Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Agnieszka Potyka Wydział Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Agnieszka Potyka Wydział Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Agnieszka Potyka Wydział Polityki Społecznej WUW Poznań, 6 września 2012 r.

2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

3 1 stycznia 2013 r. Wejście w życie uchwał rad powiatu lub organów stowarzyszeń w sprawie zmian statutów i regulaminów organizacyjnych placówek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

4 Ważne przepisy dotyczące statutów i regulaminów: Art. 102 ustawy, Art. 101 ust. 3 ustawy (dotychczasowa wielofunkcyjność), Art. 2 ust. 3 ustawy, Art. 100 ust. 4 i 5 ustawy, § 3 ust. 1 rozporządzenia, § 18 ust. 4 rozporządzenia. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

5 Kilka placówek w jednym budynku Art. 106 ust. 2 ustawy, Wyjątek – art. 106 ust. 3 ustawy – wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki do 14 dzieci, w przypadku lokali stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności lokali Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

6 Placówki tzw. wielofunkcyjne Łącznie działań interwencyjnych, socjalizacyjnych, specjalistyczno – terapeutycznych – art. 101 ust. 3 ustawy, Wskazanie w regulaminie organizacyjnym liczby miejsc dla każdego z działań. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

7 Informacje dodatkowe: zmiana nazwy placówki, zmiana typu placówki, zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

8 - Placówki, które obecnie posiadają zezwolenia warunkowe będą podlegały oględzinom, a procedura zmiany zezwolenia nie będzie uproszczona - Wymagana pełna dokumentacja - art. 106 ust. 4 ustawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

9 DOKUMENTY (procedura uproszczona): Wniosek o wydanie zezwolenia – załącznik do rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Zgoda podmiotu prowadzącego placówkę na zmianę/uchylenie poprzedniej decyzji – art. 155 kpa, Projekt statutu i projekt regulaminu wraz z projektami uchwał, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., Kwalifikacje dyrektora placówki: dyplom studiów, potwierdzenie stażu pracy, zaświadczenie lekarskie i oświadczenie dyrektora – art. 97 ust. 3 ustawy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

10 TERMIN Przesłanie dokumentów o wydanie zezwolenia do: 15 października 2012 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

11 apotyka@poznan.uw.gov.pl Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

12 Strona internetowa: www.poznan.uw.gov.pl Zakładki: Załatw sprawę/Pomoc społeczna/Wsparcie dziecka i jego rodziny/Interpretacje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

13 Dziękuję za uwagę Pozdrawiam serdecznie Agnieszka Potyka Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu


Pobierz ppt "Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Agnieszka Potyka Wydział Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google