Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Działania KSOW dla województwa lubuskiego na lata 2012-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Działania KSOW dla województwa lubuskiego na lata 2012-2013."— Zapis prezentacji:

1 Plan Działania KSOW dla województwa lubuskiego na lata 2012-2013

2 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Cele KSOW wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym

3 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z dnia z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

4 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Struktura organizacyjna Sekretariat centralny – FAPA 16 sekretariatów regionalnych - Samorządy Województw

5 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – schemat działania FAPA

6 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – budżet Finansowanie w ramach schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Na struktury potrzebne do prowadzenia Sieci – 20% budżetu KSOW Na Plan Działania – 80% budżetu KSOW 55 mln EUR w PROW 2007-2013 – alokacja dla Polski

7 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – łączny budżet województwa lubuskiego na lata 2007-2013 Zadanie Kwota (EURO) Funkcjonowanie KSOW - utrzymanie struktury organizacyjnej 540 980,00 Realizacja Planów Działania na lata 2007-2013 2 200 000,00 Razem KSOW2 740 980,00

8 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – budżet województwa lubuskiego w podziale na lata Podział środków na poszczególne Plany Działania Kwota (EURO) 2008-2009550 000 2010-2011550 000 2012-2013550 000 2014-2015550 000

9 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Plan Działania KSOW na lata 2012-2013 Rok Plan wydatków w zł 2012 r.700 000 2013 r.1 500 000 Razem plan2 200 000

10 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Priorytety na lata 2012-2013 1. Wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez LGD, w tym aktywizacji społeczności wiejskich oraz budowy i realizacji LSR 2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej 3. Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki 4. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej 5. Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi 6. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

11 Wyboru przedsięwzięć do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na podstawie złożonej oferty.

12 Schemat postępowania przy ubieganiu się o wsparcie ze środków KSOW Oferta za realizację zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Partner Zgoda Zarządu na realizację działania Wyłonienie wykonawcy w trybie konkurencyjnym Realizacja zadania

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan Działania KSOW dla województwa lubuskiego na lata 2012-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google