Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 LAT WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 LAT WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 10 LAT WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
Rozwój województwa zachodniopomorskiego. Cztery swobody wspólnego rynku UE

2 CZTERY SWOBODY WSPÓLNEGO RYNKU:
Swobodny przepływ towarów Swobodny przepływ usług Swobodny przepływ kapitału Swobodny przepływ osób

3 SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
Swobodny przepływ towarów oznacza między innymi zakaz wprowadzania ceł oraz opłat równoważnych do cła.

4 Swobodny przepływ towarów oznacza również takie same normy
i wymogi certyfikacyjne dla produktów rolnych i spożywczych także tych z woj. Zachodniopomorskiego.

5 SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG
Zasada swobodnego przepływu usług umożliwia zakładanie przedsiębiorstw na terenie państwa członkowskiego i świadczenia usług. Przykłady takich inwestycji w woj. Zachodniopomorskim: Firma Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim

6 Hipermarkety Carrefour
Linie lotnicze Ryanair świadczące usługi na szczecińskim lotnisku

7 SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU
Swobodny przepływ towarów oznacza prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych w państwach członkowskich. Inwestycje w woj. zachodniopomorskim: Zakłady Tognum AG w Stargardzie

8 Montownia Cargotec w Stargardzie Szczecińskim
Hotel Marine w Mielnie którego inwestorem jest Firmus Group Management

9 Kim Hurt w goleniowskim parku przemysłowym
LM Group Power w goleniowskim parku przemysłowym Goleniowski Park Przemysłowy:

10 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB
Swobodny przepływ osób pozwala na poruszanie się bez wiz i zezwoleń w krajach UE, podejmowania pracy, uczestnictwa w wymianach studenckich itp.

11 Dzięki tej swobodzie mieszkańcy naszego województwa mogą np
Dzięki tej swobodzie mieszkańcy naszego województwa mogą np.: podejmować prace za granicą. Ze względu na odległość i dobre warunki finansowe mieszkańcy naszego województwa najczęściej wyjeżdżają do pracy do Niemiec.

12 Ta swoboda pozwala także, na wymiany uczniów oraz studentów
między krajami członkowskimi. Program ERASMUS, z którego korzystają studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pozwala na wymiany studentów szczecińskiej uczelni z uczelniami z Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii itd.

13 Program Comenius jest skierowany do uczniów szkół średnich
Program Comenius jest skierowany do uczniów szkół średnich. Biorą w nim udział także szczecińskie licea, których uczniowie wyjeżdżają między innymi do Niemiec, Szwecji oraz Francji.

14 ZMIANY DZIĘKI FUNDUSZOM Z UE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Transport Infrastruktura Szkolnictwo Sport Fundusze społeczne Technologie Kultura Ochrona zdrowia Ochrona środowiska Ochrona zabytków

15 Transport TRANSPORT DROGOWY
Niektóre inwestycje transportu drogowego przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Droga ekspresowa S3. Około 60% dofinansowania.

16 Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych
w Stargardzie Szczecińskim. 50% dofinansowania.

17 Budowa Trasy Północnej w Szczecinie
– etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną. 56% dofinansowania. Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – z czego blisko 70% pochodzi z funduszy UE.

18 TRANSPORT KOLEJOWY Zmiany w transporcie kolejowym dzięki dofinansowaniu UE. Dostawa 10 autobusów o napędzie spalinowym. 100% dofinansowania.

19 Modernizacja regionalnej linii kolejowej
402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów. 75% dofinansowania.

20 Modernizacja regionalnej Linii kolejowej
403 Wałcz - Kalisz Pomorski – Ulikowo, 75% dofinansowania.

21 TRANSPORT WODNY Inwestycje przy wsparciu UE.
Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy. 48% dofinansowania.

22 Budowa falochronu dla gazoportu w Świnoujściu.

23 TECHNOLOGIE Działania na rzecz podnoszenia jakości badań i polepszenia warunków do badań współfinansowane z FE. Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii na US (wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze), 72,6 % dofinansowania.

24 Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark
w Szczecinie, 40% dofinansowania.

25 Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do przeżyciowego obrazowania małych zwierząt laboratoryjnych dla potrzeb Katedry Farmakologii oraz Zakładu Patologii Ogólnej PUM w Szczecinie. 75% dofinansowania.

26 Rolnictwo Dzięki dotacjom z UE rolnicy mogli kupić nowy sprzęt,
zmodernizować swoje gospodarstwa oraz polepszyć warunki swojej pracy.

27 Sport Działania na rzecz poprawienia warunków
do uprawiania kultury fizycznej. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. 46,7% dofinansowania.

28 Budowa boisk „Orlik” na terenie całego województwa.
50% dofinansowania

29 OCHRONA ZDROWIA Działania mające na celu polepszenie jakości usług medycznych. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie - pawilon 2B. 56,6% dofinansowania.

30 DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej, 85% dofinansowania

31 Ochrona zabytków Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej
przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury. 115% dofinansowania.

32 KULTURA Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu - etap II. 75% dofinansowania.

33 OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa biogazowni w gminie Goleniów.
59,8% dofinansowania.

34 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.75% dofinansowania.

35 PODSUMOWANIE Liczba projektów:1312 Łączna wartość projektów:
PLN Wydatki kwalifikowane: PLN Dofinansowanie: PLN

36 Beata Nieradka, Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "10 LAT WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google