Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim,2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim,2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim,2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bolesławiec, 2009 r.

2 Cel Projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego wiek aktywności zawodowej pozostawanie bez zatrudnienia korzystanie z pomocy społecznej Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Osoby objęte wsparciem w ramach Projektu w 2009r. ogółem 85 osób, w tym: 15 osób niepełnosprawnych 21 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 osób w wieku 15-20 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu w ramach Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Działania zrealizowane w ramach aktywnej integracji na rzecz osób niepełnosprawnych: 1)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych 2)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zdrowotnej udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz zajęciach rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo 3)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego 4)sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: uczestnictwa w grupach samopomocowych Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Działania zrealizowane w ramach aktywnej integracji na rzecz osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieży w wieku 15-20 lat, znajdujących się w rodzinach zastępczych: 1 ) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności zawodowych 2) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej: poradnictwa psychologicznego 3) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej: zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego Działania zrealizowane w ramach Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu 1) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu Aktywizacji zdrowotnej ćwiczeń fizycznych lub zajęć rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych 2) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: treningów kompetencji i umiejętności społecznych 3) sfinansowanie kosztów realizacji instrumentu aktywizacji społecznej: poradnictwa psychologicznego, w tym dla członków rodzin i pracowników WTZ Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Rezultaty projektu pt. Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 zrealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2009r.

6 Wynikiem realizacji Projektu było: 1 ) Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla – 3 osób sfinansowano czesne, 2) Zdobycie nowych kompetencji zawodowych lub podwyższenie umiejętności zawodowych przez uczestników Projektu: w różnych rodzajach kursów uczęszczało ogółem 46 osób, w tym: 13 osób wzięło udział w kursach języka angielskiego lub niemieckiego 18 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. C Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 5 osób ukończyło kurs z zakresu podstaw obsługi komputera 1 osoba ukończyła kurs komputerowy z zakresu obsługi programu AUTOCAD 2 osoby ukończyły kurs księgowości z elementami kadrowo-płacowymi 1 osoba ukończyła kurs spawania metodą MAG 1 osoba ukończyła kurs języka migowego 1 osoba ukończyła kurs kosmetyczny 3 osoby ukończyły kursy stylizacji paznokci 3) 55 uczestników Projektu otrzymało wsparcie w formie poradnictwa zawodowego, w trakcie którego osoby miały możliwość zaplanowania indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych oraz zdobycia umiejętności przydatnych podczas poszukiwania pracy, 4) 40 uczestników Projektu objętych było indywidualnym poradnictwem psychologicznym, w ramach którego osoby miały możliwość poznania metod rozwiązywania problemów życiowych oraz przezwyciężania konfliktów w codziennym funkcjonowaniu, Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 5 ) 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, zwiększających samodzielność życiową w/w osób oraz otrzymało wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego, które przyczyniło się do wzrostu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, 6) 15 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w grupie samopomocowej, wzmacniającej postawy aktywne, w tym rozwijające motywację do poszukiwania pracy oraz podwyższające aspiracje osobiste i zawodowe, 7) 14 osób niepełnosprawnych wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym, 8) 45 osób niepełnosprawnych, w tym 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych lub ćwiczeniach usprawniających psychoruchowo, 9) wzmocnienie potencjału kadrowego PCPR, poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego. Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Dziękuję za uwagę ! Kontakt: Biuro Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 59-700 Bolesławiec ul. Zwycięstwa 9 Tel./fax 075 732 24 47 lub 075 735 30 48 e-mail: pcpr.boleslawiec@op.pl Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim,2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google