Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata 2014-2020 Anna Mlost Naczelnik Wydziału PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata 2014-2020 Anna Mlost Naczelnik Wydziału PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata 2014-2020 Anna Mlost Naczelnik Wydziału PO KL

2 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY TRANSPORT I KOMUNIKACJA OBSZARY WIEJSKIE OCHRONA ZDROWIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE MARKETING TERYTORIALNY OCHRONA ŚRODOWISKA MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 - 2020

3 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 11. REWITALIZACJA 12. POMOC TECHNICZNA 8. OTWARTY RYNEK PRACY 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA

4 Kompleksowe działania mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia także ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad osobami zależnymi (np. dziećmi, wnukami, rodzicami), Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 (m.in. żłobków) oraz instytucji opiekuna dziennego, Aktywizacja zawodowa Opieka nad dzieckiem Doradztwo dla pracodawców Doradztwo, szkolenia oraz wdrażanie u pracodawców rozwiązań, które będą stanowiły ułatwienia dla pracowników wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą zależną (np.: elastyczne formy zatrudnienia)

5 Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla małych dzieci o zaburzeniach rozwojowych oraz ich rodzin Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin (np.: rozwój usług opiekuńczych) Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny (np.: rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) Pomoc maluchom Opieka nad seniorami Profilaktyka rodziny

6 Działania na rzecz edukacji przedszkolnej, w tym działania wyrównujące szanse dzieci ze szczególnymi potrzebami, przyczyniające się do pełniejszego ich udziału w edukacji przedszkolnej Rozwijanie oferty edukacyjnej regionu obejmującego kompleksowe podejście do edukacji i opieki nad dziećmi i młodzieżą – bon edukacyjny Wsparcie młodzieży uzdolnionej Przedszkola Bon edukacyjny Stypendia

7 Aktywność zawodowa Aktywność edukacyjna Aktywność społeczna

8 Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wielicka 72, 30 - 552 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 29 90 900 Fax. (012) 29 90 926


Pobierz ppt "Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata 2014-2020 Anna Mlost Naczelnik Wydziału PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google