Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 roku Pojawia się tam zapis język obcy ukierunkowany zawodowo- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 roku Pojawia się tam zapis język obcy ukierunkowany zawodowo- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 roku Pojawia się tam zapis język obcy ukierunkowany zawodowo- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru Efekty właściwe dla zawodu opisane w kwalifikacjach

3 Język obcy zawodowy przestaje być traktowany jako szczególne rozszerzenie kształcenia ogólnego Język obcy ukierunkowany zawodowo realizowany w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego!- ścisły związek z efektami kształcenia zawodowego- korelacja

4 1. Posługuje się zasobem środków językowych ( leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 2. Interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli, wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 3. Analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 4. Formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy 5. Korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji

5 Technikum: - Kelner 2,5 h - Technik architektury krajobrazu- 1 h - Technik budownictwa- 1,5 h - Technik ekonomista- 4 h - Technik geodeta- 1 h - Technik żywienia i usług gastronomicznych- 3,5 h - Technik logistyk- 9,5 h

6 ZSZ - Kucharz- 3 h - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- 1 - Sprzedawca- 3h

7 Różnice wynikają z faktu, iż kształcenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo ma wpływ na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W opisie efektów można odnaleźć związek kształcenia zawodowego teoretycznego z kształceniem języka obcego ukierunkowanego zawodowo

8 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- usługowego PKZ(A.p) Uczeń: - 2) sporządza dokumenty z uwzględnieniem treści w języku obcym

9 Efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik logistyk A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 3.3. Sporządza dokumenty dotyczące przepływów między kanałami dystrybucji w języku polskim i obcym

10 A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1.9. sporządza dokumentację transportową w języku polskim i obcym 2.7. sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i obcym

11 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych 1.6. sporządza dokumentację procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i obcym

12 W planowaniu kształcenia języka obcego ukierunkowanego zawodowo /ilość godzin/ należy zapoznać się z opisem efektów /I.II.III/ Język obcy ukierunkowany zawodowo jest częścią kształcenia zawodowego- a nie ogólnego! Najważniejsze umiejętności: płynna i efektywna komunikacja w sytuacjach zawodowych /ustna i pisemna/- wybór metod nauczania Metoda projektu, ćwiczeń itp… Dla osiągnięcia efektów- podział na grupy Konieczna korelacja z kształceniem zawodowym

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 roku Pojawia się tam zapis język obcy ukierunkowany zawodowo- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google