Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU
17 czerwca 2014 Michał Cierpiałowski

2 Rozwój certyfikacji w 2012/ 2013 r.
Wzrosty ciągle największe w standardach QHSE i w branży spożywczej Silny rozwój sektora „Sustainability” Supply chain

3 Dlaczego standardy branżowe?
Konkrety - czytelne dla inwestora / klienta Odpowiedź na globalne zagrożenia i obawy (ochrona środowiska i klimatu) Czytelna komunikacja z konsumentem - logo pozwalające na wyróżnienie produktu i podjęcie świadomej i odpowiedzialnej społecznie decyzji Zakres bardzo dobrze dopasowany do specyfiki działalności i branży Schematy certyfikacji i weryfikacji - prywatne, tworzone przez organizacje pozarządowe, grupy i stowarzyszenia producentów – uwzględniają ich specyficzne potrzeby i potrzeby konsumentów Szybka odpowiedź na zmieniające się wymagania prawne (np. certyfikacja biopaliw) Zasady funkcjonowania opracowywane bez skomplikowanych procedur wymaganych w procesie tworzenia norm międzynarodowych - szybsza reakcja na trendy rynkowe 3

4 Dla kogo certyfikacja zrównoważonego rozwoju?
Zarys ogólny Wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju

5 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju
Do czerwca 2014 r. KE przyjęła 16 dobrowolnych systemów certyfikacji w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biomasy

6 Certyfikacja zrównoważonego rozwoju
1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) 2. Bonsucro EU 3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED) 4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED) 5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme) 6. RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance) 7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme) 8. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme) 9. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production 10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme) 11. Red Cert 12. NTA 8080 13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED) 14. Biograce GHG calculation tool 15. HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels 16. Gafta Trade Assurance Scheme 17. KZR INIG System

7 International Sustainability and Carbon Certification
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE

8 International Sustainability and Carbon Certification
ISCC EU (europejski – biomasa i biopaliwa) ISCC DE (krajowy/ niemiecki – biomasa i biopaliwa) ISCC Plus (inne niż biomasa i biopaliwa)

9 Założenia zrównoważonego rozwoju?
Zakres sektorowy i certyfikacja wg ISCC EU

10 Łańcuch zrównoważonego rozwoju
wyjście wejście Produkcja roślin Handel Magazy- nowanie Produkcja Przetwórca Łańcuch dostaw Wiele powiązań Duże możliwości mieszania produktów Stacje paliw Podmioty realizujące NCW Rafinerie, inne Zużycie Olejarnie Gorzelnie Rolnicy Farmy

11 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Rejestracja w systemie ISCC 1 Wdrożenie systemu ISCC 2 Audit certyfikujący CB 3 CERTYFIKAT ISCC 4

12 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Firma powinna zweryfikować: Aktualne jednostki certyfikujące Datę ważności akredytacji Warunki stosowania systemu wg dokumentu „Terms of use ISCC” ver Rejestracja w systemie ISCC 1

13 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Wybór jednostki certyfikującej: Określenie zakresu usług certyfikacji Zatwierdzenie umowy z wybraną jednostką Wypełnienie formularza zgłoszenia Uzyskanie zwrotnie numeru rejestracji w systemie (ISCC-Reg-XXXX) Rejestracja w systemie ISCC 1

14 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Wdrożenie systemu w firmie obejmuje: Powołanie zespołu wdrożeniowego Przeszkolenie zespołu wdrożeniowego Przygotowanie planu działań Określenie wymagań systemowych Wdrożenie systemu ISCC 2

15 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Wymagania systemowe: ISCC EU 103 – Zarządzanie jakością ISCC EU Podstawy systemu ISCC EU 201 – Dodatek dla odpadów i pozostałości ISCC EU Wymagania zrównoważonego rozwoju ISCC EU Wymagania dotyczące identyfikowalności ISCC EU 204 – Metody bilansu masy ISCC EU 205 – Kalkulacje emisji GHG ISCC EU 207 – Zarządzanie ryzykiem ISCC EU 256 – Certyfikacja grupowa Wdrożenie systemu ISCC 2

16 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Wdrożenie systemu w firmie obejmuje: Wdrożenie wymagań ISCC Weryfikację stanu wdrożenie Określenie brakujących elementów Wdrożenie działań korygujących i korekcyjnych Wyznaczenie terminu certyfikacji Wdrożenie systemu ISCC 2

17 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Waga poprawnego wdrożenia systemu: Brak niezgodności w trakcie auditu certyfikującego Ponowna certyfikacja Wydłużenie czasu oczekiwania na ponowny audyt Dodatkowe koszty certyfikacji Wdrożenie systemu ISCC 2

18 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Proces certyfikacji obejmuje: Przegląd wymagań systemu ISCC Weryfikacja kalkulacji emisji GHG Przegląd dokumentacji, zapisów oraz bilansów masy Ocena procesów i przedstawienie wyników oceny Podjęcie decyzji certyfikacyjnej Audit certyfikujący ISCC 3

19 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Proces certyfikacji obejmuje: W przypadku FGP: Audit dostawców rolnych Audit magazynów Audit centrali W przypadku CU: Audit zakładu W przypadku TR/WH: Audit certyfikujący ISCC 3

20 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Przegląd wymagań ISCC: Wymagania dla dostawców rolnych Odpowiedzialności w firmie Wymagania specyficzne systemu Wymagane dokumenty i zapisy Audit certyfikujący ISCC 3

21 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Weryfikacja emisji GHG: Wybór wartości (domyślne / rzeczywiste) Zastosowana metodyka Zastosowane wskaźniki Audit certyfikujący ISCC 3

22 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Bilans masy: Wybrana metoda bilansu masy Przenoszenie kredytów Ocena pozytywny / negatywny Audit certyfikujący ISCC 3

23 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Ocena procesów i decyzja certyfikacyjna: Ocena raportów i dowodów Weryfikacja projektu Podjęcie decyzji certyfikacyjnej Wydanie certyfikatu Zgłoszenie do bazy ISCC Audit certyfikujący ISCC 3

24 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Negatywna ocena certyfikacyjna: Określenie niezgodności Określenie działań korygujących Wdrożenie w życie działań korygujących (do 40 dni) Weryfikacja działań / dodatkowy audit Wydanie certyfikatu Audit certyfikujący ISCC 3

25 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU

26 Proces uzyskania certyfikatu wg ISCC EU
Posługiwanie się certyfikatem: Zgodnie z warunkami określonymi przez ISCC Prowadzenie zapisów z identyfikowalności i bilansu masy Śledzenie zmian w systemie Utrzymanie ciągłości certyfikacji (re-certyfikacja 1x rok) Uznawalność pomiędzy systemami CERTYFIKAT ISCC EU 4

27 Dokumentacja KZR? Potwierdzenie spełnienia wymagań dyrektywy 2009/28 dla wytwórców, importerów biokomponentów 27

28 Dokumentacja wg ISCC EU
Dokumentacja dostaw (przed CU): Brak wzoru Dokument wystawiany przez firmy skupowe, producentów surowców Wymagane informacje przez system Czas na wystawienie – wraz z dostawą Wystawiony tylko w trakcie ważności certyfikatu CERTYFIKAT ISCC EU 4

29 Dokumentacja wg ISCC EU
Proof of Sustainability EU (po CU): Predefiniowany wzór / własny wzór Dokument (poświadczenie) wystawiane przez wytwórcę biokomponentów Wymagane zgłoszenie do jednostki certyfikującej Czas na wystawienie do 10 dni od dostawy Wystawiony tylko w trakcie ważności certyfikatu CERTYFIKAT ISCC EU 4

30 Dziękuję za uwagę !! Michał Cierpiałowski tel. +48 665606846


Pobierz ppt "Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google