Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Gowin Tezy programowe kampania do Sejmu RP konferencja prasowa Kraków, 27 września 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Gowin Tezy programowe kampania do Sejmu RP konferencja prasowa Kraków, 27 września 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Gowin Tezy programowe kampania do Sejmu RP konferencja prasowa Kraków, 27 września 2007 r.

2 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 2 Plan konferencji 1.Otwarcie spotkania. 2.Komitet Honorowy 3.Młodzi ludzie dla młodej gospodarki. 4.Teraz Polska samorządowa. 5.Kraków i Małopolska. 6.Pytania dziennikarzy.

3 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 3 Komitet Honorowy Ks. Andrzej Augustyński prof. Władysław Bartoszewski prof. Jerzy Buzek prof. Andrzej Gołaś Agnieszka Holland Stanisław Kracik Kazimierz Marcinkiewicz prof. Zdzisław Najder Jan Rokita prof. Marian Tischner Adam Zagajewski prof. Andrzej Zoll

4 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 4 Młodzi ludzie dla młodej gospodarki (1) Problem: W ciągu ostatnich 3 lat z Polski wyjechało ok. 2 mln osób, w większości młodych i w dużej części dobrze wykształconych. Już teraz brakuje rąk do pracy. 1. Poprawa warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości, szczególnie tej innowacyjnej. System finansowania badań naukowych powinien stymulować współpracę uczelni z biznesem (sektor badania+rozwój). 2. Likwidacja barier wzrostu gospodarczego. Ograniczenie biurokracji i uznaniowości urzędniczej, obniżenie podatków. Konieczne jest uproszczenie sposobu rozliczania przez firmy podatku VAT, a także przywrócenie samozatrudnienia. 3. Poprawa infrastruktury społecznej poprzez wprowadzenie konkurencji m.in. w szkolnictwie i służbie zdrowia.

5 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 5 Młodzi ludzie dla młodej gospodarki (2) Problem: Katastrofalna sytuacja demograficzna. 1.Ulga podatkowa na każde dziecko, również przy liniowej stawce PIT. 2.Dodatkowy bonus podatkowy dla kobiet rodzących drugie dziecko przed 30. rokiem życia. 3.Bon edukacyjny dla przedszkoli i szkół: powstawanie małych i rodzinnych placówek żłobkowo-przedszkolnych. 4.Wspieranie elastycznych form zatrudnienia, umożliwiających łączenie funkcji rodzinnych i zawodowych.

6 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 6 Młodzi ludzie dla młodej gospodarki (3) Problem: Niska pozycja konkurencyjna polskiej nauki i wyższej edukacji. 1.Zwiększenie nakładów na wyższą edukację, ale pod warunkiem równoczesnego stworzenie mechanizmów efektywnego (rynkowego) wykorzystania tych dodatkowych pieniędzy. 2.Wprowadzenie powszechnego bonu edukacyjnego na studia wyższe. 3.Rozbudowa systemu pożyczek studenckich, uelastycznienie zasad ich przyznawania. 4.Specjalny system stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów, mający pomóc zatrzymać lub ściągnąć do kraju najzdolniejszych. 5.Uelastycznienie formalnych kryteriów awansu naukowego – konkurencja wśród kadry szkół wyższych. 6.Wzmocnienie autonomii uczelni i rektorów, promocja kanclerskiego systemu zarządzania uczelnią.

7 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 7 Teraz Polska samorządowa (1) Problem: Powrót do realizacji programu decentralizacji, aby uruchomić wielki potencjał społeczny i przedsiębiorczość Polaków. 1. Głęboka decentralizacja środków publicznych, m.in. poprzez radykalne zwiększenie udziału samorządów w podatkach centralnych, także pośrednich. 2. Wzmocnienie majątkowych podstaw działania samorządu województw i samorządu lokalnego poprzez przekazanie na ich rzecz dalszych źródeł dochodów publicznych oraz mienia państwowego. 3. Status miast na prawach powiatu dla wszystkich miast prezydenckich (powyżej 50 tys. mieszkańców), z jednoczesną konsolidacją na tym poziomie władz miasta i powiatu.

8 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 8 Teraz Polska samorządowa (2) 4. Stworzenie mechanizmów płacowych pozwalających zatrzymać w administracji samorządowej pracowników wysokiej klasy. 5. Wprowadzenie bezpośrednich wybory starostów. Zwiększenie wpływu gmin na pracę powiatu. 6. Wprowadzenie do wszystkich ciał stanowiących w samorządzie ordynacji wyborczej większościowej, zasadniczo opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych.

9 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 9 Kraków i Małopolska (1) Problem: Kraków jest w okresie stagnacji i toczy się zamiast rozwijać. 1.Stworzenie dalekosiężnej wizji miasta i spójnej strategii rozwoju. Dziś nikt nie wie, jak ma wyglądać miasto za 20 i 50 lat. Szczególnie tyczy to się Nowej Huty, której potencjał jest kompletnie niewykorzystywany. 2.Odważny i spójny projekt transportu publicznego. Korki w Krakowie są efektem zmarnowanych lat zastoju oraz złej koordynacji kolejnych inwestycji. Te nie wpisują się w żadną spójną strategię. Stworzenie nowego pomysłu na system komunikacji publicznej, szybki tramwaj dalej jest mrzonką i nawet ukończony nie rozwiąże problemu krakowskich ulic. 3.Turystyka to oś rozwoju miasta. Nowa strategia rozwoju turystyki: umocnienie atrakcyjności Krakowa, kiedy przeminie moda na niego. Kraków ma taki potencjał.

10 Konferencja programowa Jarosława Gowina Kraków, 27 września 2007 r. 10 Kraków i Małopolska (2) 4.Koniec z krzywdzeniem Małopolski w alokacji środków unijnych, np. w programie Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnym Programie Operacyjnym. Przywrócenie najwyższego priorytetu linii kolejowej Kraków-Warszawa oraz drodze ekspresowej S7 Kraków-Kielce-Warszawa. 5.Małopolska polską Doliną Krzemową. Nauka i edukacja drugim, obok turystyki, filarem rozwoju regionu. 6.Wspólny lobbing za Krakowem – gospodarzem Euro 2012.

11 Proszę Państwa o pytania konferencja prasowa Kraków, 27 września 2007 r.


Pobierz ppt "Jarosław Gowin Tezy programowe kampania do Sejmu RP konferencja prasowa Kraków, 27 września 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google