Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy."— Zapis prezentacji:

1 DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

2 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.466) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.466) Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2005.7.53 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2005.7.53 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.1333) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.1333)

3 Wprowadzenie nazw przedmiotów nowych wzorów oraz określenie sposobu ich noszenia Zasadnicze zmiany zestawów ubiorczych rysunków nowego umundurowania zasad noszenia nowych wzorów przedmiotów Wprowadzone zmiany dotyczą: Konieczność nowelizacji wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 9 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wprowadzającego do norm należności, z dniem 01.06.2012 r., nowe wzory umundurowania i wyekwipowania.

4 Usunięto rysunki przedmiotów wycofanych z należności, m.in.: Zasadnicze zmiany Mundurów polowych wzór 93 Kombinezonów pilota Wiatrówek oficerskich Kurtek i spodni czołgisty Rękawic polowych Butów specjalnych

5 Nowe przedmioty umundurowania Mundur polowy wzór 2010 Mundur polowy letni wzór 2010

6 Nowe przedmioty umundurowania Mundur polowy w kamuflażu pustynnym wzór 2010 Mundur polowy w kamuflażu pustynnym wzór 2010

7 Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon czołgisty Kurtka zimowa czołgisty

8 Nowe przedmioty umundurowania Mundur ćwiczebny MW wzór 2010

9 Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon pilota wzór 2010 Kombinezon pilota wzór 2010 Kurtka skórzana pilota Kurtka skórzana pilota

10 Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon pilota tropikalny wzór 2010

11 Nowe przedmioty umundurowania Ubranie robocze warsztatowca Ubranie robocze zimowe warsztatowca

12 Nowe zasady noszenia umundurowania polowego i ćwiczebnego Zasadnicze zmiany dopuszczono noszenie umundurowania polowego i ćwiczebnego na czas dojazdu (przemarszu) i powrotu do/z miejsca pracy. umożliwiono noszenie umundurowania polowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze. dopuszczono noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu lub przemarszu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

13 Umożliwiono noszenie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojsk lotniczych w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych Umożliwiono noszenie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojsk lotniczych w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych Umożliwiono noszenie przez żołnierzy zawodowych Orkiestry Reprezentacyjnej WP munduru wieczorowego do wystąpień o charakterze reprezentacyjnym Umożliwiono noszenie przez żołnierzy zawodowych Orkiestry Reprezentacyjnej WP munduru wieczorowego do wystąpień o charakterze reprezentacyjnym Umożliwiono noszenie nowego wzoru swetra oficerskiego z wcięciem pod szyją, w zestawie z koszulą i krawatem - nie znajdującego się jeszcze w normach należności Zasadnicze zmiany

14 Zmiana sposobu noszenia i wykonania oznak stopni wojskowych jedna pochewka na patce na wysokości piersi z haftowaną oznaką stopnia mundur polowy wzór 2010 mundur ćwiczebny MW na kieszeni prawego rękawa WLĄD, SP, WS, MW Zasadnicze zmiany

15 Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznak korpusu osobowego przez żołn.zaw. w zależności od korpusu osobowego przed zmianą w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej Zasadnicze zmiany po zmianie W załączniku nr 19a określono wzory oznak korpusów osobowych

16 Wzory oznak korpusów osobowych

17

18

19 Do ubioru polowego w okresie zimowym można nosić czapkę zimową - bez znaku orła wojskowego i oznak stopni wojskowych Zasadnicze zmiany Zasady noszenia oznak stopni wojskowych Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Sił Powietrznych w składzie ubiorów galowych i wyjściowych są barwy matowosrebrzystej: 1.Na taśmie otokowej czapki garniz. lub rogatywki wykonane bajorkiem; 2.Na beretach i furażerkach wykonane metodą termonadruku; 3.Na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy wykonane bajorkiem; 4.Na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Sił Powietrznych w składzie ubiorów galowych i wyjściowych są barwy matowosrebrzystej: 1.Na taśmie otokowej czapki garniz. lub rogatywki wykonane bajorkiem; 2.Na beretach i furażerkach wykonane metodą termonadruku; 3.Na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy wykonane bajorkiem; 4.Na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego.

20 Żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komend garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową. Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu dotyczącego noszenia przez żołnierzy zawodowych otoków czapek rogatywek i garnizonowych Pozostali żołnierze zawodowi noszą barwę otoku przyporządkowaną jednostce, w której pełnią służbę, z wyjątkiem pododdziałów czołgów, lekarzy wojskowych i kapelanów.

21 noszona w składzie ubiorów wyjściowych i galowych długość spódnicy powinna umożliwić zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan długość spódnicy powinna umożliwić zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan Zasadnicze zmiany Doprecyzowano sposób i okoliczności noszenia spódnicy przez żołnierzy kobiety. SPÓDNICA

22 Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznaki rozpoznawczej na umundurowaniu wyjściowym płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek. na lewym rękawie użytkowaną samoistnie Zasadnicze zmiany użytkowaną razem z oznaką przynależności państwowej z godłem RP na prawym rękawie

23 Inspektoratu Uzbrojenia uczelni wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej struktur międzynarodowych, NATO, rezerwy kadrowej lub dyspozycji Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia umundurowania rodzajów wojsk, w których uprzednio służyli nabyli żołnierze: Inspektoratu Wsp SZ Dowództwa Generalnego Dowództwa Operacyjnego

24 NATO, UE, ONZ na terenie kraju poza granicami państwa Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia nakryć głowy i oznak rozpoznawczych, ustalonych przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych, przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strukturach wojskowych :

25 Okoliczności noszenia przez żołnierzy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach z przedstawicielami innych armii ustala dowódca, szef, komendant lub dyrektor jednostki organizacyjnej, zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Zasadnicze zmiany Noszenie umundurowania w kontaktach z przedstawicielami innych armii

26 przed zmianą po zmianie do 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. Zasadnicze zmiany Zmiana terminu noszenia dotychczasowych wzorów umundurowania i wyekwipowania oraz oznak wojskowych

27 Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Uprawnienie żołnierzy zawodowych do umundurowania Art. 66 ust. 1 Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie, oraz w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności

28 Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Art. 50 ust. 1 Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych. ust. 3 Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wzory, szczegółowe zasady, okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych.

29 Kodeks honorowy żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania cz. Godność i honor żołnierza zawodowego. pkt 4 Żołnierz zawodowy otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Jest wierny przysiędze wojskowej i sztandarowi. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.

30 Regulamin ogólny sił zbrojnych Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania cz. Stosunek żołnierzy do munduru, wygląd zewnętrzny. pkt. 92 Żołnierz w mundurze jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określających zasady noszenia umundurowania.

31 Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE Zastosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej Nieprzestrzeganie przepisów ubiorczych SZ RP

32 FORMY REALIZACJI ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM NALEŻNOŚCI PUiW przedmioty polowe W NATURZE W RÓWNOWAŻNIKU PIENIĘŻNYM przedmioty specjalistyczne przedmioty wyjściowo-galowe * za przedmioty wyjściowo-galowe za ubiory cywilne * tylko dla żołnierzy powoływanych do zawodowej służby oraz mianowanych na kolejny stopień

33 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH Podstawy prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U.2013.250); 2.Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w puiw, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów i usług (Dz.Urz.MON 2012.196 z późn zm.); 3.Pismo Szefa Służb Materiałowych nr 8202/13 z 06.03.2013 r. zawierające „Wykaz wartości pieniężnych puiw oraz usług przyjętych do kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie” (Cennik) Wyżej wymienione podstawy prawne znajdują się w PUBLIC: P:\PUBLIC\WYDZIAŁ MATERIAŁOWY\Służba mundurowa

34 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH Wysokość równoważników pieniężnych Określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U.2013.250) Określa załącznik nr 1 decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z 31.05.2012 r. (Dz.Urz.MON 2012.196 z późn zm.) Wykaz puiw, za które wypłaca się równoważniki pieniężne

35 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSCA NABYCIA PUiW, ZA KTÓRE WYPŁACONO RÓWNOWAŻNIKI MIEJSCA NABYCIA PUiW, ZA KTÓRE WYPŁACONO RÓWNOWAŻNIKI magazyn mundurowy jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje * placówki handlowe i zakłady usługowe oferujące puiw według obowiązujących w SZ RP wzorów * w tym przypadku wypłacane w kolejnym roku równoważniki pomniejsza się o wartości pieniężne nabytych przedmiotów – wg cennika

36 Wysokość równoważnika pieniężnego za niewydane w naturze puiw

37


Pobierz ppt "DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google