Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III."— Zapis prezentacji:

1 - 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Powiatowy Program Wspomagania (PPW)

2 - 2 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Termin realizacji 19 listopada 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r. Zadania : Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

3 - 3 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Grupy docelowe: 52 szkoły i przedszkola (13 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 12 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 6 liceów ogólnokształcących, 5 techników, 1 zasadnicza szkoła zawodowa) 1116 nauczycieli, deklarujących udział w projekcie 52 dyrektorów szkół/przedszkoli

4 - 4 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Osoby zaangażowane w proces wspomagania: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) koordynator SWIS, dyrektor szkoły/przedszkola, ekspert zewnętrzny.

5 - 5 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji: wspieranie dyrektora i nauczycieli w pogłębieniu diagnozy potrzeb i określeniu priorytetowego obszaru rozwoju szkoły i przedszkola, współpraca z radą pedagogiczną przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW ) na bazie wybranej oferty wspomagania, współpraca z dyrektorem w zakresie pozyskania zewnętrznych specjalistów, będących ekspertami w wybranym temacie, dla realizacji RPW, współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji spotkań i szkoleń związanych z realizacją RPW, towarzyszenie nauczycielom we wdrażaniu nowych rozwiązań do codziennej praktyki, utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje).

6 - 6 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Zadania Dyrektora szkoły /przedszkola: uczestnictwo w pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły i przedszkola, planowaniu i realizacji RPW, współpraca w zakresie pozyskania ekspertów merytorycznych dla realizacji RPW, motywowanie pracowników do uczestniczenia w szkoleniach kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych, pomoc organizacyjna – udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, monitorowanie działań podejmowanych w ramach Rocznego Planu Wspomagania, włączanie oceny działań oraz efektów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej szkoły/przedszkola.

7 - 7 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Zadania Eksperta zewnętrznego profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły i przedszkola warsztatów i/lub innych zaplanowanych form szkoleniowych dla nauczycieli (warsztatów konsultacji grupowych, wykładów).

8 - 8 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Instytucje wspierające realizację PPW Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

9 - 9 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Etapy realizacji RPW Diagnoza Planowanie działań Realizacja i monitorowanie Ewaluacja

10 - 10 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Wybór ofert w powiecie M. Białystok

11 - 11 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Sieci współpracy i samokształcenia sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli – koordynator sieci mgr Zbigniew Kossakowski sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli – koordynator sieci mgr Ewa Wysocka 2 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół – koordynatorzy sieci mgr Joanna Ciesielska i mgr Anna Stankiewicz

12 - 12 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Tematy pracy sieci: Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli Praca z uczniem młodszym. Dwie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół Promocja i budowanie wizerunku szkoły. Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole.

13 - 13 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Życzymy wszystkim uczestnikom projektu satysfakcji z udziału w realizacji zaplanowanych działań. Biuro projektu


Pobierz ppt "- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google