Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Nie będzie zakazu stosowania tradycyjnych metod produkcji żywności Nie będzie zakazu stosowania tradycyjnych metod produkcji żywności Wędzenie – nowe, unijne przepisy Unijne rozporządzanie nie zakazuje wędzenia

3 Wprowadzane przez Komisję Europejską przepisy mają ograniczyć ilość szkodliwych dla zdrowia substancji rakotwórczych. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Kwestie te leżą w kompetencji Ministra Zdrowia. Wprowadzane przez Komisję Europejską przepisy mają ograniczyć ilość szkodliwych dla zdrowia substancji rakotwórczych. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Kwestie te leżą w kompetencji Ministra Zdrowia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wędzenie – nowe, unijne przepisy

4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawidłowe prowadzenie procesu wędzenia zapewnia spełnienie unijnych wymagań. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w zdecydowanej większości polskie wędzonki spełniają nowe, unijne normy. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w zdecydowanej większości polskie wędzonki spełniają nowe, unijne normy. najwyższy dopuszczalny poziom benzo(α)pirenu w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych najwyższy dopuszczalny poziom benzo(α)pirenu w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych 2 mikrogramy na kilogram 2 mikrogramy na kilogram od 1września 2014 r. Wędzenie – nowe, unijne przepisy

5 2012 r.2013 r. liczba badań liczba wyników niezgodnych liczba badań liczba wyników niezgodnych urzędowychwłaścicielskichurzędowychwłaścicielskichurzędowychwłaścicielskichurzędowychwłaścicielskich ZAKŁADY PRODUKUJĄCE MIĘSO WĘDZONE I/LUB PRODUKTY MIĘSNE WĘDZONE ZAKŁADY PRODUKUJĄCE RYBY WĘDZONE I/LUB PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA WĘDZONE RAZEM Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wędzenie – nowe, unijne przepisy Badania urzędowe i właścicielskie w kierunku WWA wykonane w latach przez Inspekcję Weterynaryjną i zakłady będące pod jej nadzorem. Badania urzędowe i właścicielskie w kierunku WWA wykonane w latach przez Inspekcję Weterynaryjną i zakłady będące pod jej nadzorem.

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Badania żywności pochodzenia zwierzęcego w kierunku zawartości WWA przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności, w latach : rokliczba próbek GRUPA: mięso, podroby i produkty mięsne GRUPA: drób, podroby i produkty drobiarskie GRUPA: ryby i owoce morza i ich przetwory GRUPA: wyroby garmażeryjne i kulinarne* 2012 zbadanych zdyskwalifikowanych zbadanych zdyskwalifikowanych zbadanych zdyskwalifikowanych100- * mięso poddane obróbce cieplnej (grillowaniu i pieczeniu na ruszcie) Wędzenie – nowe, unijne przepisy

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wędzenie – nowe, unijne przepisy RODZAJ ASORTYMENTU ZAKŁADY ZATWIERDZONE Z ROZP. (WE) NR 853/2004 w tym z odstępstwem o małej zdolności produkcyjnej zatwierdzone zgodnie z art. 10 ust. 3 (WE) Nr 853/2004 ZAKŁADY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNĄ, LOKALNĄ, OGRANICZONĄ (MOL) LICZBA ZAKŁADÓW ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA t/tydzień LICZBA ZAKŁADÓW ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA t/tydzień MIĘSO WĘDZONE I PRODUKTY MIĘSNE WĘDZONE , ,12 MIĘSO RYB WĘDZONYCH I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA WĘDZONE 36653,954622,73 SZPROTY WĘDZONE I SZPROTY WĘDZONE W KONSERWIE, MAŁŻE, MIĘSO PODDANE OBRÓBCE CIEPLNEJ I PRODUKTY MIĘSNE PODDANE OBRÓBCE CIEPLNEJ SPRZEDAWANE KONSUMENTOWI KOŃCOWEMU 1268,34043,75 DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW WĘDZONYCH TRADYCYJNIE

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Producenci zobligowani są do: wdrożenia systemu HACCP i wykonania badań w kierunku poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA Producenci zobligowani są do: wdrożenia systemu HACCP i wykonania badań w kierunku poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA Wędzenie – nowe, unijne przepisy

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizuje w najbliższym czasie spotkanie z udziałem ministra zdrowia oraz z przedstawicielami producentów w sprawie unijnego rozporządzenia dotyczącego najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wędzonej żywności. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizuje w najbliższym czasie spotkanie z udziałem ministra zdrowia oraz z przedstawicielami producentów w sprawie unijnego rozporządzenia dotyczącego najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wędzonej żywności. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, poprzez organizację cyklu szkoleń, pomoże producentom żywności w dostosowaniu się do nowych przepisów. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, poprzez organizację cyklu szkoleń, pomoże producentom żywności w dostosowaniu się do nowych przepisów. Wędzenie – nowe, unijne przepisy

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRAWIDŁOWE PROWADZENIE PROCESU WĘDZENIA ZAPEWNIA SPEŁNIENIE UNIJNYCH WYMAGAŃ PRAWIDŁOWE PROWADZENIE PROCESU WĘDZENIA ZAPEWNIA SPEŁNIENIE UNIJNYCH WYMAGAŃ


Pobierz ppt "Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google