Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

/ wybory samorządowe 2014 rok/. Realizacja programu politycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez udział w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "/ wybory samorządowe 2014 rok/. Realizacja programu politycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez udział w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach."— Zapis prezentacji:

1 / wybory samorządowe 2014 rok/

2 Realizacja programu politycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez udział w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego

3 Zniwelowanie luki cywilizacyjnej dzielącej nasz region od najwyżej rozwiniętych euroregionów.

4 Wzrost i rozwój regionu

5 1.Pobudzenie wzrostu i rozwoju gospodarczego 2.Równy i powszechny dostęp do edukacji 3. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych

6

7 aktywne modelowanie strategii rozwoju gmin, powiatów i regionu celem efektywnego wykorzystania środków unijnych, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i innych dostępnych grantów;

8 racjonalizacja założeń regionalnej polityki demograficznej celem uzyskania oczekiwanych efektów, wdrażanie zintegrowanych programów ograniczających wyludnianie się regionu, z uwzględnieniem regionalnego programu imigracyjnego;

9 inwestycje samorządowe, z wykorzystaniem środków europejskich, w celu tworzenia nowych, innowacyjnych miejsc pracy;

10

11 realizacja programów budowy mieszkań dla młodych mieszkańców Opolszczyzny, mieszkań socjalnych i komunalnych, w nowych, innowacyjnych i ekologicznych technologiach budowlanych;

12 inspirowanie i wspieranie regionalnych środowisk naukowo badawczych w zakresie kreowania nowoczesnych technologii oraz kształcenia nowoczesnych kadr technicznych;

13

14 wykorzystanie lokalnych urzędów pracy do aktywnego wspomagania bezrobotnych w skutecznym poszukiwaniu pracy, a nie zarządzanie bezrobociem. Uzależnienie wynagrodzenie kierownictwa PUP od wyników aktywizacji zawodowej;

15 zainteresowanie pracodawców europejskim programem społecznej odpowiedzialności biznesu;

16 wdrażania założeń europejskiego programu Flexicurity,

17 zintegrowane programy wsparcia przedsiębiorców, ze szczególną troską o początkujących młodych biznesmenów;

18 poszerzanie obszarów aktywności trzeciego sektora w obszarze zadań społecznych, przez tworzenie i finansowanie odważnych wieloletnich programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, jako integralnej część projektów demograficznych w ramach strategii rozwoju Województwa;

19 realizowanie w samorządowych placówkach szkolnych programów zapoznawania dzieci i młodzieży z najnowszymi osiągnięciami wiedzy technicznej, nowoczesnych technologiach celem kształtowania u młodzieży koncepcji perspektyw zawodowych;

20

21 stopniowe wyposażanie uczniów w publiczne podręczniki w wiodących przedmiotach nauczania;

22 programy wspierania uczniów z rodzin niezamożnych celem wyrównania szans w kształceniu i zdobywaniu zawodu;

23 wdrażanie programów samorządowych wspierających pozaszkolne zajęcia promujące nowoczesną wiedzę techniczną, wynalazczość i indywidualne twórcze zainteresowania młodzieży;

24 wspieranie przez władze samorządowe projektów szkolnych związanych z pielęgnowaniem tradycji lokalnej, regionalnej, rozwijaniem świadomości narodowej i obywatelskiej;

25 opracowanie alternatywnych do opieki przedszkolnej form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;

26

27 działania na rzecz poprawy funkcjonowania publicznego sektora opieki zdrowotnej;

28 priorytetem samorządowej polityki pozostaje opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi i przewlekle chorymi;

29 poprawa sprawności organizacyjnej i finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez konsolidację szpitali oddziałów i łóżek szpitalnych, zgodnie z wymogami regionalnej strategii zdrowia;

30 rozwijanie i doskonalenie usług zdrowotnych w publicznym ratownictwie medycznym;

31 zwiększanie obecności opieki zdrowotnej w samorządowych placówkach edukacyjnych;

32


Pobierz ppt "/ wybory samorządowe 2014 rok/. Realizacja programu politycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez udział w sprawowaniu władzy na wszystkich szczeblach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google