Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD ; w kontekście podejścia LEADER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD ; w kontekście podejścia LEADER"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER
Witold Magryś

2 Lokalna Strategia Rozwoju
Podejście LEADER polega na wsparciu tworzenia i realizacji nowoczesnych i innowacyjnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, powstałych z woli i przy udziale lokalnych „aktorów” życia społeczno-gospodarczego, reprezentujących różne branże i sektory (publiczny, społeczny i gospodarczy) Lokalna Strategia Rozwoju OBSZAR PARTNERSTWO

3 Obszary wsparcia LEADER
AKTYWIZACJA KAPITAŁ SPOŁECZNY

4 Działania prorozwojowe - metoda tradycyjna a podejście LEADER
podejście tradycyjne podejście LEADER podejście sektorowe podejście terytorialne wsparcie projektu wsparcie strategii rozwoju podejście odgórne podejście oddolne centralne zarządzanie lokalne zarządzanie związek i synergia projektów (wartość dodana, innowacje) autonomiczność projektów rola administracji rola społeczności lokalnej

5 Ponad 2200 LGD w UE

6 Czy podejście LEADER może być stosowane jako metoda rozwoju lokalnego również na obszarach miejskich?

7 Wspólne Ramy Strategiczne (CSF)
Streszczenie rozporządzenia 5.1. Wspólne przepisy dla wszystkich funduszy CSF Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (Community-led local development): Fundusze objęte zakresem CSF muszą być ukierunkowane na wiele potrzeb rozwojowych na poziomie subregionalnym i lokalnym. Aby ułatwić przeprowadzenie wielowymiarowych i międzysektorowych interwencji, Komisja proponuje wzmocnienie inicjatyw kierowanych przez lokalną społeczność, ułatwienie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego oraz utworzenie lokalnych grup działania, w oparciu o doświadczenie płynące z podejścia LEADER.".

8 Community-led local development
Artykuł 28 CSF Rozwój kierowany przez lokalną społeczność, który w odniesieniu do EFRROW określany jest nazwą LEADER, jest: skoncentrowany na konkretnych terytoriach subregionalnych; kierowany przez lokalną społeczność w postaci lokalnych grup działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani sektor publiczny, ani żadna z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % głosów; prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego; zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.

9 prywatne podmioty gospodarcze
Podejście tradycyjne RZĄD AGENCJE INSTYTUCJE projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt organizacje społeczne prywatne podmioty gospodarcze instytucje publiczne

10 prywatne podmioty gospodarcze
Podejście LEADER RZĄD AGENCJE INSTYTUCJE FUNDUSZE projekt projekt LGD /LSR projekt projekt projekt projekt projekt organizacje społeczne prywatne podmioty gospodarcze instytucje publiczne

11 e-mail: wmagrys@silesia.org.pl
Dziękuję za uwagę! Witold Magryś

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD ; w kontekście podejścia LEADER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google