Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER Witold Magryś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER Witold Magryś"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER Witold Magryś

2 Podejście LEADER polega na wsparciu tworzenia i realizacji nowoczesnych i innowacyjnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, powstałych z woli i przy udziale lokalnych aktorów życia społeczno-gospodarczego, reprezentujących różne branże i sektory (publiczny, społeczny i gospodarczy) OBSZAR PARTNERSTWO Lokalna Strategia Rozwoju

3 Obszary wsparcia LEADER AKTYWIZACJA KAPITAŁ SPOŁECZNY

4 Działania prorozwojowe - metoda tradycyjna a podejście LEADER podejście tradycyjnepodejście LEADER podejście sektorowe wsparcie projektu podejście odgórne centralne zarządzanie autonomiczność projektów rola administracji podejście terytorialne wsparcie strategii rozwoju podejście oddolne lokalne zarządzanie związek i synergia projektów (wartość dodana, innowacje) rola społeczności lokalnej

5 Ponad 2200 LGD w UE

6 Czy podejście LEADER może być stosowane jako metoda rozwoju lokalnego również na obszarach miejskich?

7 Wspólne Ramy Strategiczne (CSF) Streszczenie rozporządzenia 5.1. Wspólne przepisy dla wszystkich funduszy CSF 5.1.5. Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (Community-led local development): Fundusze objęte zakresem CSF muszą być ukierunkowane na wiele potrzeb rozwojowych na poziomie subregionalnym i lokalnym. Aby ułatwić przeprowadzenie wielowymiarowych i międzysektorowych interwencji, Komisja proponuje wzmocnienie inicjatyw kierowanych przez lokalną społeczność, ułatwienie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego oraz utworzenie lokalnych grup działania, w oparciu o doświadczenie płynące z podejścia LEADER.". 6.10.2011

8 Community-led local development Artykuł 28 CSF Rozwój kierowany przez lokalną społeczność, który w odniesieniu do EFRROW określany jest nazwą LEADER, jest: skoncentrowany na konkretnych terytoriach subregionalnych; kierowany przez lokalną społeczność w postaci lokalnych grup działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani sektor publiczny, ani żadna z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % głosów; prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego; zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę. 6.10.2011

9 Podejście tradycyjne prywatne podmioty gospodarcze organizacje społeczne projekt instytucje publiczne RZĄD INSTYTUCJEAGENCJE

10 Podejście LEADER instytucje publiczne prywatne podmioty gospodarcze organizacje społeczne projekt RZĄD INSTYTUCJEAGENCJE FUNDUSZE LGD /LSR

11 Dziękuję za uwagę! Witold Magryś e-mail: wmagrys@silesia.org.pl www.leaderafter2013.eu

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER Witold Magryś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google