Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica tel.(076) 86 294 30, 723 81 01, fax (076) 721 24 96 przygotował: Łukasz Żuber.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica tel.(076) 86 294 30, 723 81 01, fax (076) 721 24 96 przygotował: Łukasz Żuber."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica tel.(076) 86 294 30, 723 81 01, fax (076) 721 24 96 przygotował: Łukasz Żuber

2 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Lokalizacja działań Partnerstwo obecnie liczy 40 członków: 20 gmin i powiatów i ich związków, 16 organizacji pozarządowych, 2 przedsiębiorstwa i 2 nadleśnictwa. Rok 2002 – powołanie Grupy Partnerskiej

3 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Fundacja jako Lokalna Grupa Działania Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym dnia 31.03.2006 przez 5 Fundatorów: 1.Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja z Legnicy 2.Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego ze Ścinawy 3.Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy 4.Stowarzyszenie Regionalne "Nadodrzański Zakątek" z Pęcławia 5.Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS z Wołowa Do programu Leader+ z uwagi na ograniczenia dotyczące mieszkańców i wyłączające obszary miejskie przystąpiło 10 gmin z tego obszaru. Fundacja ma następującą strukturę: Zgromadzenie Fundatorów, Rade Fundacji, Zarząd, Komisję Rewizyjną.

4 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry W skład Zarządu Fundacji wchodzi 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn: 1.Andrzej Ruszlewicz – Prezes Zarządu – reprezentujący Fundację Ekologiczną Zielona Akcja, Stowarzyszenie Regionalne Nadodrzański Zakątek, 2.Franciszek Pińczuk – Vice Prezes Zarządu – reprezentuje Polski Związek Wędkarski, 3.Małgorzata Dyrda – Skarbnik – reprezentująca Urząd Gminy Malczyce, 4.Barbara Tórz – członek Zarządu – reprezentująca Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, 5.Anna Staworowska - członek Zarządu – reprezentująca Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śląskiej, 6.Michał Krochta - członek Zarządu – reprezentujący Urząd Gminy Jemielno. * do końca 2006 roku do składu Zarządu zostanie dobrany jeden przedstawiciel sektora gospodarczego. W skład Rady jako organu otwartego przystępują kolejni partnerzy. Założono, że Rada Fundacji będzie miała podobny skład jak Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.

5 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Misja Lokalnej Grupy Działania. Jesteśmy grupą partnerów z terenu Doliny Środkowej Odry reprezentujących różne środowiska, których jednoczy wspólny cel jakim jest zrównoważony rozwój Doliny Środkowej Odry. Działamy w oparciu o aktywny, równoprawny i dobrowolny udział wszystkich partnerów angażując swoje najlepsze zasoby. Inicjujemy, wspieramy i integrujemy działania społeczności lokalnych. Wspierają nas instytucje pozarządowe, samorząd, biznes i media. Najważniejsze jest dla nas zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Środkowej Odry. Szczęśliwi ludzie nad piękną Odrą!

6 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Fundacja ma na celu: 1.Zrównoważony rozwój Doliny Środkowej Odry. 2.Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. 3.Ochrona zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego terenu. 4.Rozwój turystyki, kultury fizycznej i sportu. 5.Promocja produktów lokalnych i wspieranie drobnej przedsiębiorczości. 6.Edukacja i podnoszenie wiedzy. 7.Wspieranie lokalnych inicjatyw. 8.Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 9.Integrowanie oraz budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców.

7 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry www.PartnerstwoOdry.pl zapraszamy...


Pobierz ppt "Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica tel.(076) 86 294 30, 723 81 01, fax (076) 721 24 96 przygotował: Łukasz Żuber."

Podobne prezentacje


Reklamy Google