Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance
Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

2 Cel pracy badawczej opracowanie danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw oraz personelu B+R na niższym poziomie agregacji przestrzennej niż są dostępne w systemie statystyki publicznej (NTS 3). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

3 Zakres pracy badawczej
1) czasowy: dane roczne za lata 2) przedmiotowy: nakłady finansowe na prace B+R poniesione wewnątrz jednostek sprawozdawczych, zatrudnienie w działalności B+R mierzone liczbą osób, zatrudnienie w działalności B+R mierzone liczbą ekwiwalentów pełnego czasu pracy; 3) terytorialny: badanie ogólnopolskie na poziomie NTS 3 (w dwóch ujęciach dla NUTS – 66 jednostek oraz NUTS 2013 – 72 jednostki); 4) podmiotowy: przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, jednostki kooperujące z przedsiębiorstwami - jednostki sektora rządowego oraz jednostki sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, które finansowały swoją działalność B+R w ponad 50% ze środków pochodzących od przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

4 Klasyfikacja instytucjonalna Podręcznika Frascati1
Sektory instytucjonalne Sektory wykonawcze: - BES - GOV - HES - PNP Sektory finansujące (źródła finansowania): - Zagranica 1. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (OECD 2002) dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

5 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
nakłady finansowe poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R wykonaną wewnątrz jednostki sprawozdawczej. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

6 Personel zatrudniony w działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
wszystkie osoby związane bezpośrednio z działalnością B+R, zarówno pracownicy merytoryczni, jak i personel pomocniczy, które poświęcają minimum 10% swojego czasu pracy na działalność B+R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

7 Personel zatrudniony w działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
według liczby zatrudnionych będących w stanie ewidencyjnym jednostki w ostatnim dniu roku sprawozdawczego; według ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC) odzwierciedlającego faktyczne zatrudnienie w działalności B+R. Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania liczby personelu B+R, wynikającego z faktu, że wiele osób związanych z tą działalnością część swojego czasu pracy przeznacza na zajęcia inne niż B+R. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

8 Zmiana sposobu opracowywania danych na poziomie regionalnym
Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. statystyki z zakresu działalności badawczo- rozwojowej na poziomie regionalnym (NUTS 2) od 2012 r. powinny być opracowywane na podstawie danych jednostek lokalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

9 Realizacja pracy badawczej
Metodologia zgodna z założeniami Podręcznika Frascati Główne źródło danych: Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-01 Pozyskanie danych na temat powiatu, w którym znajdowały się filie, oddziały lub zakłady aktywny badawczo Opracowanie danych ostatecznych z zachowaniem zasad obowiązujących w statystyce publicznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

10 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) (ceny bieżące)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

11 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw (BERD) według podregionów (NUTS 2010) w 2010 r. (ceny bieżące) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

12 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw (BERD) według podregionów (NUTS 2010) w 2011 r. (ceny bieżące) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

13 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw (BERD) według podregionów (NUTS 2010) w 2012 r. (ceny bieżące) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

14 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw (BERD) według podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (ceny bieżące) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

15 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w podregionach województwa mazowieckiego (ceny bieżące) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

16 Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w podregionach województwa małopolskiego (ceny bieżące) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

17 Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w podregionach województwa dolnośląskiego (ceny bieżące) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

18 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw (w osobach)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

19 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2010 r. (w osobach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

20 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2011 r. (w osobach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

21 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2012 r. (w osobach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

22 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (w osobach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

23 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa mazowieckiego (w osobach) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

24 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa małopolskiego (w osobach) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

25 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa pomorskiego (w osobach) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

26 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw (mierzone w EPC)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

27 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2010 r. (w EPC) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

28 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2011 r. (w EPC) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

29 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2010) w 2012 r. (w EPC) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

30 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw według podregionów (NUTS 2013) w 2012 r. (w EPC) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

31 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa mazowieckiego (w EPC) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

32 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa małopolskiego (w EPC) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

33 Zatrudnienie w działalności B+R sektora przedsiębiorstw w podregionach województwa pomorskiego (w EPC) NUTS 2010 NUTS 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

34 Podsumowanie dominacja podregionu m. Warszawa jako głównego miejsca prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce; najwyższe nakłady na działalność B+R odnotowano w podregionie m. Warszawa, m. Kraków, m. Wrocław, podregionie rzeszowskim oraz trójmiejskim; najliczniejszym zatrudnieniem w działalności B+R mierzonym liczbą osób oraz EPC charakteryzował się podregion m. Warszawa, m. Kraków oraz podregion trójmiejski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

35 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana prze okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjent: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY


Pobierz ppt "Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance"

Podobne prezentacje


Reklamy Google