Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Skoczyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Skoczyński"— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Skoczyński
Andrzej Grzegorczyk Przemysław Skoczyński SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIESIĘĆ LAT FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Imię i Nazwisko Nazwa instytucji lub organizacji

2 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (zagrożenie mieszkańców i ciężkość wypadków)

3 Wypadki drogowe - obciążenie dla kraju
Główna przyczyna śmierci ludzi młodych (18-25 lat) 25% wszystkich zgonów z przyczyn zewnętrznych Roczne straty ok. 2,1% PKB 73% zabitych ginie na miejscu Nadmierna prędkość jazdy Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa Słaba konstrukcja pojazdów Niepodatne otoczenie dróg Zbyt późna akcja ratownicza

4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Państwa*
* - na podstawie opracowania MTiGM pt.: ”Polityka transportowa państwa na lata 2001 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju” (RM ) kształtowanie polityki transportowej w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, legislacja na poziomie parlamentu oraz działalność uchwałodawcza na poziomie samorządów, planowanie sieci drogowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,

5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Państwa
projektowanie dróg i zarządzanie ruchem, egzekucja prawa o ruchu drogowym, szkolenie kierowców, edukacja szkolna, ratownictwo drogowe, public relations, media

6 Priorytety w zakresie infrastruktury drogowej związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
usuwanie wąskich gardeł na drogach, w tym budowa obwodnic, realizacja programu dostosowania podstawowej sieci drogowej w Polsce do standardów Unii Europejskiej do 2015 roku (program TINA), zbudowanie systemu autostradowego, wdrożenie elementów menedżerskiego systemu zarządzania w jednostkach drogowych

7 Utworzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich Rad BRD
Uchwała 92/93 Rady Ministrów powołująca Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Zarządzenie nr 71/98 Prezesa Rady Ministrów o reaktywacji Rady BRD oraz o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady BRD Ministra właściwego ds. transportu. Wyodrębnienie w strukturze Ministerstwa Infrastruktury Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Utworzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkich Rad BRD na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. Nr 129 z dn r.)

8 Zadania Krajowej Rady BRD
proponowanie kierunków polityki państwa opracowywanie programów poprawy BRD inicjowanie badań naukowych inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej inicjowanie współpracy zagranicznej współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej analizowanie i ocena podejmowanych działań

9 Realizatorzy zadań Krajowej Rady BRD
Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady BRD Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Obrony Narodowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego

10 Dotychczasowe działania Krajowej Rady BRD
Opracowanie i przyjęcie prze Radę Ministrów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce GAMBIT 2000 Współdziałanie w pracach legislacyjnych Rządu i Parlamentu Współpraca w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) Współpraca z Bankiem Światowym w zakresie realizacji projektów poprawy BRD Utworzenie i funkcjonowanie Polskiego Komitetu “Global Road Safety Partnership”

11 Dotychczasowe działania Krajowej Rady BRD
Współpraca z Ministerstwem Transportu Holandii w ramach Memorandum of Understanding Kontynuacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi CEMT, OECD, EKG ONZ, Komisja Europejska (High Level Group on Road Safety) Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi i akademickimi Współpraca na rzecz poprawy BRD z partnerami pozarządowymi Współdziałanie ze środkami masowego przekazu

12 Najważniejsze ostatnie działania na rzecz poprawy BRD
powołanie Krajowej Rady BRD i Wojewódzkich Rad BRD; utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego; działania legislacyjne (ust. prawo o ruchu drogowym, prawo o transporcie drogowym, ust. o czasie pracy kierowców, projekt ust. o kierujących pojazdami...) projekt Banku Światowego (studia, zadania GDDKiA, pilotażowe wojewódzkie programy BRD...) oraz pozyskanie nowych środków z Banku Światowego (4,5 mln €) GRSP i współpraca międzynarodowa akcje propagujące brd („Narodowy Test na Prawo Jazdy” – TVN, I  IV Międzynarodowe Tygodnie BRD, „Odblaskowe pierwszaki”, „Bądź błyskotliwy – bezpieczna droga do domu”...) konferencje (SARTRE III, podpisanie Deklaracji Werońskiej i programu „Europa dla życia”, podpisanie Europejskiej Karty BRD)

13 Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Główny cel: zmniejszenie liczby zabitych o 50% w okresie 2000/2010 r. (zgodnie z głównym celem Unii Europejskiej) zmniejszenie liczby wypadków powodowanych przez: - jazdę z nadmierną szybkością - jazdę pod wpływem alkoholu - młodych kierowców poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg zwiększenie liczby osób korzystających z pasów bezpieczeństwa rozwój ratownictwa drogowego

14 Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Edukacja wprowadzenie Wychowania Komunikacyjnego w szkołach wzrost świadomości i poparcia społeczeństwa dla działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego psychologiczne wsparcie dla działań Policji (akceptacja, prestiż) zmiana zachowań użytkowników dróg stworzenie i wspieranie pozytywnych zachowań na drogach Rozwój kontaktów ze środkami masowego przekazu, wykorzystywanie nowych form komunikowania się, współpraca z firmami, organizacjami pozarządowymi, kościołem...

15 Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa tel fax internet:


Pobierz ppt "Przemysław Skoczyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google