Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA I REZULTATY PROJEKTU „KOMPETENTNY E- NAUCZYCIEL”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA I REZULTATY PROJEKTU „KOMPETENTNY E- NAUCZYCIEL”"— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA I REZULTATY PROJEKTU „KOMPETENTNY E- NAUCZYCIEL”
Kamila Kucewicz-Andres Koordynator Projektu Katowice, dnia r. Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 INFORMACJE O PROJEKCIE
Realizator: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji: r Obszar realizacji: Województwo Śląskie Grupa docelowa: 100 śląskich nauczycielek/nauczycieli Forma realizacji: blended learning Projekt objęty został honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 INFORMACJE O PROJEKCIE cd.
CEL GŁÓWNY: Podniesienie kompetencji nauczycieli z woj. śląskiego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno Komunikacyjnych w procesie edukacyjnym CELE SZCZEGÓŁOWE: Nabycie przez nauczycieli z woj. śl. wiedzy z zakresu zwiększania skuteczności i efektywności nauczania przy wykorzystaniu TIK Nabycie przez nauczycieli z woj. śląskiego umiejętności obsługi nowoczesnych narzędzi wykorzystujących TIK do procesu edukacji Rozwój kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z uczniem i zwiększenie ich zadowolenia z pracy Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE
IX – X 2013: Rekrutacja uczestników projektu X-XI 2013: Spotkania wprowadzające XI 2013 – II 2014: Szkolenie e-learningowe na platformie edukacyjnej - zakres zgodny z sylabusem EPP e-Nauczyciel, wsparte obsługą techniczną i moderowaniem nauki przez trenera – łącznie 20 godzin szkolenia. I – II 2014: Egzamin e-Nauczyciel TEST II – IV 2014: Szkolenie e-learning na platformie edukacyjnej dot. zastosowania nowej technologii w edukacji wsparte obsługą techniczną i moderowaniem nauki przez trenera – łącznie 20 godzin szkolenia. Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE cd.
II – IV 2014: Zajęcia stacjonarne/warsztaty – łącznie 16 godzin warsztatów na grupę , realizowane w 4 obszarach tematycznych: - Prezentacje i programy graficzne, - Obsługa platform edukacyjnych, - Tablice interaktywne, - Praca w chmurze. IV – V 2014: Konsultacje indywidualne dotyczące stworzenia scenariuszy zajęć godziny na Uczestnika Projektu IV-VI 2014: Dodatkowe konsultacje indywidualne - dyżury trenerów V/VI 2014: Zewnętrzny egzamin e-Nauczyciel Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 EFEKTY ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
W projekcie wzięły udział łącznie 103 osoby 72 Nauczycielki i 31 Nauczycieli zatrudnionych w administracji publicznej w tym 85 osób (62 K i 23 M) - to osoby zatrudnione w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 EFEKTY ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ cd.
10 spotkań wprowadzających 40 h szkolenie e-learningowe wraz z obsługą trenerską i techniczną 160 h warsztatów praktycznych 340 h konsultacji indywidualnych dot. stworzenia scenariuszy zajęć - zakładanych było 300 200 h dodatkowych konsultacji - dyżurów trenerów 10 przeprowadzonych egzaminów e- Nauczyciel Test dla 100 Uczestniczek/Uczestników projektu Egzaminy ECDL e- Nauczyciel dla 100 Uczestniczek/Uczestników projektu 252 stworzone scenariusze zajęć – zakładanych było % normy ;) 184 certyfikaty – zakładane było 145 – 127% normy ;) Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 REZULTATY WSPARCIA Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę - jak przy wykorzystaniu TIK, zwiększyć skuteczność i efektywność nauczania i zdobyło praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym. Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Zakładane:70 K/30M – 100 Zrealizowane: 70 K/30M – 100 Poziom osiągnięcia wskaźnika: 100% Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach: Zakładane: 53K/22M – 75 Zrealizowane: 62 K/23M – 85 Poziom osiągnięcia wskaźnika: 113,33% ;) Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 REZULTATY WSPARCIA cd Liczba nauczycieli, którzy zwiększyli swoją wiedzę w zakresie wykorzystania TIK i zdobyli certyfikat e – Nauczyciel TEST: Zakładane: 56K/24M – 80 Zrealizowane: 70 K/30M – 100 Poziom osiągnięcia wskaźnika: 125% ;) Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje umiejętności w wykorzystaniu TIK i zdobyli certyfikat e – Nauczyciel: Zakładane: 46K/19M – 65 Zrealizowane: 61 K/23M – 84 Poziom osiągnięcia wskaźnika: 129,23% ;) Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Kamila Kucewicz-Andres Koordynator Projektu
Dziękuję za uwagę Kamila Kucewicz-Andres Koordynator Projektu Projekt " Kompetentny e- Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA I REZULTATY PROJEKTU „KOMPETENTNY E- NAUCZYCIEL”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google