Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Leonardo da Vinci Nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140345 Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Leonardo da Vinci Nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140345 Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów."— Zapis prezentacji:

1

2 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Leonardo da Vinci Nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140345 Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów

3 Czas odbywania praktyki 03.11.2008 – 28.11.2008

4 Cele projektu: skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców poznanie niemieckiej kultury pracy (szczególnie ważne w kontekście powstawania w naszym regionie, w najbliższej przyszłosci nowych miejsc pracy tworzonych przez inwestorów pochodzących z tego kraju – MTU w Jasionce) możliwość obserwacji i wykonywania pracy na różnych stanowiskach co przyczyni się do doskonalenia umiejętności zawodowych

5 doskonalenie sprawności porozumiewania się w języku obcym doskonalenie umiejętności pracy w zespole przebywanie w atmosferze gdzie kreatywność i samodzielność pracownika jest niezwykle ważna, będzie miało wpływ na kulturę zawodową przyszłych pracowników

6 przygotowaniu językowo – kulturowo - zawodowym Przed rozpoczęciem praktyki w Monachium brałyśmy udział w przygotowaniu językowo – kulturowo - zawodowym w ramach którego zrealizowano: 30 godzin kształcenia językowego (A. Bieniasz) 20 godzin kształcenia kulturowego (M. Turzańska) 10 godzin kształcenia zawodowego (G. Sarama)

7 PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH został opracowany w oparciu o podstawę programową i program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341 [02] / T– 5, SP /MEN / 1998.02.24

8 1. Komórka organizacyjna: sekretariat realizowane zagadnienia: przyjmowanie, rejestracja, rozdział korespondencji; przechowywanie akt; wykorzystanie środków technicznych; przepisy BHP i p.poż. przewidywana liczba godzin: 16 (2 dni) 2. Komórka organizacyjna: dział kadrowo - płacowy realizowane zagadnienia: dokumentacja dotycząca pracowników i jej przechowywanie; system wynagradzania pracowników przewidywana liczba godzin: 24 (3 dni) 3. Komórka organizacyjna: finanse i księgowość realizowane zagadnienia: organizacja i zadania księgowości w firmie; obieg dokumentów; zakładowy plan kont; formy i techniki ewidencji księgowej; rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi oraz budżetem; zasady ewidencji i rozliczania kosztów; wynik finansowy; sprawozdawczość finansowa przewidywana liczba godzin: 64 (8 dni)

9 4. komórka organizacyjna: planowanie i analiza realizowane zagadnienia: planowanie operacyjne i strategiczne; analiza ekonomiczna i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu przewidywana liczba godzin: 24 (3 dni) 5. komórka organizacyjna: marketing realizowane zagadnienia: organizacja marketingu w firmie; badania marketingowe; strategie marketingowe w ramach marketingu-mix przewidywana liczba godzin: 32 (4 dni)

10 ZAKŁADY PRACY W KTÓRYCH ODBYWAŁY SIĘ PRAKTYKI ZAWODOWE

11 Przedsiębiorstwo produkujące tekstylia Die Textilmacher GmBH Herr Mengele Grafinger Str. 6 C 20 81671 Muenchen

12 Firma reklamowa CD Werbemittel GmBH Industriestr. 1 82210 Germering

13 Przedsiębiorstwo produkujące odzież dziecięcą Balbina Mode Frau Klein Rosenheimer Strasse 143 81671 Muenchen

14 Ważnym punktem programu pobytu w Niemczech były wycieczki o różnym profilu poznawczym (historyczne, ekologiczne, muzealne, kulturalne, wypoczynkowe itp.), które przybliżyły nam kraj najbliższych sąsiadów i zainspirowały do otwarcia się na kulturę krajów Uni Europejskiej

15 MIEJSCA KTÓRE ZWIEDZILIŚMY

16 MTUMTU

17

18 STADTWERKE W MONACHIUM

19 RATUSZ

20 ALLIANZ ARENA

21 ALLIANZ ARENA

22 OLIMPIAPARK

23

24 DOKUMENTY PORTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W PRAKTYCE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

25 - certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej w Monachium (od niemieckich pracodawców) - zaświadczenie o uczestnictwie w programie Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów (od instytucji partnerskich w projekcie, a więc ZSE w Rzeszowie i szkoły w Monachium)

26 wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie Jest to dokument prezentujący w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdzający okresy praktyki realizowanej za granicą. Europass-Mobilność


Pobierz ppt "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Leonardo da Vinci Nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140345 Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google