Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 9 kwietnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

2 2 §§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ Złożoność prawna Złożoność przedmiotowa Specjalizacyjna złożoność technologiczna

3 Centralna Baza Danych Przestrzennych m.st. Warszawy PrezydentBiuroWydziałDział WydziałDział BiuroWydziałDział WydziałDział BiuroWydziałDział WydziałDział 3 Zapewnienie dostępu dla pracowników Urzędu do aktualnych danych przestrzennych. Poprawa jakości danych, dzięki wykorzystaniu tych samych danych referencyjnych. Sukcesywne zmniejszanie nakładów na pozyskiwanie i utrzymywanie baz danych przestrzennych. Realizacja wymagań dyrektywy INSPIRE

4 Zastosowane rozwiązania dla CBDP 4 Platforma usług geoprzestrzennych BGiK – to m.in.: Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych: chmura obliczeniowa (macierz dyskowa 100TB, klastry obliczeniowe, środowisko aplikacyjne (licencje), wraz z usługami utrzymania, administracji i rozbudowy) Wdrażanie standardów pozyskiwania systemów i danych (w tym opracowywanie własnych lokalnych) Centralny kanał wymiany danych - Repozytorium : >700 warstw tematycznych, >25 mln obiektów wektorowych; docelowo 2x Platforma usług geoprzestrzennych BGiK – to m.in.: Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych: chmura obliczeniowa (macierz dyskowa 100TB, klastry obliczeniowe, środowisko aplikacyjne (licencje), wraz z usługami utrzymania, administracji i rozbudowy) Wdrażanie standardów pozyskiwania systemów i danych (w tym opracowywanie własnych lokalnych) Centralny kanał wymiany danych - Repozytorium : >700 warstw tematycznych, >25 mln obiektów wektorowych; docelowo 2x

5 5 Punkty adresowe ambasady biura Urzędu inne jednostki publiczne jednostki organizacyjne Urzędu konsulaty placówki ZUS sądy urzędy dzielnic urzędy skarbowe Urzędy Stanu Cywilnego 21 warstw (poszczególne banki i operatorzy bankomatów) posterunki policji jednostki PSP gimnazja licea przedszkola szkoły podstawowe szkoły policealne szkoły zawodowe technika uczelnie wyższe obwody gimnazjów i szkół podstawowych siatka dróg w podziale na kategorię drogi 37 warstw, zawierających pozostałe elementy eDIOM budynki działki ewidencyjne działki ewidencyjne projektowane obręby ewidencyjne ramka sekcji fotoplanu 1:2000 Granice dzielnic (nazwy) archiwalne granice miasta (1916, 1930, 1938, 1939, 1951, 1957, 1978, 1992, 2002) miejsca charakterystyczne 1945 ulice istniejące w 1939 roku ulice projektowane w 1939 roku granica Lotniska Chopina obszar ograniczonego użytkowania organizacje pozarządowe place zabaw strefa ograniczonego przeznaczenia strefa ograniczonej zabudowy ujęcia wód podziemnych granica I strefy TAXI dworce kolejowe granica strefy płatnego parkowania linie kolejowe linie tramwajowe parkingi P+R przystanki kolejowe przystanki SKM przystanki WKD przystanki ZTM stacje metra stacje rowerowe Veturilo ścieżki rowerowe numery dróg ulice place biblioteki domy kultury kina muzea teatry Uzupełnienie mapy własności ramka mapy zasadniczej 1:250 ramka mapy zasadniczej 1:500 ramka mapy zasadniczej 1:1000 ramka mapy zasadnicznej 1:2000 Stanowiska handlowe, targowiska stałe i targowiska jednodniowe apteki placówki terapii uzależnień poradnie psychologiczno-pedagogiczne poradnie zdrowia psychologicznego szpitale Place zabaw (zasięgi) domy dziecka domy pomocy społecznej inne pomoc społeczna organizacje pozarządowe ośrodki pomocy społecznej żłobki i kluby dziecięce Pozwolenia na budowę (Liniowe, punktowe i powierzchniowe) mapa średnich cen transakcyjnych 1 m2 lokali mieszkalnych w podziale na r transakcje lokalowe w podziale na lata (5 przedziałów) obszary Miejskiego Systemu Informacyjnego tereny zieleni cieki wody powierzchniowe cmentarze punkty katechetyczne świątynie parafie rzymskokatolickie 26 warstw, obejmujących podstawowe obiekty sportowe granica Lotniska Chopina Obszar ograniczonego użytkowania Z1 - strefa ograniczonej zabudowy Z2 - strefa ograniczeń przeznaczenia Zasięgi terenów jawnych i niejawnych akademiki apartamenty campingi hotele schroniska punkty informacyjne punkty Informacji Turystycznej Ujęcia wód podziemnych (punkt) sieci wodociągowe (7 warstw) sieci energetyczne (7 warstw) sieci ciepłownicze obwody wyborcze okręgi wyborcze Punkty adresowe ambasady biura Urzędu inne jednostki publiczne jednostki organizacyjne Urzędu konsulaty placówki ZUS sądy urzędy dzielnic urzędy skarbowe Urzędy Stanu Cywilnego 21 warstw (poszczególne banki i operatorzy bankomatów) posterunki policji jednostki PSP gimnazja licea przedszkola szkoły podstawowe szkoły policealne szkoły zawodowe technika uczelnie wyższe obwody gimnazjów i szkół podstawowych siatka dróg w podziale na kategorię drogi 37 warstw, zawierających pozostałe elementy eDIOM budynki działki ewidencyjne działki ewidencyjne projektowane obręby ewidencyjne ramka sekcji fotoplanu 1:2000 Granice dzielnic (nazwy) archiwalne granice miasta (1916, 1930, 1938, 1939, 1951, 1957, 1978, 1992, 2002) miejsca charakterystyczne 1945 ulice istniejące w 1939 roku ulice projektowane w 1939 roku granica Lotniska Chopina obszar ograniczonego użytkowania organizacje pozarządowe place zabaw strefa ograniczonego przeznaczenia strefa ograniczonej zabudowy ujęcia wód podziemnych granica I strefy TAXI dworce kolejowe granica strefy płatnego parkowania linie kolejowe linie tramwajowe parkingi P+R przystanki kolejowe przystanki SKM przystanki WKD przystanki ZTM stacje metra stacje rowerowe Veturilo ścieżki rowerowe numery dróg ulice place biblioteki domy kultury kina muzea teatry Uzupełnienie mapy własności ramka mapy zasadniczej 1:250 ramka mapy zasadniczej 1:500 ramka mapy zasadniczej 1:1000 ramka mapy zasadnicznej 1:2000 Stanowiska handlowe, targowiska stałe i targowiska jednodniowe apteki placówki terapii uzależnień poradnie psychologiczno-pedagogiczne poradnie zdrowia psychologicznego szpitale Place zabaw (zasięgi) domy dziecka domy pomocy społecznej inne pomoc społeczna organizacje pozarządowe ośrodki pomocy społecznej żłobki i kluby dziecięce Pozwolenia na budowę (Liniowe, punktowe i powierzchniowe) mapa średnich cen transakcyjnych 1 m2 lokali mieszkalnych w podziale na r transakcje lokalowe w podziale na lata (5 przedziałów) obszary Miejskiego Systemu Informacyjnego tereny zieleni cieki wody powierzchniowe cmentarze punkty katechetyczne świątynie parafie rzymskokatolickie 26 warstw, obejmujących podstawowe obiekty sportowe granica Lotniska Chopina Obszar ograniczonego użytkowania Z1 - strefa ograniczonej zabudowy Z2 - strefa ograniczeń przeznaczenia Zasięgi terenów jawnych i niejawnych akademiki apartamenty campingi hotele schroniska punkty informacyjne punkty Informacji Turystycznej Ujęcia wód podziemnych (punkt) sieci wodociągowe (7 warstw) sieci energetyczne (7 warstw) sieci ciepłownicze obwody wyborcze okręgi wyborcze

6 Metody dystrybucji danych 6 Geoportal m.st. Warszawy (mapa.um.warszawa.pl) Usługi sieciowe przeglądania (standard Web Map Service) Usługi sieciowe pobierania kopii danych (w przygotowaniu, w standardzie Web Feature Service) Dostęp do danych plikowych (Katalog ulic i placów m.st. Warszawy (ulice.um.warszawa.pl)) Geoportal m.st. Warszawy (mapa.um.warszawa.pl) Usługi sieciowe przeglądania (standard Web Map Service) Usługi sieciowe pobierania kopii danych (w przygotowaniu, w standardzie Web Feature Service) Dostęp do danych plikowych (Katalog ulic i placów m.st. Warszawy (ulice.um.warszawa.pl))

7 Pochodzenie prawne danych przestrzennych CBDP Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane prowadzone przez BGiK np. mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza); Krajowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane pozyskane na potrzeby zadań Urzędu np. Baza Danych Obiektów Topograficznych, chmura punktów ze skaningu laserowego); Rejestry prowadzone przez Urząd na podstawie przepisów szczegółowych np. Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych; Dane pozyskiwane przez poszczególne jednostki Urzędu w ramach ogólnych ustawowych zadań jednostki samorządowej; 7

8 Wyzwania Zagadnienia problematyczne: prawne, organizacyjne, technologiczne, kadrowe, jakościowe (aktualność danych!) Konieczność nieustannego doskonalenia, utrzymania oraz rozbudowy usług w sytuacji zmian, w celu osiągnięcia harmonizacji i interoperacyjności 8

9 9 www.mapa.um.warszawa.pl


Pobierz ppt "1 Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 9 kwietnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google