Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski"— Zapis prezentacji:

1 dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski
Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – analiza wybranych mikroprojektów z terenu woj. podkarpackiego dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski

2 Europejska Współpraca Terytorialna: promocja, wspieranie, realizacja projektów o charakterze międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Trzy programy operacyjne: współpracy transgranicznej (wspólne inicjatywy lokalne i regionalne) współpracy transnarodowej współpracy międzyregionalnej

3 Priorytety Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Rozwój infrastruktury transgranicznej. Rozwój społeczno-gospodarczy. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Pomoc techniczna.

4 Cele mikroprojektów: Cel główny: Cele szczegółowe:
promocja inicjatyw lokalnych, kontakty transgraniczne, Cele szczegółowe: bezpośrednie kontakty pomiędzy ludnością Polski i Słowacji na terenach przygranicznych, przygotowanie bazy dla projektów w przyszłości,

5 Kwota na wsparcie mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka – 26,7 mln euro Podział między kraje: Polska - 14,6 mln euro, Słowacja – 12,1 Limity dofinansowania projektów: minimalny – 5 tys. euro, maksymalny – 50 tys. euro Analiza obejmuje mikroprojekty, którymi zarządza Euroregion Karpacki – po stronie polskiej w woj. podkarpackim obszar 12 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu (Rzeszów, Przemyśl, Krosno)

6 Kto mógł składać wnioski:
Stowarzyszenia, jednostki samorządowe, Jednostki administracyjne utworzone przez państwo i samorząd terytorialny (uczelnie, szkoły, instytucje badawcze i kulturalne, muzea, biblioteki, urzędy pracy, policja), Organizacje pozarządowe – non profit (stowarzyszenia, organizacje turystyczne, fundacje),

7 Obowiązki po stronie wnioskodawcy:
Charakter niedochodowy Partner po stronie słowackiej Stabilne źródło finansowania – realizacja celów projektu Odpowiedzialność za przygotowanie i zarządzanie projektem

8 Charakter wspieranych mikroprojektów o charakterze transgranicznym:
Wspólne imprezy kulturalne – warsztaty, wystawy, festiwale, konkursy sztuki Ochrona dziedzictwa kulturowego Działalność wydawnicza w obszarze współpracy transgranicznej – broszury, katalogi Sport, turystyka, rekreacja – zawody sportowe, obozy szkoleniowe, Targi, konferencje, seminaria – organizowanie Polityka informacyjna: strony www, audycje TV i radiowe, banery, ulotki, broszury Tworzenie powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi. Poprawa jakości, dostęp do kształcenia i szkoleń

9 Nabory mikroprojektów w ramach Euroregionu Karpackiego
Nabór Okres trwania Liczba realizowanych mikroprojektów Wartość dofinansowania I III – V 2009 43 1,6 mln euro II VIII – X 2010 17 638 tys. euro III II 2012-VI 2013 51 2,1 mln euro

10 Przykłady mikroprojektów, który już zostały zrealizowane
Bajkowa Kraina Pogranicza (2011 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” Partner słowacki: Stowarzyszenie Górna Olka Wartość projektu: 52 tys. euro, dofinansowanie: 44 tys. euro. Cel projektu: rozwój współpracy mieszkańców pogranicza Polski i Słowacji. Wzajemnie poznanie się i wymiana doświadczeń.

11 Działania w ramach projektu:
Mini park „Kraina baśni, bajek i legend” Międzynarodowy Dzień Dziecka – Dom Ludowy w Odrzechowej Mały kurs jazdy konnej – warsztaty w siodle dla dzieci Festiwal „Europejski dzień bajki” – podsumowanie projektu.

12 Słonecznym szlakiem – transgraniczny program edukacji ekologicznej (2011 r.)
Gmina Miejsce Piastowe Partner słowacki – Obec Zlate Wartość projektu: 12 tys. euro, dofinansowanie – 10,5 tys. euro. Cel projektu: współpraca transgraniczna gmin Miejsce Piastowe – Zlate dotycząca edukacji ekologicznej

13 Działania w ramach projektu:
Zegar ekologiczny w kształcie drzewa – funkcje edukacyjne Dwa konkursy ekologiczne Dni ekologiczne Dwujęzyczna strona www, kalendarz polsko-słowacki

14 Wspólna strategia – możliwością rozwoju pogranicza polsko- słowackiego (VII 2011 – VI 2012)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Partner słowacki – Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku Wartość projektu – 53 tys. euro, dofinansowanie – 45 tys. euro Cel projektu – rozwój współpracy turystycznej po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu Karpackiego

15 Działania w ramach projektu:
Analiza potencjału i audyt dotyczący rozwoju turystyki pogranicza Przygotowanie i wydanie „Strategii rozwoju turystyki województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego“ Przygotowanie do kolejnych projektów z zakresu turystyki z ramach programów Unii Europejskiej

16 Siatkówka ponad szczytami Karpat (2010 r.)
Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” Partner słowacki: Mestský športový klub Vranov nad Topľou Wartość projektu: 33 tys. euro, dofinansowanie 28 tys. euro. Cel projektu: bezpośrednie kontakty młodzieżowych klubów sportowych z pogranicza Polski Słowacji przez organizację turniejów siatkarskich dla młodzieży.

17 Działania w ramach projektu:
Sympozjum szkoleniowe w Sanoku – metody treningowe Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Organizacja polsko-słowackiego turnieju siatkarskiego Umowa o dalszej współpracy

18 Rozwój i promocja transgranicznego polsko- słowackiego klastra lotniczego (2010-2011)
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” Partner słowacki: Žilinská Univerzita v Žiline Wartość projektu: 32 tys. euro, dofinansowanie 27 tys. euro Cel projektu: rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego, integracja firm i instytucji

19 Działania w ramach projektu:
Ekspertyza dotycząca potrzeb i ofert współpracy Matryca kompetencji firm i instytucji - trzy wersje językowe Targi Airshow Berlin 2010

20 Galeria innych zrealizowanych mikroprojektów:
Podsumowanie Szeroki tematycznie zakres mikroprojektów Dobra podstawa do dalszej współpracy transgranicznej

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google