Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej"— Zapis prezentacji:

1 Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej

2 Przesłanki do rozważań
Uwarunkowania prawne ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Uwarunkowanie systemowe powiat jest podstawowym ogniwem w budowie baz danych powiaty prowadzą bazy danych w sposób jednorodny powiatowe bazy danych są podstawą do tworzenia wszystkich baz opartych o dane przestrzenne Uwarunkowania organizacyjne i finansowe

3 Zadania powiatu Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
zasadnicza część systemu bazy danych ograniczenie treści zasobu do części obligatoryjnej (wg instrukcji K1) tzn.: osnowy geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków budynki ewidencja sieci uzbrojenia terenu dyskusyjny zakres treści zasobu: sieć uzbrojenia terenu drogi i ulice (krawędzie, krawężniki jezdni) Zadanie wykonywane wyłącznie przez powiat

4 Zadania powiatu Sposób pozyskiwania danych: Oczekiwany efekt:
bezpośrednio z pomiarów z instytucji publicznych na podstawie przepisów i porozumień poprzez tworzenie połączeń między bazami danych prowadzonych przez instytucje np. Gazownia, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg i Mostów Oczekiwany efekt: komplementarny i spójny system baz danych

5 Zadania powiatu Dane pozyskiwane z gmin
powiat prowadzi rejestr adresów (ewidencje miejscowości, ulic i numerów porządkowych) włącza do zasobu powiatowego dane z mpzp linie rozgraniczające, przeznaczenie terenu koordynuje i uzgadnia topologie mpzp (szczególnie na granicach gmin) koordynuje i prowadzi mapy dróg publicznych i dróg wewnętrznych o charakterze publicznym

6 Zadania gminy Prowadzi mapy gminy (miasta)
w oparciu o mapę prowadzoną przez powiat (część obligatoryjna) decyduje o zakresie zawartości mapy Prowadzi mapy w zależności od potrzeb w różnych skalach Gminny zasób geodezyjny i kartograficzny tworzą dodatkowo materiały: fotogrametryczne teledetekcyjne inne zobrazowania terenu Zadania mogą być realizowane: przez powiat w porozumieniu z gminą lub z gminami wspólnie przez gminy w części przez gminę Zadanie finansowanie przez gminę

7 Zadania powiatu, zadania gminy
Wykorzystanie efektu synergii bazy powiatowej i gminnej Trzy zasady wymiany danych: bazy danych współpracują ze sobą dane przestrzenne przekazywane są nieodpłatnie geodeta swobodnie korzysta z obu baz (poprzez bazę powiatu) Bazy powiatowe i gminne zasilają: bazę województwa bazę krajową - GEOPORTAL

8 Zadania powiatu, zadania gminy
Nowe wyzwania: własność warstwowa kataster 3D łączenie baz danych nowoczesnymi technologiami

9 Zadania województwa Opracowuje i prowadzi mapę województwa:
w oparciu o dane z powiatów aktualizowana na bieżąco Zasób wojewódzki składa się z: map materiałów fotogrametrycznych teledetekcyjnych i innych Prowadzenie „map dyżurnych”: projektowanego uzbrojenia tereny, dróg o innej tematyce np. obszary zalewowe, Natura 2000 Zadanie finansowane przez województwo

10 Podsumowanie Podstawowe bazy danych tworzone są w powiatach Tworzymy:
bazy danych przestrzennych relacyjne bazy danych Mapy są jedną z form prezentacji zawartości baz danych dla nas najważniejszą

11

12

13 Andrzej Krygier Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google