Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2007-2013 LEADER Wybrane zapisy z ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich …: Lokalna grupa działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2007-2013 LEADER Wybrane zapisy z ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich …: Lokalna grupa działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość"— Zapis prezentacji:

1 PROW 2007-2013 LEADER Wybrane zapisy z ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich …: Lokalna grupa działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005. art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005: LGD muszą składać się z grupy już zakwalifikowanej do inicjatyw LEADER II lub LEADER+, lub zgodnie z podejściem LEADER, albo być nową grupą reprezentującą partnerów z różnych lokalnych sektorów społeczno- ekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa lokalnego.

2 PROW 2007-2013 LEADER Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że: członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego; nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;

3 PROW 2007-2013 LEADER obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której wyłącznej właściwości należy wybieranie operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju.

4 PROW 2007-2013 LEADER Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa lokalnego.

5 PROW 2007-2013 LEADER PODSUMOWANIE dot. dotychczasowych form: 1. Fundacja: forma najmniej przystająca do wprowadzonych regulacji. Propozycja: na bazie dotychczasowego LGD tworzyć i rejestrować nowy podmiot?, 2. Stowarzyszenie: Wariant I: dostosowanie formy poprzez zmianę statutu: wprowadzenie rady, zawarcie zapisów umożliwiających przyjmowanie osób prawnych jako członków zwyczajnych stowarzyszenia. Wątpliwości: zawarcie w statucie w/w zmian powoduje faktycznie zmianę formy prawnej (przekształcenie w inną formę prawną?). Czy takie przekształcenie jest możliwe na bazie zapisów ustawy o PROW? Czy sądy takie zmiany zarejestrują? Co z nadzorem Marszałka? Wariant II: JAK W PRZYPADKU FUNDACJI. 3. Związek stowarzyszeń – jak punkt 1 (czy 2?).


Pobierz ppt "PROW 2007-2013 LEADER Wybrane zapisy z ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich …: Lokalna grupa działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google