Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA DOSTOSOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYMOGÓW LUBUSKIEGO RYNKU PRACY ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA DOSTOSOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYMOGÓW LUBUSKIEGO RYNKU PRACY ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA DOSTOSOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYMOGÓW LUBUSKIEGO RYNKU PRACY ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2 Źródła finansowania projektu 75% - Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25% - budżet państwa ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Czas realizacji projektu: grudzień 2005 – kwiecień 2007 Zasięg projektu: województwo lubuskie Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Beneficjent: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Beneficjenci Ostateczni: instytucje monitorujące rynek pracy placówki edukacyjne i oświatowe firmy szkoleniowe Formy wsparcia: analizy i raporty z badań seminaria i konferencja baza danych zawierająca efekty projektu publikacja Informacje ogólne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 Przyczyny realizacji projektu Wysoka stopa bezrobocia w województwie lubuskim (w czasie rozpoczynania realizacji projektu 23,3% - grudzień 2005 – wg danych GUS ) Występowanie potrzeby dostosowania i podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy Występowanie potrzeby podniesienia mobilności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego Występowanie potrzeby wypracowania systemu komunikacji między instytucjami monitorującymi rynek pracy Występowanie potrzeby stworzenia rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych dostosowanych do wymogów rynku pracy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

5 PODWYŻSZENIE POTENCJAŁU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONIE poprzez: usprawnienie i zwiększenie efektywności form wsparcia dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lokalnego rynku pracy POPRAWA MONITORINGU RYNKU PRACY dzięki opracowaniu metod wymiany informacji między instytucjami rynku pracy ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW REGIONU Zakładane cele projektu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

6 Raport z badania zrealizowanego wśród pracodawców Raport z badania zrealizowanego wśród pracujących Raport z badania zrealizowanego wśród studentów Raport z badania zrealizowanego wśród uczniów Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Analiza systemu monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych Prognoza zatrudnienia i lista rankingowa poszukiwanych zawodów Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy Wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych i praktyk zawodowych Rezultaty projektu: rezultaty twarde (4 raporty z badań pierwotnych, 5 analiz wtórnych) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

7 Poszerzenie wiedzy na temat problemów regionalnego rynku pracy wśród pracowników instytucji monitorujących rynek pracy Zwiększenie poczucia profesjonalizmu, rozwój zdolności interpersonalnych i organizacyjnych przez uczestników projektu Wypracowanie modelu komunikacji i wymiany informacji między instytucjami regionalnego rynku pracy Rezultaty projektu: rezultaty miękkie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

8 Koordynator projektu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. 99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5 tel. 24/355 77 00, fax. 024/355 77 01 www.asm-poland.com.pl Kierownik projektu: Justyna Matysiak tel. 24/355 77 67 e-mail: j.matysiak@asm-poland.com.pl ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

9 www.asm-poland.com.pl/monit Strona internetowa projektu

10 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "DIAGNOZA DOSTOSOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYMOGÓW LUBUSKIEGO RYNKU PRACY ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google