Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach Ewa Strzelecka-Jastrząb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach Ewa Strzelecka-Jastrząb."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach Ewa Strzelecka-Jastrząb

2 Zakres inwentaryzacji wyznaczenie na terenie poszczególnych gmin obszarów zabudowy zwartej, rozproszonej (luźnej) i silnie rozproszonej (złożony system upraw i działek), cel wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych gminach powierzchni mieszkań w podziale na ich rok budowy oraz w podziale na mieszkania ocieplone oraz na mieszkania z wymienioną stolarką budowlaną, cel wyznaczenie strat ciepła w zależności od stopnia izolacji termicznej budynków zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych gminach powierzchni mieszkań w podziale na rodzaje instalacji grzewczych oraz rodzaje stosowanych w nich paliw, cel wyznaczenie ilości zużywanych paliw oraz wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych gminach zasobów biomasy, cel inwentaryzacja zasobów paliw alternatywnych

3 Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji zakupiono dane o granicach gmin w polskiej części obszaru wsparcia, źródło danych: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Państwowy Rejestr Granic pobrano dane dotyczące form użytkowania ziemi, źródło danych: European Environment Agency, warstwa informacyjna GIS CORINE LAND COVER wersja z 2007 roku wykonano analizę statystyczną współwystępowania zabudowy mieszkaniowej w różnych typach użytkowania ziemi, wybrano trzy typy użytkowania ziemi: relacja pola zabudowy do pola użytkowania terenu zabudowa zwarta~ 40% zabudowa rozproszona (luźna)~ 30% złożony system upraw i działek~ 10% wykonano analizę wizualną na podstawie zdjęcia lotniczego obszaru, źródło: Google Earth

4 Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji

5 Izolacja termiczna budynków pobrano dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach w podziale na następujące okresy ich budowy: przed 1918 r. oraz w latach 1918-1944, 1945-1970, 1971-1978, 1979-1988, 1989-2002, 2003-2006 i w 2007 roku, źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych pobrano dane nt. ilości mieszkań i ich powierzchni użytkowej w poszczególnych gminach wg form ich własności (komunalne, osób fizycznych, spółdzielcze, TBS, zakładowe, pozostałe), źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych na podstawie pobranych danych wyznaczono średnią powierzchnię mieszkania w każdej gminie i każdej grupie własności,

6 Izolacja termiczna budynków pobrano dane nt. ilości wyremontowanych mieszkań: - roboty remontowe i remonty kapitalne mieszkań komunalnych (poziom gmin, lata 1996-2001), - ocieplenia mieszkań komunalnych (poziom gmin, lata: 2003, 2005, 2007), - wymiana stolarki budowlanej w mieszkaniach komunalnych (poziom gmin, lata: 2003, 2005, 2007), - ocieplenia mieszkań wg form własności (poziom powiatów, lata 2003, 2005, 2007), - wymiana stolarki budowlanej w mieszkaniach wg form własności (poziom powiatów, lata 2003, 2005, 2007), źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych na podstawie pobranych danych w poszczególnych gminach oszacowano całkowitą ilość mieszkań ocieplonych oraz całkowitą ilość mieszkań z wymienioną stolarką budowlaną w podziale na poszczególne formy ich własności, na podstawie ilości mieszkań określono ich powierzchnię użytkową przyjmując do obliczeń wyznaczone wcześniej średnie powierzchnie mieszkań w każdej gminie i każdej grupie własności,

7 Izolacja termiczna budynków dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań ocieplonych i mieszkań z wymienioną stolarką budowlaną wg form ich własności przeszacowano na powierzchnię użytkową mieszkań ocieplonych i mieszkań z wymienioną stolarką wg okresu ich budowy. Baza wynikowa: całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w poszczególnych gminach w podziale na 8 okresów ich budowy (przed 1918-2007), powierzchnia użytkowa mieszkań ocieplonych w podziale na 8 okresów ich budowy, powierzchnia użytkowa mieszkań z wymienioną stolarką budowlaną w podziale na 8 okresów ich budowy.

8 Mieszkania w podziale na rodzaje instalacji grzewczych oraz rodzaje stosowanych paliw pobrano dane dla lat 2002, 2006 i 2007 nt. powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych zakupiono dla roku 2002 dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań: - c.o. z sieci, - c.o. z kotłowni obsługującej budynek wielomieszkaniowy, - kotłownie indywidualne, - piece, - inne, mobilne źródła ciepła, oraz w podziale na stosowane do tego celu czynniki grzewcze: - paliwa stałe, - paliwa ciekłe, - paliwa gazowe, - energia elektryczna, - systemy 2-paliwowe, - inne źródło danych: GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002

9 Mieszkania w podziale na rodzaje instalacji grzewczych oraz rodzaje stosowanych paliw na podstawie danych szczegółowych dla roku 2002 oraz na podstawie znajomości powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach w latach 2006 i 2007 oszacowano powierzchnię użytkową mieszkań w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań oraz w podziale na stosowane do tego celu paliwa w latach 2006 i 2007. Baza wynikowa: powierzchnia użytkowa mieszkań w poszczególnych gminach w latach 2006 i 2007 w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań oraz w podziale na stosowane do tego celu paliwa.

10 Zasoby biomasy dane o zasobach biomasy zostały opracowane na poziomie roku 2008. Drewno pobrano dane statystyczne nt. powierzchni lasów w poszczególnych gminach, źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych wychodząc z tej informacji oraz wykorzystując dane literaturowe nt. wielkości pozyskania drewna oszacowano zasoby drewna na cele energetyczne, Słoma pobrano dane statystyczne nt. powierzchni upraw w poszczególnych gminach, uwzględniono: zboża podstawowe, kukurydzę oraz rzepak, źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych wychodząc z tej informacji oraz wykorzystując dane literaturowe nt. wielkości uzyskiwanych plonów, ilości uzyskiwanej słomy oraz ilości słomy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne oszacowano zasoby słomy,

11 Zasoby biomasy Uprawy roślin energetycznych pobrano dane statystyczne nt. powierzchni ugorów i gruntów ornych odłogowanych w poszczególnych gminach, źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych uwzględniono możliwości upraw wierzby wiciowej, miskanta olbrzyma i ślazowca pensylwańskiego, na podstawie danych literaturowych oszacowano wielkość ugorów i gruntów ornych odłogowanych możliwych do wykorzystania pod uprawy roślin energetycznych oraz średnią produkcję biomasy z hektara tych upraw w ciągu roku. Baza wynikowa: możliwe do pozyskania na terenie poszczególnych gmin na cele energetyczne ilości drewna, słomy i biomasy z upraw roślin energetycznych.

12 Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%] wg okresu budowy i stopnia izolacji termicznej

13 Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%] wg rodzajów instalacji grzewczych (stan na 2007) Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%] wg rodzajów stosowanych paliw (stan na 2007)

14 Potencjalne zasoby biomasy (stan na 2008)

15 Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium projektu Katowice, 30 czerwca 2010 Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach Ewa Strzelecka-Jastrząb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google