Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIESIĘĆ LAT FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Imię i Nazwisko Nazwa instytucji lub organizacji Andrzej Grzegorczyk Przemysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIESIĘĆ LAT FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Imię i Nazwisko Nazwa instytucji lub organizacji Andrzej Grzegorczyk Przemysław."— Zapis prezentacji:

1 DZIESIĘĆ LAT FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Imię i Nazwisko Nazwa instytucji lub organizacji Andrzej Grzegorczyk Przemysław Skoczyński SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (zagrożenie mieszkańców i ciężkość wypadków)

3 Wypadki drogowe - obciążenie dla kraju Główna przyczyna śmierci ludzi młodych (18-25 lat) 25% wszystkich zgonów z przyczyn zewnętrznych Roczne straty ok. 2,1% PKB 73% zabitych ginie na miejscu Nadmierna prędkość jazdy Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa Słaba konstrukcja pojazdów Niepodatne otoczenie dróg Zbyt późna akcja ratownicza

4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Państwa* * - na podstawie opracowania MTiGM pt.: Polityka transportowa państwa na lata 2001 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju (RM 17.10.2001) 1.kształtowanie polityki transportowej w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, 2. legislacja na poziomie parlamentu oraz działalność uchwałodawcza na poziomie samorządów, 3. planowanie sieci drogowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,

5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Państwa 4.projektowanie dróg i zarządzanie ruchem, 5.egzekucja prawa o ruchu drogowym, 6.szkolenie kierowców, 7.edukacja szkolna, 8.ratownictwo drogowe, 9.public relations, media

6 Priorytety w zakresie infrastruktury drogowej związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego usuwanie wąskich gardeł na drogach, w tym budowa obwodnic, realizacja programu dostosowania podstawowej sieci drogowej w Polsce do standardów Unii Europejskiej do 2015 roku (program TINA), zbudowanie systemu autostradowego, wdrożenie elementów menedżerskiego systemu zarządzania w jednostkach drogowych

7 Utworzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich Rad BRD Uchwała 92/93 Rady Ministrów powołująca Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Zarządzenie nr 71/98 Prezesa Rady Ministrów o reaktywacji Rady BRD oraz o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady BRD Ministra właściwego ds. transportu. Wyodrębnienie w strukturze Ministerstwa Infrastruktury Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Utworzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkich Rad BRD na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. Nr 129 z dn. 12.11.2001 r.)

8 Zadania Krajowej Rady BRD proponowanie kierunków polityki państwa opracowywanie programów poprawy BRD inicjowanie badań naukowych inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej inicjowanie współpracy zagranicznej współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej analizowanie i ocena podejmowanych działań

9 Realizatorzy zadań Krajowej Rady BRD Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady BRD Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Obrony Narodowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego

10 Dotychczasowe działania Krajowej Rady BRD Opracowanie i przyjęcie prze Radę Ministrów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce GAMBIT 2000 Współdziałanie w pracach legislacyjnych Rządu i Parlamentu Współpraca w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) Współpraca z Bankiem Światowym w zakresie realizacji projektów poprawy BRD Utworzenie i funkcjonowanie Polskiego Komitetu Global Road Safety Partnership

11 Dotychczasowe działania Krajowej Rady BRD Współpraca z Ministerstwem Transportu Holandii w ramach Memorandum of Understanding Kontynuacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi CEMT, OECD, EKG ONZ, Komisja Europejska (High Level Group on Road Safety) Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi i akademickimi Współpraca na rzecz poprawy BRD z partnerami pozarządowymi Współdziałanie ze środkami masowego przekazu

12 Najważniejsze ostatnie działania na rzecz poprawy BRD powołanie Krajowej Rady BRD i Wojewódzkich Rad BRD; utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego; działania legislacyjne (ust. prawo o ruchu drogowym, prawo o transporcie drogowym, ust. o czasie pracy kierowców, projekt ust. o kierujących pojazdami...) projekt Banku Światowego (studia, zadania GDDKiA, pilotażowe wojewódzkie programy BRD...) oraz pozyskanie nowych środków z Banku Światowego (4,5 mln ) GRSP i współpraca międzynarodowa akcje propagujące brd (Narodowy Test na Prawo Jazdy – TVN, I IV Międzynarodowe Tygodnie BRD, Odblaskowe pierwszaki, Bądź błyskotliwy – bezpieczna droga do domu...) konferencje (SARTRE III, podpisanie Deklaracji Werońskiej i programu Europa dla życia, podpisanie Europejskiej Karty BRD)

13 Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Główny cel: zmniejszenie liczby zabitych o 50% w okresie 2000/2010 r. (zgodnie z głównym celem Unii Europejskiej) zmniejszenie liczby wypadków powodowanych przez: - jazdę z nadmierną szybkością - jazdę pod wpływem alkoholu - młodych kierowców poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg zwiększenie liczby osób korzystających z pasów bezpieczeństwa rozwój ratownictwa drogowego

14 Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Edukacja wprowadzenie Wychowania Komunikacyjnego w szkołach wzrost świadomości i poparcia społeczeństwa dla działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego psychologiczne wsparcie dla działań Policji (akceptacja, prestiż) zmiana zachowań użytkowników dróg stworzenie i wspieranie pozytywnych zachowań na drogach Rozwój kontaktów ze środkami masowego przekazu, wykorzystywanie nowych form komunikowania się, współpraca z firmami, organizacjami pozarządowymi, kościołem...

15 Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel. 630-12-55 fax. 830-00-80 internet: www.krbrd.gov.pl e-mail: agrzegorczyk@mi.gov.pl


Pobierz ppt "DZIESIĘĆ LAT FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Imię i Nazwisko Nazwa instytucji lub organizacji Andrzej Grzegorczyk Przemysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google