Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin. l Źródło: Autor: LilGoldWmn Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?... Źródło:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin. l Źródło: Autor: LilGoldWmn Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?... Źródło:"— Zapis prezentacji:

1 Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin

2 www.wzp.p l Źródło: http://www.sxc.hu Autor: LilGoldWmn Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?... Źródło: http://www.sxc.hu Autor: LilGoldWmn

3 www.wzp.p l Polityka a polityka społeczna… Definicja Szkoły Arystotelesowskiej [sztuka, talent, umiejętność niedostępna] sztuka podejmowania decyzji w sprawach regulujących życie zbiorowe, poza granicą prywatności. Polityka: działanie zespołowe na rzecz zaspokojenia potrzeb szerszej zbiorowości, ukierunkowanego na permanentne zwiększanie dostępności dobra /w szerokim znaczeniu/. Polityka społeczna: działania planowe, których priorytetem jest również dostępność dobra, jednak koncentrują się na sprawach i problemach towarzyszących relacjom między ludźmi: współdziałaniu, wzajemnemu oddziaływaniu, konsekwencjach działań lub ich zaniechania.

4 www.wzp.p l Czemu służy polityka społeczna?... …określeniu sposobów wydawania publicznych pieniędzy, by efektywnie zaspokajać potrzeby jednostek i grup oraz rozwiązywać problemy społeczne a także – definiuje beneficjentów systemu wsparcia społecznego. [za: Z. Woźniak]

5 www.wzp.p l …szukaniu odpowiedzi na pytania: …o skuteczność i efektywność tradycyjnego państwa opiekuńczego …o model instytucjonalny usług społecznych …o najlepsze rozwiązania w polityce aktywizacji i integracji społecznej …o nowe paradygmaty i modele działania …o Strategię Rozwoju Społecznego w Polsce, Europie i na świecie …o możliwości wielopoziomowej współpracy i partnerstwa międzysektorowego [za: M. Grewiński]

6 www.wzp.p l Czemu służy pomoc społeczna?... Samopomocy (ludzi, rodzin, grup sąsiedzkich, wspólnot lokalnych) – Integracja (instrumenty integracji społecznej) – Edukacja społeczna (środowiskowa) Aktywności osób, rodzin, środowisk lokalnych – Animacja społeczna, poprzez kulturę – Praca środowiskowa Współpracy między ludźmi, instytucjami, organizacjami w środowisku – Animacja działań partnerskich – Edukacja Samodzielności (w realizacji potrzeb socjalnych, niektórych społecznych) osób, rodzin, środowisk lokalnych

7 www.wzp.p l Rodzina *, czyli… Wspólnota ludzi, których łączą: – więzy krwi – uczucia – sakramenty – umowy (w tym finansowe) – wspólnie zamieszkiwana przestrzeń. * Rodzina ≠ Gospodarstwo Domowe

8 www.wzp.p l Próba definicji polityki rodzinnej… Umiejętność dostrzegania i wykorzystywania w organizacji życia zbiorowego – związków i zależności pomiędzy rozwojem lokalnym, kapitałem społecznym poczuciem jakości życia mieszkańców a kondycją Rodziny. Rodzina – fundament kapitału: Ludzkiego [zdrowie, edukacja, intelekt, zdolność samorozwoju] Społecznego [zaufanie, współpraca, budowanie relacji, przestrzeganie norm] Kulturowego [utrwalanie wartości, tradycji, kultury języka, twórcze podejście do własnego i społecznego życia, zdolność do kreatywnego przekształcania rzeczywistości]

9 www.wzp.p l Pytania o kondycję Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim

10 www.wzp.p l *Rodzina – małżeństwa z dziećmi, partnerzy z dziećmi, rodziny niepełne z dziećmi Rodziny* wg liczby dzieci – w Polsce i w województwie zachodniopomorskim

11 www.wzp.p l Rozwody na 1000 nowo zawartych małżeństw

12 www.wzp.p l Urodzenia pozamałżeńskie w WZ, w latach 2002-2011

13 www.wzp.p l Miejscowości popegeerowskie w podziale na gminy

14 www.wzp.p l Wnioski i rekomendacje

15 www.wzp.p l Spotkanie fokusowe, 22 maja 2014 Polityka społeczna: 1.Wdrażanie Kart Dużych Rodzin – jako sposób na obniżanie kosztów stałych ponoszonych przez Rodzinę z dziećmi 2.Działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności szkół, edukacji i miast, co może zatrzymać młodych ludzi w regionie – jako sposób na odtworzenie współczynnika zastępowalności (dzieci + rodzice – w jednej przestrzeni) 3.Oddziaływania na świadomość władz samorządowych – jako sposób na zrozumienie, że wydatki na Rodzinę (dzieci!) to inwestycja, a nie koszt 4.Oddziaływania profilaktyczne w życiu społecznym, szczególnie wobec młodych (ważniejsze są ZACHOWANIA i POSTAWY ludzi niż WIEDZA) Pomoc społeczna: 1.Interwencyjne działania w przypadkach kryzysowych 2.Piecza zastępcza 3.Instrumenty na rzecz wyrównywania szans życiowych, społecznych, zawodowych

16 www.wzp.p l Wzajemna relacja…

17 www.wzp.p l Program WZ Region dla Rodziny Cel I:Poprawa kondycji Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim Zadania: 1.Powołanie, we współpracy z powiatami, sieciowej Regionalnej Akademii Rodziny [RAR]: » Program warsztatowo – terapeutyczny „Zdążyć przed rozwodem” » Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” » Program edukacji społeczno – finansowej „Wybierz Przyszłość” (opcjonalnie) » Mediacja rodzinna 2.Prowadzenie cyklicznych warsztatów, szkoleń i spotkań wymiany doświadczeń dla kadry i specjalistów RAR 3.Wdrożenie Regionalnej Karty Rodziny

18 www.wzp.p l Cel II:Wspieranie samorządów lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz rodziny i pieczy zastępczej Zadania: 1.Doradztwo w zakresie tworzenia lokalnych programów działań na rzecz rodziny 2.Prowadzenie doradztwa, superwizji i szkoleń dla służb społecznych pracujących z Rodziną i Rodziną Zastępczą 3.Dofinansowanie inicjatyw oddolnych na rzecz Rodziny 4.Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa i tytuł Samorząd Przyjazny Rodzinie

19 www.wzp.p l Cel III:Promocja i upowszechnianie wartości rodziny Zadania: 1.Powołanie i wsparcie działalności Regionalnej Rady ds. Rodziny 2.Organizacja kampanii społecznych na rzecz promocji wartości rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dużej rodziny [2+2] 3.Wdrożenie metody otwartej koordynacji samorządowych działań na rzecz Rodziny w regionie a.Realizacja cyklicznych badań kondycji Rodziny w Zachodniopomorskiem b.Monitoring działań na rzecz Rodziny w regionie c.Prowadzenie elektronicznej platformy, rejestrującej poziom realizacji zadań na rzecz rodziny przez samorządy [jako inspiracja/sprawdzona praktyka, porównanie]

20 www.wzp.p l Polityka Rodzinna to… … budowa fundamentów kapitału społecznego, bez którego „(…) wszelkie próby przyspieszania rozwoju gospodarczego kraju przypominają… próby przyspieszenia biegu na jednej nodze…” [J.A. Fazlagić]

21 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska – Jarosz Dyrektor ROPS UMWZ 70-540 Szczecin ul. Korsarzy 34 Tel.: 91 42 53 600 mailto: drybarska@wzp.pldrybarska@wzp.pl


Pobierz ppt "Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin. l Źródło: Autor: LilGoldWmn Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?... Źródło:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google