Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007- 2013

2 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Cezary Kuśmirek Zastępca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

3 Podmiot wdrażający Od 2009 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełni funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit środków dla działania na lata 2007-2013 wynosi 30 mln euro (aktualnie 127,2 mln zł).

4 Dotychczas, w ramach sześciu edycji konkursów na realizację operacji szkoleniowych w 89 konkursach: złożono 397 wniosków o przyznanie pomocy (średnio ponad 4 w konkursie) na łączną kwotę 371,4 mln zł; podpisano 87 umów o przyznanie pomocy na kwotę 87,5 mln zł (co stanowi 68,8% limitu dla działania); przyjęto 195 wniosków o płatność na kwotę 68,0 mln zł*; wystawiono 216 zleceń płatności na kwotę 66,6 mln zł* (wliczając wyprzedzające finansowanie); zrealizowano 216 płatności na kwotę 66,6 mln zł* (52,4% limitu). *wg stanu na 06.09.2013 r. Wdrażanie działania 111

5 Wykorzystanie alokacji na działanie 111 napoziomie kontraktacji Wykorzystanie alokacji na działanie 111 na poziomie kontraktacji

6

7 Wykorzystanie alokacji na poziomie kontraktacjiwg działań Wykorzystanie alokacji na poziomie kontraktacji wg działań

8 Zrealizowane płatności – % wykorzystania środków EFFROW wg działań

9 Obszary tematyczne szkoleń wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach PROW na lata 2007-2013; wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach PROW na lata 2007-2013; podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej; podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej; produkcja mięsa wysokiej jakości jako szansa opłacalności produkcji; produkcja mięsa wysokiej jakości jako szansa opłacalności produkcji; alternatywne źródła energii i ich zastosowania oraz produkcja biogazu rolniczego; alternatywne źródła energii i ich zastosowania oraz produkcja biogazu rolniczego; rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach; rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach; finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych; finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych; wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu do sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym; wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu do sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym; pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych. pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych.

10 I Edycja konkursów podpisanie umów: VII – IX 2010 r. podpisanie umów: VII – IX 2010 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2014 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2014 r. zaplanowano przeszkolenie 135 997 osób, przeszkolono 127 980 (94%). zaplanowano przeszkolenie 135 997 osób, przeszkolono 127 980 (94%).

11 II Edycja konkursów podpisanie umów: VI – VII 2011 r. podpisanie umów: VI – VII 2011 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. zaplanowano przeszkolenie 18 430 osób, dotychczas* przeszkolono 17 538 (95%). zaplanowano przeszkolenie 18 430 osób, dotychczas* przeszkolono 17 538 (95%). * w oparciu o zrealizowane płatności

12 III Edycja konkursów podpisanie umów: XI 2011 – II 2012 r. podpisanie umów: XI 2011 – II 2012 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. realizacja szkoleń do 30 czerwca 2013 r. zaplanowano przeszkolenie 33 700 osób, dotychczas* przeszkolono 17 461 (52%). zaplanowano przeszkolenie 33 700 osób, dotychczas* przeszkolono 17 461 (52%). * w oparciu o zrealizowane płatności

13 IV Edycja konkursów podpisanie umów: VII – VIII 2012 r. podpisanie umów: VII – VIII 2012 r. realizacja szkoleń do 31 października 2013 r. realizacja szkoleń do 31 października 2013 r. zaplanowano przeszkolenie 31 770 osób, dotychczas przeszkolono 8 342 (26%). zaplanowano przeszkolenie 31 770 osób, dotychczas przeszkolono 8 342 (26%).

14 V Edycja konkursów podpisanie umowy: V 2013 r. podpisanie umowy: V 2013 r. realizacja szkoleń do 31 grudnia 2014 r. realizacja szkoleń do 31 grudnia 2014 r. zatwierdzanie materiałów szkoleniowych, szkolenia w fazie organizacji; zatwierdzanie materiałów szkoleniowych, szkolenia w fazie organizacji; zaplanowano przeszkolenie 12 000 osób. zaplanowano przeszkolenie 12 000 osób.

15 VI Edycja konkursów rozstrzygnięcie konkursów: IX 2013 r. rozstrzygnięcie konkursów: IX 2013 r. realizacja szkoleń do 30 kwietnia 2015 r. (termin realizacji operacji: nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.) realizacja szkoleń do 30 kwietnia 2015 r. (termin realizacji operacji: nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.) zajęcia dla osób zatrudnionych w rolnictwie nie powinny być planowane w okresie od 1 maja do 30 września. zajęcia dla osób zatrudnionych w rolnictwie nie powinny być planowane w okresie od 1 maja do 30 września.

16 edycje konkursów I - IV Łączna liczba uczestników szkoleń (w oparciu o płatności zrealizowane na dzień 06.09.2013): 171 321 osób Łączna liczba uczestników szkoleń (w oparciu o płatności zrealizowane na dzień 06.09.2013): 171 321 osób We wszystkich zakończonych umowach osiągnięty został założony cel, tzn. liczba osób przeszkolonych w ramach operacji stanowiła ponad 75% liczby osób do przeszkolenia deklarowanej we wniosku o przyznanie pomocy. We wszystkich zakończonych umowach osiągnięty został założony cel, tzn. liczba osób przeszkolonych w ramach operacji stanowiła ponad 75% liczby osób do przeszkolenia deklarowanej we wniosku o przyznanie pomocy.

17 Realizacja wybranych operacji Liczba uczestników % planrealizacja 4 4625 056113,3% 4 2004 422105,3% 13 02013 429103,1% 24019782,1% 1 7901 40878,7% 26020378,1%

18 Realizacja wskaźników monitorowania dla działania 111 Wykorzystanie limitu środków Limit środków 2007 - 2013 [mln zł] Zrealizowane płatności [mln zł] % realizacji 127,266,652,4% Realizacja wskaźników monitorowania Wartość docelowa 2007 - 2013 Wartość wykonana (na dzień 06.09.2013 r.) % realizacji 1 Uczestnicy szkoleń 300 000171 32157,1% 2 Liczba projektów 37587 23,2% 3 Liczba szkoleń 7 5007 770 103,6%

19 Tematy VII edycji konkursów

20 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Cezary Kuśmirek Zastępca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

21 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google