Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy
Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

2 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Specjalizacyjna złożoność technologiczna Z punktu widzenia urzędnika miasto jest tworem niezwykle złożonym. Możemy wyróżnić: Złożoność prawna – ilość ciągle się zmieniających przepisów określających zadania m.st. Warszawy (zadania powiatu, gminy oraz miasta stołecznego) oraz Złożoność przedmiotowa - Obszar terytorialny Warszawy (ilość infrastruktury oznacza gromadzenie wielu gigabajtów informacji na jej temat, ilość mieszkańców oznacza konieczność obsługi ogromnej setek tysięcy spraw wpływających do Urzedu) A to skutkuje m.in. dużą ilością różnorodnych technologicznie wykorzystywanych danych i systemów informatycznych służących do realizacji zadań Urzędu. Systemy i dane są szczególnie wrażliwe na upływ czasu (technologia – nieustanne wprowadzane nowe rozwiązania, dane – często się aktualizują) Złożoność prawna Złożoność przedmiotowa

3 Danych Przestrzennych
Prezydent Biuro Wydział Dział Zapewnienie dostępu dla pracowników Urzędu do aktualnych danych przestrzennych. Poprawa jakości danych, dzięki wykorzystaniu tych samych danych referencyjnych. Sukcesywne zmniejszanie nakładów na pozyskiwanie i utrzymywanie baz danych przestrzennych. Realizacja wymagań dyrektywy INSPIRE Centralna Baza Danych Przestrzennych m.st. Warszawy CBDP ma być dostępna dla wszystkich pracowników miasta, zarówno do przekazywania jak i do wykorzystywania danych przestrzennych.

4 Zastosowane rozwiązania dla CBDP
Platforma usług geoprzestrzennych BGiK – to m.in.: Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych: chmura obliczeniowa (macierz dyskowa 100TB, klastry obliczeniowe, środowisko aplikacyjne (licencje), wraz z usługami utrzymania, administracji i rozbudowy) Wdrażanie standardów pozyskiwania systemów i danych (w tym opracowywanie własnych lokalnych) Centralny kanał wymiany danych - Repozytorium : >700 warstw tematycznych, >25 mln obiektów wektorowych; docelowo 2x Zbudowane w BGiK Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych jest wykorzystywane jako platforma działania systemów informacji przestrzennej różnych jednostek Urzedu. Według niektórych definicji spełnia cechy korporacyjnej chmury obliczeniowej (ale nie działa komercyjnie). W ramach zapewnienia możliwość dzielenia się danymi, BGiK prowadzi starania na rzecz wprowadzania ujednoliconych standardów pozyskiwania i prowadzenia danych oraz budowy systemów informatycznych. Dane z miejskich systemów informacji przestrzennej gromadzone są w repozytorium CBDP, stanowiący główny kanał wymiany danych.

5 Przykład warstw tematycznych danych występujących w Repozytorium.
Punkty adresowe organizacje pozarządowe domy pomocy społecznej ambasady place zabaw inne pomoc społeczna biura Urzędu strefa ograniczonego przeznaczenia inne jednostki publiczne strefa ograniczonej zabudowy ośrodki pomocy społecznej jednostki organizacyjne Urzędu ujęcia wód podziemnych żłobki i kluby dziecięce konsulaty granica I strefy TAXI Pozwolenia na budowę (Liniowe, punktowe i powierzchniowe) placówki ZUS dworce kolejowe sądy granica strefy płatnego parkowania mapa średnich cen transakcyjnych 1 m2 lokali mieszkalnych w podziale na r urzędy dzielnic linie kolejowe urzędy skarbowe linie tramwajowe transakcje lokalowe w podziale na lata (5 przedziałów) Urzędy Stanu Cywilnego parkingi P+R 21 warstw (poszczególne banki i operatorzy bankomatów) przystanki kolejowe obszary Miejskiego Systemu Informacyjnego przystanki SKM tereny zieleni posterunki policji przystanki WKD cieki jednostki PSP przystanki ZTM wody powierzchniowe gimnazja stacje metra cmentarze licea stacje rowerowe Veturilo punkty katechetyczne przedszkola ścieżki rowerowe świątynie szkoły podstawowe numery dróg parafie rzymskokatolickie szkoły policealne ulice 26 warstw, obejmujących podstawowe obiekty sportowe szkoły zawodowe place technika biblioteki uczelnie wyższe domy kultury Obszar ograniczonego użytkowania obwody gimnazjów i szkół podstawowych kina Z1 - strefa ograniczonej zabudowy siatka dróg w podziale na kategorię drogi muzea Z2 - strefa ograniczeń przeznaczenia 37 warstw, zawierających pozostałe elementy eDIOM teatry Zasięgi terenów jawnych i niejawnych Uzupełnienie mapy własności akademiki budynki ramka mapy zasadniczej 1:250 apartamenty działki ewidencyjne ramka mapy zasadniczej 1:500 campingi działki ewidencyjne projektowane ramka mapy zasadniczej 1:1000 hotele obręby ewidencyjne ramka mapy zasadnicznej 1:2000 schroniska ramka sekcji fotoplanu 1:2000 Stanowiska handlowe, targowiska stałe i targowiska jednodniowe punkty informacyjne Granice dzielnic (nazwy) punkty Informacji Turystycznej archiwalne granice miasta (1916, 1930, 1938, 1939, 1951, 1957, 1978, 1992, 2002) apteki Ujęcia wód podziemnych (punkt) placówki terapii uzależnień sieci wodociągowe (7 warstw) miejsca charakterystyczne 1945 poradnie psychologiczno-pedagogiczne sieci energetyczne (7 warstw) ulice istniejące w 1939 roku poradnie zdrowia psychologicznego sieci ciepłownicze ulice projektowane w 1939 roku szpitale obwody wyborcze granica Lotniska Chopina Place zabaw (zasięgi) okręgi wyborcze obszar ograniczonego użytkowania domy dziecka Przykład warstw tematycznych danych występujących w Repozytorium. W CBDP gromadzone są dane przestrzenne z zakresu geodezji, architektury, ochrony środowiska, drogownictwa, infrastruktury i wielu innych.

6 Metody dystrybucji danych
Geoportal m.st. Warszawy (mapa.um.warszawa.pl) Usługi sieciowe przeglądania (standard Web Map Service) Usługi sieciowe pobierania kopii danych (w przygotowaniu, w standardzie Web Feature Service) Dostęp do danych plikowych (Katalog ulic i placów m.st. Warszawy (ulice.um.warszawa.pl)) Na geoportalu upubliczniona są dane pozyskiwane w ramach CBDP. BGiK uruchomiło także usługi sieciowe WMS – służąca do przeglądania danych, oraz pracuje nad uruchomieniem usług WFS – służących do gromadzenia danych. Dla opracowanego niedawno staraniem BGiK Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy jest możliwość pobrania go w pliku excel. Możliwość zastosowania tego katalogu zawierającego wzory pisowni nazw, jest niezwykle cenna we wszelkich systemach informatycznych ponieważ umożliwia łączenie danych różnych zbiorów po adresie – a takie dane są najczęściej wykorzystywane w zagadnieniach miejskich.

7 Pochodzenie prawne danych przestrzennych CBDP
Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane prowadzone przez BGiK np. mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza); Krajowy zasób geodezyjno-kartograficzny (dane pozyskane na potrzeby zadań Urzędu np. Baza Danych Obiektów Topograficznych, chmura punktów ze skaningu laserowego); Rejestry prowadzone przez Urząd na podstawie przepisów szczegółowych np. Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych; Dane pozyskiwane przez poszczególne jednostki Urzędu w ramach ogólnych ustawowych zadań jednostki samorządowej; Dane zgromadzone w CBDP są dystrybuowane według prawnych możliwości ich pochodzenia. Każdy zbiór danych wymaga analizy w zakresie możliwości udostępniania danemu podmiotowi. Niektóre zasoby są objęte opłatami. Najłatwiejsza sytuacja jest dla danych pozyskiwanych przez Urząd w ramach ogólnych ustawowych zadań jednostki samorządowej – tu w większości dysponentem jest Prezydent miasta więc te dane są dystrybuowane poprzez geoportal oraz usługi sieciowe.

8 Wyzwania Zagadnienia problematyczne: prawne, organizacyjne, technologiczne, kadrowe, jakościowe (aktualność danych!) Konieczność nieustannego doskonalenia, utrzymania oraz rozbudowy usług w sytuacji zmian, w celu osiągnięcia harmonizacji i interoperacyjności BGiK pracuje nieustannie nad systemami informacji przestrzennej, nad rozwiązywaniem licznych problemów (także technicznych), w ramach zadań związanych z interoperacyjnością i harmonizacją danych przestrzennych.

9 Zapraszamy do korzystania z serwisu um.warszawa.pl Zalety w porównaniu do innych serwisów: Jedyne źródło w internecie zawierające tak dużo wiarygodnych informacji nt. Warszawy Najbardziej aktualne dane w tym zdjęcia lotnicze (co roku pozyskiwane) Serwisy tematyczne np. Warszawa historyczna


Pobierz ppt "Centralna Baza Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google