: od 07 września 2011 do 03 października 2011r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 1 Kurs prawa jazdy kat. B – termin: od 19 wrzesień 2011 do 28 października 2011r.Liczba osób, które ukończyły kurs: 7 Obsługa komputera w zakresie programów WORD, EXEL, Internet – termin: od 17 października 2011r do 17 listopada 2011 r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 1 Kadrowo – płacowy z obsługą sekretariatu – termin od 17 października 2011r do 31 października 2011r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 2.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Uczestnicy / uczestniczki projektu otrzymali wsparcie finansowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. Wszystkie dotychczas oferowane formy szkoleń zostały przyjęte przez uczestników bardzo pozytywnie. Kursy te zwiększają szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu. Elementy udzielonego wsparcia powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zamierza w kolejnych latach podejmować się realizacji projektów systemowych. Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem.

20 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół projektowy


Pobierz ppt "Projekt systemowy Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google