Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat przasnyski otrzymał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat przasnyski otrzymał"— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat przasnyski otrzymał ponad 7,8 mln złotych na realizację 41 projektów skierowanych do mieszkańców powiatu przasnyskiego. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2 Wsparcie w powiecie przasnyskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzrost zatrudnienia Aktywizację osób bezrobotnych Pomoc osobom w ciężkiej sytuacji życiowej Szkolenia pracowników Inwestycję w edukację Zmniejszenie różnic między regionami biednymi a bogatymi

3 Wsparcie w powiecie przasnyskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczególnie cieszą mnie: Projekty w których uczestnicy otrzymali do 40 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Są one kierowane głównie do osób młodych 15-24 lat, lub w wieku 50-64 lat. Projekty te realizuje WUP w Warszawie/Filia w Ostrołęce. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu przasnyskiego ponad 10,5 mln złotych.

4 Wsparcie w powiecie przasnyskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty pomagające wejść na przasnyski rynek pracy osobom po 50 roku życia, z niskim wykształceniem, niepełnosprawnym oraz kobietom. Czyli tym osobom, którym według statystyk najtrudniej jest znaleźć pracę. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu przasnyskiego przyznano ponad 3 mln złotych. Pieniądze te wpłynęły m.in do przasnyskiego GOPS-u, MOPS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, PUP w Przasnyszu.

5 Projekty których celem jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach. Jest to kluczowy element dla utrzymania aktywności na rynku pracy. Do tej pory 2 projekty zrealizował Urząd Miasta Przasnysz. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu przasnyskiego przyznano blisko 1 mln złotych. Wsparcie w powiecie przasnyskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Projekty zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Przeznaczono na to ponad 3,5 mln złotych. Warte podkreślenia są: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich– wsparciem objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Czernice Borowe. W ramach projektu przewidziano wszechstronny rozwój uczniów (zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia kulturalne, sportowe, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, muzeum, wsparcie logopedyczne i psychologiczne). Łącznie 14 055 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Wartość dofinansowania to 1 861 510,96 zł. Mam szansę odnieść sukces – nauka języka angielskiego, zajęcia informatyczne, zajęcia dodatkowe (koła, grupy) oraz zajęcia wyrównawcze z różnego rodzaju przedmiotów- z tego wszystkiego mogą korzystać uczniowie zakwalifikowani do projektu "Mam szansę odnieść sukces". Wartość dofinansowania to 575 214 zł. Należy również pamiętać o projektach w ramach działania 9.5 mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 742 412 PLN przy zrealizowanych 15 projektach.

7 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat przasnyski otrzymał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google