Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Zwierzyn „RÓWNAJ W GÓRĘ”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Zwierzyn „RÓWNAJ W GÓRĘ”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Zwierzyn „RÓWNAJ W GÓRĘ”

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych RÓWNAJ W GÓRĘ Realizacja programu rozwojowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierzynie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Gmina Zwierzyn Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

3 Uczestnikami projektu było 94 uczniów:  45 dziewcząt  49 chłopców ( zakładano 80 dzieci – 38 dziewcząt i 42 chłopców)

4 Podwyższenie szans edukacyjnych u uczniów i uczennic z terenów wiejskich Gminy Zwierzyn ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

5 Wspieranie uczniów ofertą dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwój ich potencjału intelektualnego i zainteresowań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom. Zwiększenie skuteczności uczenia się i rozwój kompetencji osobistych.

6 Nazwa rodzaju zajęćIlość godzin POGOTOWIE EDUACYJNE192 SOR KLUB MATEMATYCZNY144 KLUB JĘZYKA ANGIELSKIEGO 72 SZKOLNY OŚRODEK NAUK STOSOWANYCH – WARSZTATY : PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI W ŻYCIU CODZIENNYM 180 SUMA588

7 Nazwa rodzaju zajęćIlość godzin SOS KLUB REEDUKACJI72 SOS TERAPIA PEDAGOGICZNA72 SUMA144

8 Nazwa rodzaju zajęćIlość godzin TRENING TECHNIK UCZENIA SIĘ60 TRENING SZYBKIEGO CZYTANIA60 SUMA120

9 Suma wszystkich godzin zajęć w ramach projektu : 852 godziny Suma wszystkich godzin zajęć w ramach projektu : 852 godziny

10  Wycieczka jednodniowa do Gorzowa Wlkp. 10.07.2013 rok  Wycieczka jednodniowa do Gorzowa Wlkp. 11.04.2014 rok

11 Pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach  Zakupione materiały PSP : 7 196,65 zł  Artykuły papiernicze,  Artykuły biurowe,  Materiały plastyczne,  Drobny sprzęt sportowy  Nośniki danych (przenośna pamięć)  Tonery do drukarek  Przybory geometryczne  i inne

12 Zakupiono:  Komputer z oprogramowaniem 1 999,00 z ł  Projektor 1 759,00 z ł

13  Komplet plansz interaktywnych do j. polskiego, matematyki, przyrody, j.angielskiego 947,10 z ł  Oprogramowanie - Techniki szybkiego uczenia si ę i czytania 166, 90 z ł  Oprogramowanie - pakiet profesjonalny Mat Ś wiat 3 186.00

14 Całkowity koszt zakupionego sprzętu i programów komputerowych w PSP to: 8 058,00 zł

15 RodzajOpis uzyskanego efektu Wzrost wyniku ze sprawdzianu po Szkole Podstawowej Wyniki ze sprawdzianu: 2011/2012 – 22,53 pkt 2012/2013 – 22,75 pkt (57%) 2013/2014 – 25,23 pkt (63,1%) Udział uczniów w XII Konkursie Recytatorskim Poezji OFLAGU IIC WOLDENBERG Laureat konkursu Udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego Finalista konkursu Udział uczniów w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Goszczanowie III miejsce Udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki Finalista konkursu Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR MATEMETYCZNY 2 wyróżnienie Udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z przyrody Finalista konkursu

16

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Gmina Zwierzyn „RÓWNAJ W GÓRĘ”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google