Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU 17 czerwca 2014 Michał Cierpiałowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU 17 czerwca 2014 Michał Cierpiałowski."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU 17 czerwca 2014 Michał Cierpiałowski

2 2 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Rozwój certyfikacji w 2012/ 2013 r. ► Wzrosty ciągle największe w standardach QHSE i w branży spożywczej ► Silny rozwój sektora „Sustainability” Supply chain

3 3 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Dlaczego standardy branżowe? ► Konkrety - czytelne dla inwestora / klienta Odpowiedź na globalne zagrożenia i obawy (ochrona środowiska i klimatu) Czytelna komunikacja z konsumentem - logo pozwalające na wyróżnienie produktu i podjęcie świadomej i odpowiedzialnej społecznie decyzji Zakres bardzo dobrze dopasowany do specyfiki działalności i branży Schematy certyfikacji i weryfikacji - prywatne, tworzone przez organizacje pozarządowe, grupy i stowarzyszenia producentów – uwzględniają ich specyficzne potrzeby i potrzeby konsumentów Szybka odpowiedź na zmieniające się wymagania prawne (np. certyfikacja biopaliw) Zasady funkcjonowania opracowywane bez skomplikowanych procedur wymaganych w procesie tworzenia norm międzynarodowych - szybsza reakcja na trendy rynkowe

4 Dla kogo certyfikacja zrównoważonego rozwoju? Zarys ogólny Wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju

5 5 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Certyfikacja zrównoważonego rozwoju ► Do czerwca 2014 r. KE przyjęła 16 dobrowolnych systemów certyfikacji w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biomasy

6 6 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Certyfikacja zrównoważonego rozwoju ► 1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ► 2. Bonsucro EU ► 3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED) ► 4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED) ► 5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme) ► 6. RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance) ► 7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme) ► 8. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme) ► 9. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production ► 10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme) ► 11. Red Cert ► 12. NTA 8080 ► 13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED) ► 14. Biograce GHG calculation tool ► 15. HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels ► 16. Gafta Trade Assurance Scheme ► 17. KZR INIG System

7 7 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. International Sustainability and Carbon Certification ► DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lipca 2011 r. ► w sprawie zatwierdzenia programu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE

8 8 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. International Sustainability and Carbon Certification ► ISCC EU (europejski – biomasa i biopaliwa) ► ISCC DE (krajowy/ niemiecki – biomasa i biopaliwa) ► ISCC Plus (inne niż biomasa i biopaliwa)

9 Założenia zrównoważonego rozwoju? Zakres sektorowy i certyfikacja wg ISCC EU

10 10 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Łańcuch zrównoważonego rozwoju wyjście wejście Produkcja roślin Handel Magazy- nowanie ProdukcjaPrzetwórca Łańcuch dostaw Wiele powiązań Duże możliwości mieszania produktów Stacje paliw Podmioty realizujące NCW Rafinerie, inne Zużycie Olejarnie Gorzelnie Rolnicy Farmy

11 11 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU Rejestracja w systemie ISCC Wdrożenie systemu ISCC Audit certyfikujący CB CERTYFIKAT ISCC 1 2 3 4

12 12 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Firma powinna zweryfikować: Aktualne jednostki certyfikujące Datę ważności akredytacji Warunki stosowania systemu wg dokumentu „Terms of use ISCC” ver. 010114 Rejestracja w systemie ISCC 1

13 13 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Wybór jednostki certyfikującej: Określenie zakresu usług certyfikacji Zatwierdzenie umowy z wybraną jednostką Wypełnienie formularza zgłoszenia Uzyskanie zwrotnie numeru rejestracji w systemie (ISCC-Reg-XXXX) Rejestracja w systemie ISCC 1

14 14 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Wdrożenie systemu w firmie obejmuje: Powołanie zespołu wdrożeniowego Przeszkolenie zespołu wdrożeniowego Przygotowanie planu działań Określenie wymagań systemowych Wdrożenie systemu ISCC 2

15 15 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Wymagania systemowe: ISCC EU 103 – Zarządzanie jakością ISCC EU 201 - Podstawy systemu ISCC EU 201 – Dodatek dla odpadów i pozostałości ISCC EU 202 - Wymagania zrównoważonego rozwoju ISCC EU 203 - Wymagania dotyczące identyfikowalności ISCC EU 204 – Metody bilansu masy ISCC EU 205 – Kalkulacje emisji GHG ISCC EU 207 – Zarządzanie ryzykiem ISCC EU 256 – Certyfikacja grupowa Wdrożenie systemu ISCC 2

16 16 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Wdrożenie systemu w firmie obejmuje: Wdrożenie wymagań ISCC Weryfikację stanu wdrożenie Określenie brakujących elementów Wdrożenie działań korygujących i korekcyjnych Wyznaczenie terminu certyfikacji Wdrożenie systemu ISCC 2

17 17 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Waga poprawnego wdrożenia systemu: Brak niezgodności w trakcie auditu certyfikującego Ponowna certyfikacja Wydłużenie czasu oczekiwania na ponowny audyt Dodatkowe koszty certyfikacji Wdrożenie systemu ISCC 2

18 18 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Proces certyfikacji obejmuje: Przegląd wymagań systemu ISCC Weryfikacja kalkulacji emisji GHG Przegląd dokumentacji, zapisów oraz bilansów masy Ocena procesów i przedstawienie wyników oceny Podjęcie decyzji certyfikacyjnej Audit certyfikujący ISCC 3

19 19 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Proces certyfikacji obejmuje: W przypadku FGP: Audit dostawców rolnych Audit magazynów Audit centrali W przypadku CU: Audit dostawców rolnych Audit magazynów Audit zakładu W przypadku TR/WH: Audit magazynów Audit centrali Audit certyfikujący ISCC 3

20 20 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Przegląd wymagań ISCC: Wymagania dla dostawców rolnych Odpowiedzialności w firmie Wymagania specyficzne systemu Wymagane dokumenty i zapisy Audit certyfikujący ISCC 3

21 21 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Weryfikacja emisji GHG: Wybór wartości (domyślne / rzeczywiste) Zastosowana metodyka Zastosowane wskaźniki Audit certyfikujący ISCC 3

22 22 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Bilans masy: Wybrana metoda bilansu masy Przenoszenie kredytów Ocena pozytywny / negatywny Audit certyfikujący ISCC 3

23 23 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Ocena procesów i decyzja certyfikacyjna: Ocena raportów i dowodów Weryfikacja projektu Podjęcie decyzji certyfikacyjnej Wydanie certyfikatu Zgłoszenie do bazy ISCC Audit certyfikujący ISCC 3

24 24 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Negatywna ocena certyfikacyjna: Określenie niezgodności Określenie działań korygujących Wdrożenie w życie działań korygujących (do 40 dni) Weryfikacja działań / dodatkowy audit Wydanie certyfikatu Audit certyfikujący ISCC 3

25 25 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU

26 26 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU ► Posługiwanie się certyfikatem: Zgodnie z warunkami określonymi przez ISCC Prowadzenie zapisów z identyfikowalności i bilansu masy Śledzenie zmian w systemie Utrzymanie ciągłości certyfikacji (re-certyfikacja 1x rok) Uznawalność pomiędzy systemami CERTYFIKAT ISCC EU 4

27 Dokumentacja KZR? Potwierdzenie spełnienia wymagań dyrektywy 2009/28 dla wytwórców, importerów biokomponentów

28 28 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Dokumentacja wg ISCC EU CERTYFIKAT ISCC EU 4 ► Dokumentacja dostaw (przed CU): Brak wzoru Dokument wystawiany przez firmy skupowe, producentów surowców Wymagane informacje przez system Czas na wystawienie – wraz z dostawą Wystawiony tylko w trakcie ważności certyfikatu

29 29 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Dokumentacja wg ISCC EU CERTYFIKAT ISCC EU 4 ► Proof of Sustainability EU (po CU): Predefiniowany wzór / własny wzór Dokument (poświadczenie) wystawiane przez wytwórcę biokomponentów Wymagane zgłoszenie do jednostki certyfikującej Czas na wystawienie do 10 dni od dostawy Wystawiony tylko w trakcie ważności certyfikatu

30 30 IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA, Wągrowiec 29.11.2013 r. Dziękuję za uwagę !! Michał Cierpiałowski tel. +48 665606846 email: michal.cierpialowski@bureauveritas.pl


Pobierz ppt "Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU 17 czerwca 2014 Michał Cierpiałowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google