Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i kandydatów na żołnierzy zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON WROCŁAW 2014

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U ) …. W dniu 17 kwietnia 2013r. Ukazało się Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 17 kwietnia 2013r. poz. 466) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U )

3 Wprowadzone zmiany dotyczą:
Zasadnicze zmiany Wprowadzenie nazw przedmiotów nowych wzorów oraz określenie sposobu ich noszenia Wprowadzone zmiany dotyczą: zasad noszenia nowych wzorów przedmiotów zestawów ubiorczych rysunków nowego umundurowania Konieczność nowelizacji wynika z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maj 2012r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowanie oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych wprowadzającego do norm należności, z dniem r. nowe wzory umundurowania i wyekwipowania. Wymusiło to potrzebę określenia lub doprecyzowania zasad użytkowania umundurowania i wyekwipowania w nowelizowanym rozporządzeniu. W przedmiotowym rozporządzeniu umieszczono rysunki z nowymi wzorami umundurowania i wyekwipowania, między innymi z: Kombinezonem czołgisty; Kurtką czołgisty; Mundurami polowymi wzór 2010; Mundurami ćwiczebnymi MW wzór 2010; Kombinezonami pilota wzór 2010; Ubraniem ochronnym MW; Kombinezonem roboczym dla załóg jednostek pływających; Rękawicami zimowymi pięciopalcowymi; Furażerką; trzewikami. Konieczność nowelizacji wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 9 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wprowadzającego do norm należności, z dniem r., nowe wzory umundurowania i wyekwipowania.

4 Usunięto rysunki przedmiotów wycofanych z należności, m.in.:
Zasadnicze zmiany Usunięto rysunki przedmiotów wycofanych z należności, m.in.: Mundurów polowych wzór 93 Kombinezonów pilota Wiatrówek oficerskich Kurtek i spodni czołgisty Kurtek i spodni czołgisty Rękawic polowych Butów specjalnych

5 Nowe przedmioty umundurowania Mundur polowy letni wzór 2010
Mundur polowy wzór 2010 Mundur polowy letni wzór 2010

6 Nowe przedmioty umundurowania w kamuflażu pustynnym wzór 2010
Mundur polowy w kamuflażu pustynnym wzór 2010

7 Nowe przedmioty umundurowania Kurtka zimowa czołgisty
Kombinezon czołgisty Kurtka zimowa czołgisty

8 Nowe przedmioty umundurowania Mundur ćwiczebny MW wzór 2010

9 Nowe przedmioty umundurowania
Kombinezon pilota wzór 2010 Kurtka skórzana pilota

10 Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon pilota tropikalny wzór 2010

11 Nowe przedmioty umundurowania
Ubranie robocze warsztatowca Ubranie robocze zimowe warsztatowca

12 Nowe zasady noszenia umundurowania polowego i ćwiczebnego
Zasadnicze zmiany Nowe zasady noszenia umundurowania polowego i ćwiczebnego dopuszczono noszenie umundurowania polowego i ćwiczebnego na czas dojazdu (przemarszu) i powrotu do/z miejsca pracy. dopuszczono noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu lub przemarszu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych. umożliwiono noszenie umundurowania polowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze.

13 Zasadnicze zmiany Umożliwiono noszenie przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania wojsk lotniczych w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych Umożliwiono noszenie przez żołnierzy zawodowych Orkiestry Reprezentacyjnej WP munduru wieczorowego do wystąpień o charakterze reprezentacyjnym Umożliwiono noszenie nowego wzoru swetra oficerskiego z wcięciem pod szyją, w zestawie z koszulą i krawatem - nie znajdującego się jeszcze w normach należności

14 Zmiana sposobu noszenia i wykonania oznak stopni wojskowych
Zasadnicze zmiany Zmiana sposobu noszenia i wykonania oznak stopni wojskowych jedna pochewka na patce na wysokości piersi z haftowaną oznaką stopnia mundur polowy wzór 2010 WLĄD, SP, WS, MW W związku z wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania odpowiednio zmieniono zasady noszenia oznak stopni wojskowych. na kieszeni prawego rękawa mundur ćwiczebny MW

15 Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznak korpusu osobowego przez żołn.zaw. w zależności od korpusu osobowego przed zmianą w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej po zmianie Zmieniono zasady noszenia oznak korpusów osobowych oraz w załączniku nr 19a określono wzory oznak korpusów osobowych. W załączniku nr 19a określono wzory oznak korpusów osobowych

16 Wzory oznak korpusów osobowych
Każdy żołnierz w rozkazie personalnym ma podaną specjalność wojskową składającą się z korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności Na przykład: Poz T03 - kpt. Tkaczyk korpus osobowy logistyki, grupa techniczna, specjalność 03 – eksploatacja uzbrojenia i SpW.

17 Wzory oznak korpusów osobowych
Poz. 23 – 38B03 - mjr Kahla korpus osobowy logistyki, grupa materiałowa, specjalność 03 – mundurowa. Poz. 31 – 38T01 - mjr Kaszuba korpus osobowy logistyki, grupa techniczna, specjalność 01 – czołgowo-samochodowa.

18 Wzory oznak korpusów osobowych
Poz. 44 – 54C01 - mjr Kaszuba korpus osobowy logistyki, grupa administracja wojskowa, specjalność 01 – ogólna.

19 Zasady noszenia oznak stopni wojskowych
Zasadnicze zmiany Zasady noszenia oznak stopni wojskowych Do ubioru polowego w okresie zimowym można nosić czapkę zimową - bez znaku orła wojskowego i oznak stopni wojskowych Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Sił Powietrznych w składzie ubiorów galowych i wyjściowych są barwy matowosrebrzystej: Na taśmie otokowej czapki garniz. lub rogatywki wykonane bajorkiem; Na beretach i furażerkach wykonane metodą termonadruku; Na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy wykonane bajorkiem; Na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego.

20 Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu dotyczącego noszenia przez żołnierzy zawodowych otoków czapek rogatywek i garnizonowych Żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komend garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komend garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową. Pozostali żołnierze zawodowi noszą barwę otoku przyporządkowaną jednostce, w której pełnią służbę, z wyjątkiem pododdziałów czołgów, lekarzy wojskowych i kapelanów.

21 Zasadnicze zmiany Doprecyzowano sposób i okoliczności noszenia spódnicy przez żołnierzy kobiety. SPÓDNICA noszona w składzie ubiorów wyjściowych i galowych Usystematyzowano sposób i okoliczności noszenia spódnicy przez żołnierzy kobiety. długość spódnicy powinna umożliwić zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan

22 Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznaki rozpoznawczej na umundurowaniu wyjściowym płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek. na lewym rękawie użytkowaną samoistnie użytkowaną razem z oznaką przynależności państwowej z godłem RP na prawym rękawie W przypadku noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczono noszenie oznaki rozpoznawczej na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek.

23 Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia umundurowania rodzajów wojsk, w których uprzednio służyli nabyli żołnierze: Dowództwa Generalnego Dowództwa Operacyjnego Inspektoratu Uzbrojenia Inspektoratu Wsp SZ uczelni wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej Uprawnienie do noszenia umundurowania rodzajów wojsk, w których uprzednio służyli nabyli żołnierze: Inspektoratu Uzbrojenia; Uczelni wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej; Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa wyszczególnieni w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2010r. W sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz i Nr 205, poz. 1356); pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji. struktur międzynarodowych, NATO, rezerwy kadrowej lub dyspozycji

24 poza granicami państwa
Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia nakryć głowy i oznak rozpoznawczych, ustalonych przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych, przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strukturach wojskowych : NATO, UE, ONZ na terenie kraju poza granicami państwa

25 Noszenie umundurowania w kontaktach z przedstawicielami innych armii
Zasadnicze zmiany Noszenie umundurowania w kontaktach z przedstawicielami innych armii Okoliczności noszenia przez żołnierzy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach z przedstawicielami innych armii ustala dowódca, szef, komendant lub dyrektor jednostki organizacyjnej, zgodnie z przyjętymi zwyczajami.

26 Zasadnicze zmiany Zmiana terminu noszenia dotychczasowych wzorów umundurowania i wyekwipowania oraz oznak wojskowych przed zmianą po zmianie Umundurowanie i oznaki wojskowe wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018r. do 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r.

27 Uprawnienie żołnierzy zawodowych do umundurowania
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 66 ust. 1 Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie, oraz w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności Jednym z założeń „Koncepcji zmian funkcjonowania służby mundurowej w SZ RP” jest poprawa dyscypliny ubiorczej. W realizacji tego założenia SSMund IWsp SZ przeprowadza w br. zajęcia w instytucjach centralnych MON w przedmiotowym zakresie. Jak się okazuje, znajomość przepisów ubiorczych wśród żołnierzy zawodowych, a szczególnie instytucji centralnych, jest duża, a mimo to nader często dochodzi do przypadków ich nieprzestrzegania.

28 Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania
Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 50 ust. 1 Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych. ust. 3 Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wzory, szczegółowe zasady, okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych.

29 Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania
Kodeks honorowy żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego cz. Godność i honor żołnierza zawodowego. pkt 4 Żołnierz zawodowy otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Jest wierny przysiędze wojskowej i sztandarowi. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.

30 Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania
Regulamin ogólny sił zbrojnych cz. Stosunek żołnierzy do munduru, wygląd zewnętrzny. pkt. 92 Żołnierz w mundurze jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określających zasady noszenia umundurowania.

31 Nieprzestrzeganie przepisów ubiorczych SZ RP
Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE Nieprzestrzeganie przepisów ubiorczych stanowi……. Muszę stwierdzić, że większość żołnierzy zawodowych, nieprzestrzegających przepisów ubiorczych wie, że to czyni – co wynika z rozmów. Żołnierze ci są więc świadomi popełnianych przez nich przewinień dyscyplinarnych. Istnieje przekonanie, że za odpowiedzialność za wygląd zewnętrzny żołnierzy i przestrzeganie przepisów ubiorczych odpowiedzialność ponosi służba mundurowa. Zastosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej

32 W NATURZE FORMY REALIZACJI ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM NALEŻNOŚCI PUiW
przedmioty polowe przedmioty specjalistyczne przedmioty wyjściowo-galowe * W RÓWNOWAŻNIKU PIENIĘŻNYM * tylko dla żołnierzy powoływanych do zawodowej służby oraz mianowanych na kolejny stopień za przedmioty wyjściowo-galowe za ubiory cywilne

33 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH
Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U ); Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z r. w sprawie wprowadzenia do użytku metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w puiw, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów i usług (Dz.Urz.MON z późn zm.); Pismo Szefa Służb Materiałowych nr 8202/13 z r. zawierające „Wykaz wartości pieniężnych puiw oraz usług przyjętych do kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie” (Cennik) Wyżej wymienione podstawy prawne znajdują się w PUBLIC: P:\PUBLIC\WYDZIAŁ MATERIAŁOWY\Służba mundurowa

34 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH
Wysokość równoważników pieniężnych Określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U ) Wykaz puiw, za które wypłaca się równoważniki pieniężne Określa załącznik nr 1 decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z r. (Dz.Urz.MON z późn zm.)

35 ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY
RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSCA NABYCIA PUiW, ZA KTÓRE WYPŁACONO RÓWNOWAŻNIKI * w tym przypadku wypłacane w kolejnym roku równoważniki pomniejsza się o wartości pieniężne nabytych przedmiotów – wg cennika magazyn mundurowy jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje * placówki handlowe i zakłady usługowe oferujące puiw według obowiązujących w SZ RP wzorów

36 Wysokość równoważnika pieniężnego za niewydane w naturze puiw

37


Pobierz ppt "i kandydatów na żołnierzy zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google